Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos 2017-07-05 dienos
.
     D A R B O T V A R K Ė

Liepos 6 d. VALSTYBĖS DIENA

Prisiminkime apie 2017-06-25 d. ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO VILNIAUS ARKIKATEDROJE SKELBIMĄ PALAIMINTUOJU

Liepos mėnesio šventės ir trumpa istorinių įvykių apžvalga - G. Adomaitis

1. Apie valstybės ir politikos aktualijas,
2. Įvykiai Ukrainoje – H. Martinkėnas,
2. 1. Dalyvaukime Ukrainos parėmimo akcijose,
3. Dėl lenkiškų raidžių vartojimo Lietuvos dokumentuose – N. Balčiūnienė,
4. Apie Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo išdavas:
4. 1. Organizacinės struktūros tvirtinimas,
5. Dėl Rusijos hibridinio karo prieš Lietuvą,
6. Dalyvaukime 2017-07-05 ATGIMIMO BANGOJE,
7. Apie 2017-07-05 ATGIMIMO BANGOS išdavas,
8. Apie dalyvavimą Vilniaus seniūnijų veikloje – E.Mirončikienė,
9. Dėl Palaimintojo Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio mirties aplinkybių – V. Jakubonis,
10. 2017-08-05 dalyvaukime Ariogaloje tremtinių, politinių kalinių, partizanų, Laisvės kovotojų suvažiavime,
10. Uždekime žvakutę,
11. Apie nutarimų vykdymą,
12. Apie Lietuvos Sąjūdžio tarybos veiklą – A. Budriūnas,
13. Įvairūs.

Tarybos posėdžiai 2017 metais vyks: liepa 5, 19 d., rugpjūtis 2, 16 d., rugsėjis 6, 20 d., spalis 4,18 d., lapkritis 8, 22., gruodis 6, 20. d.
2017-07-05 d. pradžia 14 val. Posėdžiuose dalyvauja tarybos nariai bei kiti kviečiami asmenys.
Gerbiamieji tarybos nariai, turintys el. paštą, prašome pranešti grupių atstovams, kurie neturi interneto apie tarybos susirinkimo darbotvarkę.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Pasiteiravimui: A. Budriūnas tel. 8 673 95 837, L. Kerosierius, tel. 8 674 3784655

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com