Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų konferencijos Pirmininkui Arkivyskupui Gintarui Grušui
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

          P A R E I Š K I M A S

     Dėl Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio mirties/nužudymo aplinkybių.


Vilnius, 2017-07-05

2017-06-25 d., mūsų Tautos SŪNŲ Vilniaus Arkikatedroje paskelbė Palaimintoju . Tai didis įvertinimas jo kaip kataliko pasiaukojusio vardan tikėjimo bei atsisakiusio asmeninio gerbūvio.
Atkūrus Lietuvos Neprioklausomybę ir atstatant teisingumą reikėjo išsiaiškinti ir dėl arkivyskupo mirties aplinkybių. Bet tai buvo padaryta tik iš dalies.
Remiantis pagrįstais įtarimais, kad arkivyskupo mirtis galėjo būti kokiu nors aktyviu būdu paspartinta, 2000 m. specialiai sudaryta komisija atliko T.Matulionio palaikų ekshumaciją ir patikėjo Valstybinei teismo medicinos tarnybai atlikti palaikų tyrimą mirties priežasčiai nustatyti. Tyrimo metu palaikuose aptiktas smarkiai padidėjęs mikroelemento - sidabro kiekis. Minėtosios tarnybos specialisto išvadoje (2000 m. liepos 18 d.,Nr.47/2000) pagausėjusio sidabro atsiradimas taip aiškinamas: ,,Mikroelemento - sidabro padidėjusio kiekio radimą visuose vidaus organuose, po palaikais buvusiose drabužių dalyse ir karsto įklotuose galima būtų vertinti dvejopai: kaip buvusio apsinuodijimo išraišką arba kaip esencialinį (natūralų). Apsinuodijimai galimi sidabro druskomis, dažniausiai lėtiniai apsinuodijimai sidabro nitratais (AgNO3). Literatūroje nėra duomenų, patvirtinančių arba paneigiančių sidabro išlikimo galimybę organizme ir palaikuose tokį ilgą (arti 50 metų) laikotarpį. Kitokių nuodingų medžiagų neradimas T. Matulionio palaikuose neleidžia daryti kategoriškos išvados apie apsinuodijimo nebuvimą, nes per tokį ilgą laikotarpį daugelis nuodų, išskyrus metalus, organizme suskyla arba iš jo išsiskiria”. Taigi išvada nepatvirtina nuodijimo galimybės, bet jos ir neatmeta. (Susipažinkime – esu Teofilius, Algirdas Jurevičius, ISBN 978-9986-461-73-9,psl;131).
Bet rimto tyrimo, kurį inicijuotų generalinė prokuratūra nebuvo - tai trukdė pabandyti išsiaiškinti kai kurias aplinkybes kokiu būdu mirė arkivyskupas, gal kas užsakė.
Prašome Jūsų įpareigoti institucijas imtis šio tyrimo iš esmės ir nustatyti arkivyskupo žemiškos kelionės pabaigos aplinkybes.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
Pirmininko pavaduotojas H. Martinkėnas
Tarybos narys V. Jakubonis

Pasiteiravimui: A. Budriūnas 8 673 95837, L. Kerosierius 8 674 38465,
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com