Pagrindinis

 

LT     EN     RUIki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 12 metų

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
LR Krašto apsaugos ministrui Raimundui Karobliui
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkui dimisijos
pulkininkui Jonui Čeponiui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
LR Vyriausybės nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

         P RA Š Y M A S

1949– 02–16 Deklaracijos pasirašymą minėti prie Lietuvos
Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo
Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo Vilniuje


Vilnius, 2017-10-18
PAŽYMIME, kad 2014, 2015, 2016 ir 2017 metais vasario 16 Vilniuje nebuvo valstybiniame lygmenyje minimas 1949– 02–16 d. Deklaracijos pasirašymas prie generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo.
Daugelis tokį valdančiųjų elgesį suprato kaip nepagarbą žuvusiems ir kovojusiems partizanams, jų vadui, Lietuvos Respublikos Prezidentui generolui Jonui Žemaičiui-Vytautui ir kaip bandymus trinti istoriją iš žmonių atminties.
KONSTATUOJAME, kad 1944–1953 metais Lietuvoje vyko pasaulyje neturintis analogų partizaninis karas. Karo metu žuvo apie 20 tūkst. partizanų ir rėmėjų, dešimtys tūkstančių buvo areštuoti, nuteisti, ištremti, nužudyti. Per 50 sovietinio genocido metų Lietuva prarado apie 1 mln. žmonių ir buvo padaryta žalos maždaug už 830 mlrd. JAV dol.
PAŽYMIME, kad 1949-02-16 sovietų okupacijos metu pasirašyta Deklaracija turi būti IŠKILMINGAI MINIMA Vilniuje.
PRAŠOME nuo 2018 m. vasario 16 d. REGULIARIAI valstybės lygmenyje minėti 1949–02–16–sios Deklaracijos pasirašymą prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo Vilniuje.
TIKIME, kad tuose renginiuose aktyviai dalyvaus partizanai, sukilėliai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, Laisvės kovotojai, jaunimas, studentai, moksleiviai, užsienio svečiai, sąjūdininkai, kariūnai, kareiviai, jūrininkai, karininkai bei aukščiausieji Lietuvos pareigūnai ir politikai.
SIŪLOME minėjimą pradėti 15 val, kad nuo Signatarų namų suspėtų atvykti šventės dalyviai. Prezidento kanceliarija turėtų organizuoti darbą taip, kad Prezidentė kartu su Aukščiausios Tarybos-Atkuriamo Seimo Pirmininku, Bažnyčių hierarchais, Seimo Pirmininku, Ministru Pirmininku ir garbingais svečiais galėtų dalyvauti minėjime.
Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
Pirmininko pavaduotojas H. Martinkėnas
Tarybos nariai: A. Adamkovich, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas, L. Bukauskienė, N. Butkuvienė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, J. Parnarauskas, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: A. Budriūnas tel. 8673 95837, L. Kerosierius tel 8674 38465,
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com


 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com