Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

          P A R E I Š K I M A S

     Dėl 2017-07-05 ATGIMIMO BANGOS


Vilnius, 2017-07-05
Vadovaujantis Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos 2017-04-19 priimtu nutarimu apie ATGIMIMO BANGOS organizavimą (žiūr. www.sajudis.com 2017-04-19 Atgimimo banga) 2017-07-05 Nepriklausomybės aikštėje vyko ATGIMIMO BANGA, kurios darbotvarkėje buvo:
1. Dėl LR Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto palaikų paieškos ir perlaidojimo iš Maskvos Butyrkų kalėjimo Lietuvoje.
2. Rinkėjai – Seimo narių darbdaviai.
3. Blaivinkime Lietuvą.
4. Dėl siūlymų naudoti nelietuviškas raides dokumentuose.
Vilniaus Sąjūdžio taryba, apsvarsčiusi 2017-07-05 d. ATGIMIMO BANGOS metu išsakytas nuomones, pateiktą vaizdinę medžiagą bei pasiūlymus KONSTATUOJA ir PAREIŠKIA:
1. KREIPIMASIS PRIDEDAMAS


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų konferencijos Pirmininkui
Arkivyskupui Gintarui Grušui
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skvereliui
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkui dimisijos
pulkininkui Jonui Čeponiui
LR Krašto apsaugos ministrui Raimundui Karobliui
LR Vidaus reikalų ministrui Eimučiui Misiūnui
LR Kultūros ministrei Lianai Ruokytei-Jansson
LR Užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui
Lietuvos ambasadoriui Rusijos Federacijoje Remigijui Motuzui
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinei direktorei Teresei Birutei Burauskaitei
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

ATGIMIMO BANGA

K R E I P I M A S I S
Dėl LR Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto palaikų
paieškos ir perlaidojimo Lietuvoje
Vilnius, Nepriklausomybės aikštė, 2017-07-05

Iš Jono Žemaičio – Vytauto paskutiniojo žodžio teisme: „... Visus pogrindžio veiksmus, kurio dalyviu aš buvau, nukreiptus prieš sovietų valdžią aš laikau teisingais ir nelaikau nusikalstamais. Aš vis tiek manau, kad kova, kurią aš vedžiau devynerius metus, turės savo rezultatus.“

1944-1953 m. vykęs partizaninis karas neturi analogų pasaulyje. Partizaninio karo metu žuvo apie 20 tūkst. partizanų ir jų rėmėjų. Daugybė buvo suimti, nuteisti, įkalinti, ištremti. 1954-11-26 Butyrkų kalėjime Maskvoje buvo sušaudytas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkas Jonas Žemaitis – Vytautas.
Daugiau kaip prieš metus eilė organizacijų pradėjo LR Prezidento (1949.02.16 – 1954.11.26) Jono Žemaičio-Vytauto palaikų paieškas, kad perlaidoti Lietuvoje. LR vyriausybė, kreipdamasi į įvairias institucijas dėl LR Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto palaikų perlaidojimo, skyrė reikiamą dėmesį.
Artėja Lietuvos Šimtmečio jubiliejus. Šiai iškilmingai datai paminėti atliekama labai daug svarbių darbų. Kad šį jubiliejų galėtume iškilmingai švęsti labai daug pasitarnavo partizaninio karo dalyviai ir jų vadas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkas Lietuvos Respublikos Prezidentas generolas Jonas Žemaitis – Vytautas.
Prašome Jūsų imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų surasti LR Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto palaikai ir perlaidoti Lietuvoje. Būtų tikslinga LR Prezidento Jono Žemaičio - Vytauto vardą įamžinti Butyrkų kalėjime.
Dėkojame visiems skatinusiems ir padedantiems vykdyti šią kilnią misiją.
Prašome Gerbiamą Prezidentę globoti šią kilnią misiją, kad LR Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto palaikai būtų perkelti į Lietuvą.
Informuojame, kad su 2017-07-05 dienos ATGIMIMO BANGOS reportažu galima susipažinti surinkus google Atgimimo banga 5 2017 07 05 JAV lietuvių internetiniame laikraštyje www.biciulyste.com laikraštyje Lietuvos aidas ir jo svetainėje www.aidas.lt
ELTA pranešimuose spaudai, individualiuose ir visuomeninėse svetainėse. Dėkojame už viešinimą, nes tik JŪS suprantate Tėvynės meilę, kovą, auką ir pagarbą Bažnyčiai.


