Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 12 metų

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos 2017-10-18 dienos

     D A R B O T V A R K Ė

Spalio mėnesio šventės ir trumpa istorinių įvykių apžvalga - G. Adomaitis

1. Apie valstybės ir politikos aktualijas,
1. 1. Prisiminimai dėl Mažosios Lietuvos gyventojų genocido ir kad nusiaubtas Karaliaučiaus kraštas Potsdamo konferencijos susitarimu 1945 m. rugpjūčio 2 d. buvo laikinai atiduotas administruoti Sovietų Sąjungai.- J. Česnavičius (pridedamas www.Alkas.lt straipsnis),
2. Įvykiai Ukrainoje – H. Martinkėnas,
3. Apie 2017-09-02 laikraštyje „Ūkininko patarėjas“ straipsnyje „Gal paprašyti Holivudo surežisuoti Lietuvos šimtmečio jubiliejų?“ iškeltas aktualijas
3. 1. Apie monumentą Lukiškių aikštėje – J. Burokas, E. Subačius, K. Balčiūnas,
3. 2. Apie filmą „Alfonsas Svarinskas“ – V. Jakubonis,
3. 3. Dėl monumento ir leidinio sušaudytai vyriausybei – G. Adomaitis,
3. 4. Dėl sušaudytų ir nužudytų ministrų atminimo įamžinimo prie dabartinių ministerijų ir institucijų pastatų – G. Adomaitis,
3. 5. Dėl sušaudytų ir nužudytų Seimo narių atminimo įamžinimo prie LR Seime – G. Adomaitis,
3. 6. Dėl LR Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto palaikų pargabenimo – L. Kerosierius,
3. 7. Prašymas parengti programą 2018 m. vasario 16 dieną iškilmingai paminėti 1949 metų VASARIO 16-osios DEKLARACIJOS pasirašymą prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio – Vytauto paminklo,
3. 8. Prašymas 1941 m. Birželio Sukilimo Lietuvos Laikinosios Vyriausybės pareiškimą „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ įteisinti ĮSTATYMU,
4. Dėl lenkiškų raidžių vartojimo Lietuvos dokumentuose – N. Balčiūnienė,
5. Apie Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo išdavas,
6. Dėl Rusijos hibridinio karo prieš Lietuvą,
7. Apie dalyvavimą Vilniaus seniūnijų veikloje – E.Mirončikienė, A. Augulis,
8. Dėl spręstinų problemų teikimo atsakingoms Lietuvos institucijoms,
9 Dėl 2018 metų paskelbimo SĄJŪDŽIO METAIS – L. Kerosierius,
10. Dėl Kazokiškių sąvartyno poveikio – L. Kerosierius,
11 Dėl socialinės padėties Lietuvoje,
12. Apie nutarimų vykdymą,
13. Apie Lietuvos Sąjūdžio tarybos veiklą – A. Budriūnas,
14. Įvairūs.

ŽINIAI: Filmus apie ATGIMIMO BANGĄ galima pasižiūrėti surinkus google Atgimimo banga 2, Atgimimo banga 3, Atgimimo banga 4, Atgimimo banga 5, o Nepriklausomybės minėjimą prie Ukrainos ambasados 2017-08-23 surinkus Ukrainos nacionalinės vėliavos diena Lietuvoje 2017-08-25 https://www.youtube.com/watch?v=MqDS5kt1Kdw Apie Vilniaus Sąjūdžio tarybos paskelbtus dokumentus galima sužinoti surinkus google www.sajudis.com

Tarybos posėdžiai 2017 metais vyks spalis 18 d., lapkritis 8, 22., gruodis 6, 20. d.
Posėdžių pradžia 16 val. Posėdžiuose dalyvauja tarybos nariai bei kiti kviečiami asmenys.
Gerbiamieji tarybos nariai, turintys el. paštą, prašome pranešti grupių atstovams, kurie neturi interneto apie tarybos susirinkimo darbotvarkę.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Pasiteiravimui: A. Budriūnas tel. 8 673 95 837, L. Kerosierius, tel. 8 674 3784655
El. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com