Pagrindinis

 

LT     EN     RUIki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų konferencijos Pirmininkui
Arkivyskupui Gintarui Grušui
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skvereliui
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkui dimisijos
pulkininkui Jonui Čeponiui
LR Krašto apsaugos ministrui Raimundui Karobliui
LR Vidaus reikalų ministrui Eimučiui Misiūnui
LR Kultūros ministrei Lianai Ruokytei-Jansson
LR Užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui
Lietuvos ambasadoriui Rusijos Federacijoje Remigijui Motuzui
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinei direktorei Teresei Birutei Burauskaitei
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Piliečių sambūrio „Taikioji būtis“ vadovui Klemensui Buškevičiui
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

         P R A Š Y M A S

     Perlaidokime LR Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto palaikus Lietuvoje


Vilnius, 2017-08-16

2017-07-05 ATGIMIMO BANGA kreipėsi į Jus laišku „Dėl LR Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto palaikų paieškos ir perlaidojimo Lietuvoje“ (laišką pridedame), žiūr. www.sajudis.com 2017 07 05 Dėl 2017-07-05 ATGIMIMO BANGOS ir su ATGIMIMO BANGOS reportažu galima susipažinti google surinkus Atgimimo banga 5
Per praėjusį laikotarpį gavome atsakymų iš institucijų. Labai dėmesingą laišką atsiuntė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro generalinio direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, laikinai vykdantis generalinio direktoriaus funkcijas Vytas Lukšys, siūlydamas suvienyti visų suinteresuotų institucijų pastangas bendram tikslui pasiekti (laišką pridedame). Susipažinus su šiuo laišku daugeliui kyla klausimų kodėl niekas nepasiūlė kaip spręsti LR Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto palaikų paiešką Butyrkų kalėjimo kapinyne ir jų perlaidojimo Lietuvoje klausimų ir nepateikė pasiūlymų, kaip reikėtų finansuoti šią kilnią misiją įgyvendinti. Sąjūdininkai, Laisvės kovotojai yra sunerimę.
Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas L. Kerosierius 2017-08-05 Ariogaloje politinių kalinių, tremtinių, partizanų ir Laisvės kovotojų SĄSKRYDYJE bendraudamas siūlė pargabenti LR Prezidento Jono Žemaičio–Vytauto palaikus iš Butyrkų kapinyno Maskvoje ir palaidoti Lietuvoje (foto pridedame). Sąskrydžio dalyviams jis išdalino apie 200 egz. 2017-07-05 ATGIMIMO BANGOS kreipimusi (pridedame). Jis prašė sąskrydžio programos vedėjų leisti pasisakyti ta tema iš sąskrydžio tribūnos. ŽODŽIO NEGAVO. Pastebime, kad jau kuris laikas Ariogaloje Sąskrydžio organizatoriai neleidžia kitiems svarbiais klausimais kreiptis į dalyvius. Susidaro nuomonė, kad yra gautas nurodymas IŠ AUKŠČIAU gražiai priimti svečius, užliūliuoti keliais gražiais pasisakymais ir meno kolektyvų pasirodymais, NESUTEIKTI KITIEMS GALIMYBĖS PASISAKYTI.
Daugeliui žinoma, kad apie 4,5 milijardų eurų Lietuvoje naudojami su dideliais įtarimais. Kyla klausimas kodėl atsakingiausi Lietuvos vadovai, politikai ir profesionalios vyriausybės atstovai negali iš milžiniško Lietuvos ir institucijų biudžeto surasti kelių dešimčių tūkstančių eurų nužudyto Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininko Lietuvos Respublikos Prezidento generolo Jono Žemaičio–Vytauto palaikų perlaidojimui Lietuvoje.
Dar kartą prašome Jūsų spręsti Lietuvos Respublikos Prezidento Jono Žemaičio–Vytauto palaikų perlaidojimo klausimus Lietuvoje.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Pirmininko pavaduotojas H. Martinkėnas

