Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

     P A R E I Š K I M A S
     Dėl 2017-06-21 ATGIMIMO BANGOS


Vilnius, 2017-06-21
Vadovaujantis Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos 2017-04-19 priimtu nutarimu apie ATGIMIMO BANGOS organizavimą (žiūr. www.sajudis.com 2017-04-19 Atgimimo banga) 2017-06-21 Nepriklausomybės aikštėje vyko ATGIMIMO BANGA, kurios darbotvarkėje buvo:
1. Dėl išsivaikščiojančios Lietuvos.
2. Kaimo naikinimas – smūgis BALTŲ civilizacijai.
3. Paralyžiuota medicina ir vaistininkų biznis.
4 Dėl siūlymų naudoti nelietuviškas raides dokumentuose.
.
ATGIMIMO BANGA primena, kad 1939 08 23 Maskvoje Ribentropas ir Molotovas pasirašo nepuolimo sutartį ir slaptą papildomą protokolą dėl Europos pasidalinimo.1939-09-01 nacistinė Vokietija iš vakarų, SSRS 1939-09-17 iš rytų užpuolė Lenkiją, kurią 1939-09-28 nugalėjo. 1940-06-15 SSRS į Lietuvą įvedė 150 tūkst. kariuomenės ir okupavo, o 1941-06-14 pradėjo Lietuvos žmonių masiškus areštus ir trėmimus. 1941-06-22 nacistinė Vokietija pradėjo karą prieš SSRS. 1941.06.22 – 28 sukilėliai išlaisvino Lietuvą nuo sovietų. Antrojo Pasaulinio karo metu ir vykdant sovietinį ir nacistinį genocidą buvo išžudyta apie 100 mln. žmonių. Lietuva neteko trečdalio tautos (apie 1 mln. žmonių) ir patyrė apie 800 mljd. JAV dolerių žalos. 1990-03-11 Lietuva tapo Nepriklausoma ir sugrįžo į demokratinės Europos valstybių sandraugą. SUSIRINKUSIEJI PAGERBĖ IR UŽJAUTĖ AUKAS, atkreipė dėmesį, kad nacizmas buvo teisiamas Niurnberge, tačiau komunizmas padaręs žmonijai žymiai daugiau žalos dar neįvertintas.

Vilniaus Sąjūdžio taryba, apsvarsčiusi 2017-06-21 d. ATGIMIMO BANGOS metu išsakytas nuomones, pateiktą vaizdinę medžiagą bei pasiūlymus KONSTATUOJA ir PAREIŠKIA:
1. Nepriklausomybės metais iš Lietuvos išvyko apie 1 mln. gyventojų į kitas valstybes. Kai apie MILIJONAS netekusių kantrybės, neketinančių badmiriauti, atsisakančių klausytis skleidžiamų pažadų apie darbo vietų kūrimą ir vergauti gimtinėje neįkalintų gyvuliniuose vagonuose, nesukaustytų grandinėmis, neprirakintų galerose laisva valia išvyko į kitus kraštus. Gyventojų emigracija tampa Lietuvos valstybės naikinimo priežastimi. Valdantieji ir norintys valdyti teikė įvairiausių pasiūlymų emigracijos mažinimui. Štai TS-LKD Naujame plane Lietuvai per ketverius metus pasiūlė sukurti 147 tūkst. naujų darbo vietų, į Lietuvą iš emigracijos sugrąžinti bent 80 tūkst. žmonių. IKI ŠIOL NEBUVO VYRIAUSYBĖS IR SEIMO MASTU SVARSTYTI EMIGRACIJOS MAŽINIMO KLAUSIMAI. Nepavyko politinėms partijoms PER PUSĘ METŲ PASIRAŠYTI SUSITARIMO DĖL EMIGRACIJOS MAŽINIMO.
Siekiant mažinti emigraciją ir susigrąžinti išvykusius SIŪLOME:
1.1 PRATĘSTI SEIMO SESIJĄ IKI 2017-08-01 PARENGTI IR PATVIRTINTI EMIGRACIJOS MAŽINIMO IR ŽMONIŲ SUGRĄŽINIMO PLANĄ.
1.2 PRAŠOME SEIMO NARIUS NUO 2017 m. LIEPOS 1 d. KIEKVIENĄ DIENĄ IKI RUGPJŪČIO 1 d. DIRBTI SEIME (jokie įstatymai tam netrukdo).
1.3 Atsiprašome rinkėjų, kad Seimo nariai negalės Jūsų priimti rinkiminėse apygardose – tačiau tikime, kad dirbdami Seime jie laikinai labiau pasitarnaus Lietuvai ir Jums.
1.4 PRAŠOME žiniasklaidos ir visuomenės tiriamųjų institucijų iki 2017-06-28 atlikti apklausas, kad Seimas nuo 2017-07-01 iki 2017-08-01 parengtų ir patvirtintų emigracijos mažinimo ir žmonių sugrąžinimo planą (taip, ne, susilaikyta). Prašome informaciją pateikti Seimo Pirmininkui el. p. Viktoras.pranckietis@lrs.lt, gintare.zukaite@lrs.lt, kanceliarija@lrs.lt ir ATGIMIMO BANGAI vilnius@sajudis.com

