Pagrindinis

 

LT     EN     RULIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei, LR Seimo nariams ir Lietuvos žmonėms
Jo Ekscelencijai JAV Prezidentui Donaldui Trumpui, JAV Parlamento nariams ir JAV žmonėms
Jo Ekscelencijai Lenkijos Prezidentui Andzejui Duda, Lenkijos Parlamentui ir Lenkijos žmonėms
Jo Ekscelencijai Rusijos Federacijos Prezidentui Vladimirui Putinui, Rusijos Federacijos Dūmos nariams, Rusijos žmonėms
Jos Ekscelencijai Vokietijos Kanclerei Angela Merkel, Vokietijos Bundestago nariams, Vokietijos žmonėms
Jo Ekscelencijai Ukrainos Prezidentui Petro Porošenkai, Ukrainos Rados nariams ir Ukrainos žmonėms
Jos Ekscelencijai Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Ministrei Pirmininkei Tereza Mei, Jungtinės Karalystės Parlamento nariams, Jungtinės Karalystės žmonėms
Jo Ekscelencijai Europos Parlamento Pirmininkui Antonio Tajani, Europos Parlamento nariams
Jo Ekscelencijai Čečėnijos Respublikos Ičkerijos Ministrų kabineto Pirmininkui Achmedui Zakajevui, Čečėnijos žmonėms
Jo Ekscelencijai Gruzijos Prezidentui Georgijui Margvelašviliui, Gruzijos Parlamento nariams, Gruzijos žmonėms
Žiniasklaidai

