Pagrindinis

 

LT     EN     RUIki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 12 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Jo Ekscelencijai Lenkijos Prezidentui Andrzejui Dudai
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
Lenkijos Seimo Maršalkai Marekui Kačinskiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Lenkijos Ministrei Pirmininkei Beatai Szydlo
LR Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žinisklaidai

           K R E I P I M A S I S

     Lenkija turėtų grąžinti Lietuvai padarytą žalą


Vilnius, 2017-09-25

2015-09-04 Lietuvos žiniasklaidoje masiškai buvo tiražuojami Lenkijos užsienio reikalų ministro Vitoldo Vaščikovskio pasisakymai dėl reparacijų už Antrąjį pasaulinį karą. Ministras aiškino, kad Vokietijos karas prieš Lenkiją vis dar temdo Lenkijos-Vokietijos santykius ir Lenkija galėtų reikalauti iš Vokietijos iki trilijono JAV dolerių.
PRIMENAME KAI KURIAS 2-jo PASAULINIO KARO APLINKYBES:
1939-08-23 Maskvoje Molotovas ir Ribbentropas pasirašo nepuolimo sutartį ir slaptąjį papildomą protokolą. Šiuo protokolu Lietuva su Vilniaus sritimi atitenka Vokietijos interesų sferai.
1939-09-01 pradedamas Antrasis pasaulinis karas. Vokietija iš vakarų, o SSRS 1939-09-17 iš rytų puola Lenkiją ir, ją nugalėję, 1939-09-28 pasirašo jos teritorijos tarpusavio dalybos sutartį. Nugalėtojai Lietuvos Brastoje (Brest – Litovske, dab. Breste ) bendru paradu atšventė pergalę. Pabrėžtina tai, kad tą pačią dieną Ribbentropas ir Molotovas pasirašo slaptąjį papildomą protokolą: „Lietuva, išskyrus pietinę Suvalkiją, perduodama į Sovietų Sąjungos interesų sferą mainais už Liublino ir Varšuvos vaivadijų dalį”.
1940-06-15 SSRS okupuoja Lietuvą.
1941-01-10 Šelenbergas ir Molotovas pasirašo trečią slaptąjį protokolą, pagal kurį Vokietija PARDUODA Sovietų Sąjungai Suvalkiją už 7500 tūkst. dolerių.
1941-06-22 Berlynas davė komandą: „Drang nach Osten“ – pulti karui besiruošiančią SSRS. Žūtbūtinėje kovoje susidūrė nacizmas su komunizmu. Pasaulinio karo frontuose žuvo ir vykdomo genocido buvo išžudyta apie 100 milijonų žmonių. Žalos dydis astronominis.
Pasaulinių nusikaltėlių suokalbio padariniai Lietuvai itin skaudūs – sunaikinta (nužudyta, ištremta, dingo be žinios) trečdalis Lietuvos gyventojų, padaryta žalos maždaug už 830 milijardų JAV dolerių.
Nacizmas buvo teisiamas Niurnberge ir sulaukė griežto įvertinimo. Tačiau komunizmas, padaręs pasauliui kur kas daugiau žalos, liko teisiškai neįvertintas. Jo nusikaltimai nuo žmonijos daugelį metų buvo slepiami ir neviešinami.
MANYTINA, kad į Lenkijos Užsienio reikalų ministro iniciatyvą bus deramai reaguojama.
PRIMENAME, kad Lenkija 1920-1939 metais buvo okupavusi Vilniaus kraštą, kad armija Krajova masiškai žudė Lietruvos gyventojus.
TIKIMĖS, kad 2017-09-26 d. viešint Lietuvoje Lenkijos Seimo Maršalkai Marekui Kučinskiui bus pradėta aiškintis dėl Lenkijos padarytos žalos Lietuvai 1920-1939 metais okupavus Vilniaus kraštą ir dėl armijos Krajovos padarytos žalos atlyginimo ir turėtų būti sprendžiami Suvalkijos krašto grąžinimo Lietuvai klausimai.
Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
Pirmininko pavaduotojas H. Martinkėnas
Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com