2. Apie 5 tūkst. m. prieš Kristų Baltijos pakrantėse pradėjo kurtis BALTAI ir sukūrė ištisą civilizaciją, kurios saviraiška ypatingai atsispindi kaimuose, kurie pastaruoju laiku pradėjo totaliai nykti kartu naikindami BALTŲ civilizaciją.
BALTŲ civilizacija pasaulyje turi išskirtinį dėmesį. Todėl PRAŠOME:
2.1 Palankiai vertinti 2017-06-05 LR Seime vykusios Konferencijos – forumo „Vietovardžių (išnykusių kaimų vardų) išsaugojimo, įpaminklinimo sprendimai, pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.
2.2 PRAŠOME LR Seimą suorganizuoti konferenciją apie Baltų civilizaciją ir šiuolaikines aktualijas.
3. Įvairiausi laisvos rinkos ekonomikos propaguotojai, politikai, valdininkija nuskurdino ir išgainiojo kaimiečius, miestelėnus, gydytojus, seseles, medicinos specialistus ir mokslininkus. ŽMONIŲ sveikata, socialinė rūpyba, nemokama medicina tampa vaistų pardavėjų milžiniško pasipelnymo šaltiniu.
3.1 PALANKIAI vertinti Seimo ir Vyriausybės iniciatyvas reorganizuojant ir tobulinant vaistais aprūpinimo sistemą.
3.2 Prašome teikti ir viešinti informaciją apie negeroves aprūpinant vaistais.
3.3 PASMERKTI veiksmus, kai į Lietuvą atvežti vaistai yra kelis kartus brangesni negu kaimyninėse valstybėse.
4. 70 pasirašiusių ir prisiekusių A. Kubiliaus, G. Landsbergio ir G. Kirkilo sąraše dėl nelietuviškų raidžių vartojimo lietuviškuose dokumentuose pažeidė LR Konstituciją ir paniekino priešrinkiminius įsipareigojimus.
Atkreipdami dėmesį į ilgai trunkančius antikonstitucinius kai kurių Seimo narių veiksmus:
4.1 Kviečiame pasmerkti 2017-06-19 d. LR Vyriausybės nutarimą dėl Vardų ir pavardžių rašymo lietuviškų dokumentų pirmame puslapyje nelietuviškas raides (projektas Nr. XIII-535) ir Vyriausybės veiksmus paniekinusius 70 tūkst. piliečių parašų reikalavimus bei rinkiminės agitacijos metu duotus pažadus nevartoti lietuviškuose dokumentuose nelietuviškų raidžių.
4.2 Prašome Seimą ATMESTI Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą Nr. XIII-535, kurį inicijavo TS-LKD Seimo nariai A. Kubilius ir G. Landsbergis ir pasirašė 70 Seimo narių, kuris leidžia naudoti lietuviškų dokumentų pirmame puslapyje lenkiškas raides.
4.3 Prašome LR Seimą PRIIMTI “TALKOS” iniciatyvinės grupės Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą Nr. XIIP-3796.

Prašome ŽINIASKLAIDOS atstovus dalyvauti ir skleisti visuomenei žinią apie ATGIMIMO BANGOS aktualijas.
Su ATGIMIMO BANGOS parengtu reportažu galima susipažinti JAV lietuvių internetiniame laikraštyje www.biciulyste.com laikraštyje Lietuvos aidas ir jo svetainėje www.aidas.lt arba surinkus google Atgimimo banga 4 Prašome savanorių viešinti renginį.
Kviečiame aktyviai dalyvauti.
PRANEŠAME, kad su 2017-06-21 dienos ATGIMIMO BANGOS reportažu galima susipažinti surinkus google atgimimo banga 4
INFORMUOJAME, kad
ATGIMIMO BANGA vyks liepos 5 d. 1. Dėl LR Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto palaikų perlaidojimo iš Maskvos Butyrkų kalėjimo Lietuvoje. 2. Rinkėjai – Seimo narių darbdaviai 3. Blaivinkime Lietuvą. 4. Dėl siūlymų naudoti nelietuviškas raides dokumentuose. Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Pasiteiravimui: L. Kerosierius 8 674 38465, Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com