          K R E I P I M A S I S

     STALINO HITLERIO SUOKALBIS IR JO PADARINIAI


Vilnius, 2017-08-16

1939-08-23 Maskvoje Molotovas ir Ribbentropas pasirašo nepuolimo sutartį ir slaptąjį papildomą protokolą. Šiuo protokolu Lietuva su Vilniaus sritimi atitenka Vokietijos interesų sferai.
1939-09-01 pradedamas Antrasis pasaulinis karas. Vokietija iš vakarų, o SSRS 1939-09-17 iš rytų puola Lenkiją ir, ją nugalėję, 1939-09-28 pasirašo jos teritorijos tarpusavio dalybos sutartį. Nugalėtojai Lietuvos Brastoje (Brest – Litovske, dab. Breste ) bendru paradu atšventė pergalę. Pabrėžtina tai, kad tą pačią dieną Ribbentropas ir Molotovas pasirašo slaptąjį papildomą protokolą: „Lietuva, išskyrus pietinę Suvalkiją, perduodama į Sovietų Sąjungos interesų sferą mainais už Liublino ir Varšuvos vaivadijų dalį”.
1939-11-28 SSRS užpuola Suomiją ir, atplėšusi teritorijos dalį, 1940-03-12 pasirašo priverstinę taikos sutartį. 1940-06-15 SSRS okupuoja Lietuvą. Pasaulinių nusikaltėlių suokalbio padariniai itin skaudūs – sunaikinta (nužudyta, ištremta, dingo be žinios) trečdalis Lietuvos gyventojų, padaryta žalos už maždaug 830 milijardų JAV dolerių. SSRS 1940 birželį pavergė (okupavo) visą Pabaltijį.
1940-06-27, Kremliaus spaudžiama ir Berlyno patariama, Rumunija sovietams perleidžia Besarabiją ir Šiaurės Bukoviną.
1941-01-10 Šelenbergas ir Molotovas pasirašo trečią slaptąjį protokolą, pagal kurį Vokietija parduoda Sovietų Sąjungai Suvalkiją už 7500 tūkst. dolerių.
1940 m. pradžioje Vokietija užpuola Daniją, Norvegiją, Belgiją, Prancūziją.
KGB ir gestapas veržė tautas grandinėmis – krematoriumai dirbo be pertraukos, duobėse priešmirtinėse agonijose kankinosi aukos, tardymų ir mirtininkų kamerose vyko egzekucijos, stepėse, ledjūriuose, šachtose, įmonėse, kirtavietėse nuo nepakeliamų darbų masiškai mirė žmonės.
Rugpjūčio 23-oji – daugelio valstybių juodžiausias istorijos puslapis.
1941-06-22 Berlynas davė komandą: „Drang nach Osten“ – pulti karui besiruošiančią SSRS. Žūtbūtinėje kovoje susidūrė nacizmas su komunizmu. Pasaulinio karo frontuose žuvo ir vykdomo genocido buvo išžudyta apie 100 milijonų žmonių. Žalos dydis astronominis. Nacizmas buvo teisiamas Niurnberge ir sulaukė griežto įvertinimo. Tačiau komunizmas, padaręs pasauliui kur kas daugiau žalos, liko teisiškai neįvertintas. Jo nusikaltimai nuo žmonijos daugelį metų buvo slepiami ir neviešinami.
Primename, kad 1989 m. rugpjūčio 23 d. apie 2 mln. Estijos, Latvijos ir Lietuvos piliečių, susikibusių rankomis 650 kilometrų Baltijos kelyje nuo Vilniaus iki Talino, pasmerkė Molotovo – Ribbentropo paktą ir pasiryžo tapti nepriklausomais. 1990 m. kovo 11 d. Lietuva paskelbė NEPRIKLAUSOMYBĘ, o vėliau prasidėjo komunistinės imperijos agonija ir griūtis.
2000 m. birželio 12–14 d. Vilniuje vyko Tarptautinis Vilniaus visuomeninis tribunolas, kuriame dalyvavo 24 valstybių atstovai. Rugsėjo 24 d. Tribunolo Nuosprendyje sakoma:,, Atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad pasaulyje tebevykdomi nuožmūs nusikaltimai taikai, karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui (genocidas). Pasaulio visuomenė, valstybės ir ypač didžiųjų valstybių vadovai buvo ir tebėra abejingi be kaltės žudomiems milijonams žmonių. Tarptautinio Vilniaus visuomeninio tribunolo nuosprendį, jo surinktus įrodymus būtina pateikti Jungtinių Tautų Tarptautiniam Baudžiamajam Teismui.”
1994-12-11 Rusija užpuolė Čečėnijos Respubliką. Karo metu buvo išžudyta apie 300 tūkst. Čečėnijos gyventojų ir buvo padaryta žalos daugiau kaip už 300 milijardų JAV dolerių. Rusija nužudė 4 Čečėnijos Respublikos Ičkerijos Prezidentus: Džocharą Dudajevą, Zelimchaną Jandarbijevą, Aslaną Maschadovą ir Abdul-Chalim Sajdulajevą. Šimtatūkstantinė Rusijos armija tebeniokoja Čečėniją.
2008-ųjų rugpjūtį Rusija užpuola Gruziją ir su Pietų Osetija bei Abchazija pasirašo karinio bendradarbiavimo sutartį.
1991-08-24 Ukraina paskelbė Nepriklausomybę ir atsisakė karinio atominio ginklo arsenalo, kuris tuo metu buvo mažesnis tik už JAV ir Rusijos. 1994-12-05 Budapešte Ukrainos, JAV, Rusijos ir Didžiosios Britanijos vadovai pasirašė MEMORANDUMĄ, kuriuo įsipareigojusios šalys atsisako bet kokios karinės jėgos panaudojimo prieš Ukrainos valstybę. Kinija ir Prancūzija įsipareigojo taip pat laikytis šio Memorandumo garantijų. Rusija, pažeidusi šį Memorandumą, okupavo Krymą, Donecką ir Luganską, kuriuose sukūrė sau pavaldžius politinius darinius.
Paminėti faktai ir aplinkybės patvirtina, kad Stalino ir Hitlerio valstybių užkariavimo taktiką tebenaudoja rusiškasis militarizmas, vadovaujamas V. Putino režimo.
Prisimindami komunizmo ir nacizmo – Stalino ir Hitlerio 1939-08-23 sąmokslą, turime vertinti ištakas ir pasekmes.
Pagerbdami ir nusilenkdami aukoms, privalome kovoti, kad tai daugiau nepasikartotų, kad komunizmas ir rusiškasis militarizmas būtų teisiami aukščiausiuose pasaulio teismuose kaip nusikalstama ideologija ir žmonių genocidas. Nusikaltėliai turi būti patraukti atsakomybėn.
Rugpjūčio 23 dieną iškelkime vėliavas su juodais kaspinais, pagerbkime žuvusiuosius ir pasimelskime už juos.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Pirmininko pavaduotojas H. Martinkėnas

Pirmininko pavaduotojas P. Dirsė

Tarybos narys J. Česnavičius


Pasiteiravimui: L. Kerosierius + 370 674 38465, Adresas korespondencijai: L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com