Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 12 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
Laisvės Premijos komisijai
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

          P R A Š Y M A S

     Sesei Nijolei Sadūnaitei skirti Laisvės premiją


Vilnius, 2017-10-18

Vilniaus Sąjūdžio taryba palaiko daugelio organizacijų ir žmonių iniciatyvas skirti Laisvės premiją už nuopelnus ir ilgametę kovą už Lietuvos laisvę disidentei Nijolei Sadūnaitei. Vilniaus Sąjūdžio taryba, palaikydama šias iniciatyvas, atkreipia dėmesį į ypatingas aplinkybes, kuriose sesė Nijolė augo bei formavosi kaip itin brandi asmenybė. Į sovietinio saugumo akiratį ji pateko 1970 m., kai ėmėsi užstoti valdžios persekiojamus kunigus. 1974 m. N. Sadūnaitė pradėjo dauginti ir platinti Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką. 1974-08-27 nuteista trejiems metams lagerio bei trejiems metams tremties. Grįžusi į Lietuvą 1980-07-09 ir toliau vykdė antisovietinę veiklą. Kelis kartus 1987 m. ir 1988 m. buvo sulaikoma ir tardoma. 1987-08-23 ji buvo viena iš organizatorių paminint Ribentropo-Molotovo pakto metines prie A. Mickevičiaus paminklo. Šis mitingas buvo STARTAS Į LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ. 1988 rugpjūčio mėnesį dalyvavo bado streike Vilniaus Gedimino aikštėje bei nesuskaičiuojamose akcijose prieš sovietų valdžią. Sunkiame ir garbingame kelyje ji nepalūžo, neatsisakė savo įsitikinimų ir kilniai vykdė amžinuosius įžadus.
Lankymasis daugelyje pasaulio valstybėse, susitikimai su JAV Prezidentu Ronaldu Reiganu, Popiežiumi Jonu Pauliumi II, daugeliu pasaulio įžymių asmenybių, valstybių vadovais ir žmonėmis byloja apie jos žemiškos kelionės kilnią misiją ir prasmę
Jos įsitikinimai ir veikla žinomi daugybei žmonių. TAI TARNYSTĖ AUKŠČIAUSIAJAM IR BAŽNYČIAI, PAGALBA KENČIANČIAM IR IEŠKANČIAM. Ji aktyviai dalyvauja Lietuvos Atgimimo įvykiuose. Labai įsimintinas Lietuvos Nepriklausomybės gynimas 1991 metų sausyje. Čia Sesė Nijolė buvo aktyvi ir pastebima. Ji apdovanota Lietuvos ir eilės valstybių garbingais apdovanojimais. Jos tarnystė Lietuvai akivaizdi.
PRAŠOME Sesei Nijolei Sadūnaitei skirti Laisvės premiją.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė

Pirmininko pavaduotojas H. Martinkėnas

Tarybos narys V. Jakubonis

Tarybos nariai: A. Adamkovich, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas, L. Bukauskienė, N. Butkuvienė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, J. Parnarauskas, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.
Pasiteiravimui: A. Budriūnas tel. 8673 95837, L. Kerosierius tel 8674 38465, Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com