ATGIMIMO BANGOS vardu:

Leonas Kerosierius

Dr. Klemensas Buškevičius

Romualdas Aksomaitis

Regina Jakučiūnienė


Pasiteiravimui: L. Kerosierius + 370 674 38465, K. Buškevičius + 370 683 08790, Adresas korespondencijai: K. Buškevičius Eglyno g. 60, Šiauliai,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com


2. Rinkiminėse batalijose rinkėjas renkasi sau patikimiausią partiją bei kandidatą. Tokiu būdu Seimo nariui darbdavys yra rinkėjas, o Seimo narys tampa atskaitingas rinkėjui. Tačiau gyvenime susiklosto atvejų, kai išrinktieji nesilaiko duotų pažadų, pereina į kitas partijas, frakcijas. KAI SEIMO NARYS IŠSIŽADA PAŽADŲ ir PAŽEIDŽIA PARTIJOS IR ORGANIZACIJOS RINKIMINIUS ĮSIPAREIGOJIMUS – LABIAUSIAI NUKENČIA RINKĖJAS – SEIMO NARIO DARBDAVYS. Seimas atsisakė pratęsti sesiją ir SPRESTI EMIGRACIJOS ir ŽMONIŲ SUSIGRAŽINIMO KLAUSIMŲ.
ATGIMIMO BANGA KONSTATUOJA, kad DAUGELIS Seimo narių grubiai pažeidė daugelį rinkiminių pasižadėjimų ir įpareigojimų. Į 2017-06-21 d. ATGIMIMO BANGOS prašymą pratęsti Seimo sesiją iki 2017-08-01 ir svarstyti ŽMONIŲ EMIGRACIJOS IR SUSIGRĄŽINIMO KLAUSIMUS, SEIMAS VISIŠKAI NEREAGAVO. Todėl teigiame, KAD SEIMAS NETEISĖTAI SAU ĮSITEISINO VASAROS ATOSTOGAS.
ATGIMIMO BANGA REIKALAUJA, kad Seimo nariai VISĄ VASARĄ KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTŲ SEIME IR DIRBTŲ aukščiau minimais klausimais. Įvesti kiekvieno Seimo nario kassavaitinę (pirmadieniais) atliktų darbų rašytinę ataskaitą ir išlaikyti dokumentuose iki kadencijos pabaigos.

3. Lietuva pagal girtuoklystę išlieka pirmaujančia valstybe pasaulyje. Per metus alkoholinių gėrimų parduodama beveik už 1 mlrd. eurų. Dėl alkoholizmo Lietuva per metus praranda apie 1,3 mlrd. eurų BVP. Už 1 įneštą eurą į biudžetą už alkoholio pardavimą valstybė išleidžia 5 eurus alkoholizmo pasekmėms likviduoti. Dar niekas nesuskaičiavo NETEKČIŲ, SKAUSMO ir MORALINIŲ TRAUMŲ. Alkoholizmo industrija, kai kuri žiniasklaida, politikai sukilo prieš Seimo priimtus nutarimus mažinti alkoholio vartojimą ir BANDO ĮRODINĖTI, kad SEIMO PRIEMONĖS PAŽEIDŽIA VARTOTOJŲ ir VERSLININKŲ TEISES. Niekas pasaulyje nepropaguoja NUOSTOLINGO ir KENKSMINGO VALSTYBEI VERSLO.
ATGIMIMO BANGA TVIRTINA, kad girtuoklystė yra VALSTYBĘ VALDANČIŲJŲ POLITIKOS PASEKMĖ – todėl GYVENTOJŲ BLAIVINIMAS YRA VISŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ ir KIEKVIENO GYVENTOJO PAREIGA.

