Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos 2017-08-16 dienos
.
          D A R B O T V A R K Ė

     1938-08-23 Maskvoje buvo pasirašytas Ribentropo - Molotovo paktas
     Juodojo kaspino diena.
     Baltijos kelias,


2006-08-23 Breste nužudytas V.Pociūnas

1939-09-01 Vokietija iš vakarų, 1939-09-17 SSSR iš rytų puola Lenkiją ir nugalėję 1939-09-28 pasirašo Lenkijos dalybų sutartį. Agresoriai Lietuvos Brastoje (Brest – Litovske, dab. Brestas) suorganizavo pergalės paradą. 1939-09-01 - TAI ANTROJO PASAULINIO KARO PRADŽIA. Karo metu agresoriai (Vokietija, Italija, Japonija ir kt.) prarado apie 12 mln. žmonių, o sąjungininkai (SSSR, JAV, Didžioji Britanija ir kt.) prarado apie 50 mln. žmonių.

Rugpjūčio mėnesio šventės ir trumpa istorinių įvykių apžvalga - G. Adomaitis

1. Apie valstybės ir politikos aktualijas,
2. Įvykiai Ukrainoje – H. Martinkėnas,
2. 1. Dalyvaukime Ukrainos parėmimo akcijose,
2. 2. Dalyvaukime 2017-08-23 d. 11 val prie Ukrainos ambasados minint Ukrainos Nepriklausomybę,
3. Dėl lenkiškų raidžių vartojimo Lietuvos dokumentuose – N. Balčiūnienė,
4. Apie Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo išdavas,
5. Dėl Rusijos hibridinio karo prieš Lietuvą,
6. Apie dalyvavimą Vilniaus seniūnijų veikloje – E.Mirončikienė, A. Augulis,
7. Uždekime žvakutę,
8. Dėl Kazokiškių sąvartyno poveikio – L. Kerosierius,
9. Dėl prof. V. Radžvilo niekinimo – N. Balčiūnienė,
10. Skelbkime žinią, KAD LIETUVOS SEIMAS BOIKOTUOJA SUGRĄŽINTI IŠVYKUSIUS ir MAŽINTI EMIGRACIJĄ,
11. Apie nutarimų vykdymą,
12. Apie Lietuvos Sąjūdžio tarybos veiklą – A. Budriūnas,
13. Įvairūs.

Tarybos posėdžiai 2017 metais vyks: rugpjūtis 16 d., rugsėjis 6, 20 d., spalis 4,18 d., lapkritis 8, 22., gruodis 6, 20. d.
Posėdžių pradžia 16 val. Posėdžiuose dalyvauja tarybos nariai bei kiti kviečiami asmenys.
Gerbiamieji tarybos nariai, turintys el. paštą, prašome pranešti grupių atstovams, kurie neturi interneto apie tarybos susirinkimo darbotvarkę.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

A. Pasiteiravimui: A. Budriūnas tel. 8 673 95 837, L. Kerosierius, tel. 8 674 3784655

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com