Pirmininko pavaduotojas P. Dirsė

Tarybos narys J. Česnavičius


Pasiteiravimui: L. Kerosierius + 370 674 38465, Adresas korespondencijai: L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

PRIEDAS

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų konferencijos Pirmininkui
Arkivyskupui Gintarui Grušui
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skvereliui
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkui dimisijos
pulkininkui Jonui Čeponiui
LR Krašto apsaugos ministrui Raimundui Karobliui
LR Vidaus reikalų ministrui Eimučiui Misiūnui
LR Kultūros ministrei Lianai Ruokytei-Jansson
LR Užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui
Lietuvos ambasadoriui Rusijos Federacijoje Remigijui Motuzui
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinei direktorei Teresei Birutei Burauskaitei
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

ATGIMIMO BANGA

K R E I P I M A S I S
Dėl LR Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto palaikų
paieškos ir perlaidojimo Lietuvoje
Vilnius, Nepriklausomybės aikštė, 2017-07-05

Iš Jono Žemaičio – Vytauto paskutiniojo žodžio teisme: „... Visus pogrindžio veiksmus, kurio dalyviu aš buvau, nukreiptus prieš sovietų valdžią aš laikau teisingais ir nelaikau nusikalstamais. Aš vis tiek manau, kad kova, kurią aš vedžiau devynerius metus, turės savo rezultatus.“

1944-1953 m. vykęs partizaninis karas neturi analogų pasaulyje. Partizaninio karo metu žuvo apie 20 tūkst. partizanų ir jų rėmėjų. Daugybė buvo suimti, nuteisti, įkalinti, ištremti. 1954-11-26 Butyrkų kalėjime Maskvoje buvo sušaudytas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkas Jonas Žemaitis – Vytautas.
Daugiau kaip prieš metus eilė organizacijų pradėjo LR Prezidento (1949.02.16 – 1954.11.26) Jono Žemaičio-Vytauto palaikų paieškas, kad perlaidoti Lietuvoje. LR vyriausybė, kreipdamasi į įvairias institucijas dėl LR Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto palaikų perlaidojimo, skyrė reikiamą dėmesį.
Artėja Lietuvos Šimtmečio jubiliejus. Šiai iškilmingai datai paminėti atliekama labai daug svarbių darbų. Kad šį jubiliejų galėtume iškilmingai švęsti labai daug pasitarnavo partizaninio karo dalyviai ir jų vadas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkas Lietuvos Respublikos Prezidentas generolas Jonas Žemaitis – Vytautas.
Prašome Jūsų imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų surasti LR Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto palaikai ir perlaidoti Lietuvoje. Būtų tikslinga LR Prezidento Jono Žemaičio - Vytauto vardą įamžinti Butyrkų kalėjime.
Dėkojame visiems skatinusiems ir padedantiems vykdyti šią kilnią misiją.
Prašome Gerbiamą Prezidentę globoti šią kilnią misiją, kad LR Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto palaikai būtų perkelti į Lietuvą.
Informuojame, kad su 2017-07-05 dienos ATGIMIMO BANGOS reportažu galima susipažinti surinkus google Atgimimo banga 5 2017 07 05 JAV lietuvių internetiniame laikraštyje www.biciulyste.com laikraštyje Lietuvos aidas ir jo svetainėje www.aidas.lt
ELTA pranešimuose spaudai, individualiuose ir visuomeninėse svetainėse. Dėkojame už viešinimą, nes tik JŪS suprantate Tėvynės meilę, kovą, auką ir pagarbą Bažnyčiai.


ATGIMIMO BANGOS vardu:

Leonas Kerosierius

Dr. Klemensas Buškevičius

Romualdas Aksomaitis

Regina Jakučiūnienė

Pasiteiravimui: L. Kerosierius + 370 674 38465, K. Buškevičius + 370 683 08790, Adresas korespondencijai: K. Buškevičius Eglyno g. 60, Šiauliai,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com