4. 70 pasirašiusių ir prisiekusių A. Kubiliaus, G. Landsbergio ir G. Kirkilo sąraše parlamentarų dėl lenkiškų raidžių vartojimo lietuviškuose dokumentuose pažeidė LR Konstituciją ir paniekino priešrinkiminius įsipareigojimus.
ATGIMIMO BANGA ATKREIPIA DĖMESĮ, kad tarp 150 šalies kultūros ir mokslo darbuotojų agitavusių rinkti 50 tūkst. parašų dėl valstybinės kalbos išsaugojimo buvo ir prof. Viktoras Pranckietis. V. Pranckietis, tapęs Seimo Pirmininku, balsuodamas prisideda prie 70-ties A. Kubiliaus – G. Landsbergio – G. Kirkilo parlamentarų grupuotės ir PAŽYMI, kad aukščiausios valstybės institucijos rengia vis griežtesnes priemones TRIMS NELIETIVIŠKOMS RAIDĖMS ĮTEISINTI.
ATGIMIMO BANGA PAŽYMI, kad 2017 metai paskelbti LIETUVIŲ KALBOS KULTŪROS METAIS – tačiau SEPTYNIASDEŠIMTUKAS turbūt už Vilniaus krašto okupaciją 1920-1939 metais, už armijos Krajovos veiksmus, už bandymus sukurti Vilniaus krašto teritorinę autonomiją bei už tomaševskininkų žygius niekinant Lietuvą, parašais prisiekė pažeisti Lietuvos Konstituciją ir rinkiminius pažadus – rašyti lietuviškus dokumentus lenkiškomis raidėmis. Tokie motiną, tėvą, sesę, brolį, dukrą, sūnų ir Tėvynę parduos.
ATGIMIMO BANGA atkreipia dėmesį į ilgai trunkančius antikonstitucinius kai kurių Seimo narių veiksmus:
4.1 Kviečiame pasmerkti 2017-06-19 d. LR Vyriausybės nutarimą dėl Vardų ir pavardžių rašymo lietuviškų dokumentų pirmame puslapyje nelietuviškas raides (projektas Nr. XIII-535) ir Vyriausybės veiksmus paniekinusius 70 tūkst. piliečių parašų reikalavimus bei rinkiminės agitacijos metu duotus pažadus nevartoti lietuviškuose dokumentuose nelietuviškų raidžių.
4.2 Prašome Seimą ATMESTI Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą Nr. XIII-535, kurį inicijavo TS-LKD Seimo nariai A. Kubilius ir G. Landsbergis ir pasirašė 70 Seimo narių, kuris leidžia naudoti lietuviškų dokumentų pirmame puslapyje lenkiškas raides.
4.3 Prašome LR Seimą PRIIMTI “TALKOS” iniciatyvinės grupės Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą Nr. XIIP-3796.

Prašome ŽINIASKLAIDOS atstovus skleisti visuomenei žinią apie ATGIMIMO BANGOS aktualijas.
Su 2017-07-05 dienos ATGIMIMO BANGOS parengtu reportažu ir dokumentais galima susipažinti https://www.youtube.com/watch?v=hMOQlTNnjvo&feature=youtu.be arba surinkus google Atgimimo banga 5 2017 07 05 , JAV lietuvių internetiniame laikraštyje www.biciulyste.com ,laikraštyje Lietuvos aidas ir jo svetainėje www.aidas.lt, ELTA pranešimuose
spaudai, individualiuose ir visuomeninėse svetainėse. Dėkojame už viešinimą.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Pasiteiravimui: L. Kerosierius 8 674 38465, Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com