Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

GERBIAMI LIETUVOS ŽMONĖS
GERBIAMI KETVIRTOSIOS VALDŽIOS ATSTOVAI

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

     Dėl ATGIMIMO BANGOS 2017-06-21

Vilnius, 2017-06-12

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba 2017-04-19 paskelbė apie ATGIMIMO BANGOS organizavimą (žiūr. www.sajudis.com 2017-04-19 Atgimimo banga).
2017-06-21 d. ATGIMIMO BANGA vyks Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje nuo 12 – 13,30 val.

2017-06-21 dienos ATGIMIMO BANGOS programa:
1. Dėl išsivaikščiojančios Lietuvos.
2. Kaimo naikinimas – smūgis BALTŲ civilizacijai.
3. Paralyžiuota medicina ir vaistininkų biznis.
4 Dėl siūlymų naudoti lenkiškas raides dokumentuose.
Taip pat bus kalbama, kaip vykdomi anksčiau vykusių ATGIMIMO BANGŲ prašymai.

ATGIMIMO BANGA prasidės valstybės himnu ir giesme MARIJA, MARIJA.
ATGIMIMO BANGA vyks dialogo formate.
Sąjūdžio atstovai darbotvarkėje numatytais klausimais pateiks problemas.
Prašome Seimo ir Vyriausybės vadovų atvykti ir atsakyti į keliamas problemas.
Laisvės kovotojų, kaimo, inteligentijos, jaunimo, medicinos, mokslo, profsąjungų, Bažnyčios ir Sąjūdžio atstovai diskutuos keltais klausimais.
Baigiantis ATGIMIMO BANGAI gali būti priimamos rezoliucijos.
Prašome KETVIRTOSIOS VALDŽIOS atstovus aktyviai dalyvauti laidose ir skleisti visuomenei žinią apie vykusios ATGIMIMO BANGOS AKTUALIJAS.
Informuojame, kad su 2017-06-21 vykusios ATGIMIMO BANGOS reportažu galima susipažinti: JAV lietuvių internetiniame laikraštyje www.biciulyste.com laikraštyje Lietuvos aidas ir jo svetainėje www.aidas.lt arba surinkus google Atgimimo banga 4 Prašome savanorių viešinti renginį.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Pasiteiravimui: L. Kerosierius 8 674 38465, Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.comPRIDEDAMAS KVIETIMAS


LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

K V I E T I M A S
Kviečiame 2017-06-21 d. 12-13.30 val.
dalyvauti ATGIMIMO BANGOJE Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje

2017-06-21 dienos ATGIMIMO BANGOS programa:
1. Dėl išsivaikščiojančios Lietuvos.
2. Kaimo naikinimas – smūgis BALTŲ civilizacijai.
3. Paralyžiuota medicina ir vaistininkų biznis.
4 Dėl siūlymų naudoti lenkiškas raides dokumentuose.
ATGIMIMO BANGA prasidės Lietuvos valstybės himnu ir giesme MARIJA, MARIJA.
ATGIMIMO BANGA vyks dialogo formate.
Prašome Seimo, Vyriausybės, atsakingų institucijų vadovų ir politikų dalyvauti ir atsakyti į keliamas problemas.
Kviečiame Laisvės kovotojų, profsąjungų, mokslo, medicinos, Bažnyčios ir Sąjūdžio atstovus diskutuoti keliamais klausimais.
ATGIMIMO BANGOJE bus diskutuojama apie tai:
1. Kai apie MILIJONAS netekusių kantrybės, neketinančių badmiriauti, atsisakančių klausytis skleidžiamų pažadų apie darbo vietų kūrimą ir vergauti gimtinėje neįkalintų gyvuliniuose vagonuose, nesukaustytų grandinėmis, neprirakintų galerose laisva valia išvyko į kitus kraštus;
2. Apie 5 tūkst. m. prieš Kristų Baltijos pakrantėse pradėjo kurtis BALTAI ir sukūrė ištisą civilizaciją, kurios saviraiška ypatingai atsispindi kaimuose, kurie pastaruoju laiku pradėjo totaliai nykti kartu naikindami BALTŲ civilizaciją;
3. Įvairiausi laisvos rinkos ekonomikos propaguotojai, politikai, valdininkija nuskurdino ir išgainiojo kaimiečius, miestelėnus, gydytojus, seseles, medicinos specialistus ir mokslininkus. ŽMONIŲ sveikata, socialinė rūpyba, nemokama medicina tampa vaistų pardavėjų milžiniško pasipelnymo šaltiniu;
4. 70 pasirašiusių ir prisiekusių A. Kubiliaus, G. Landsbergio ir G. Kirkilo sąraše dėl lenkiškų raidžių vartojimo lietuviškuose dokumentuose pažeidė LR Konstituciją ir paniekino priešrinkiminius įsipareigojimus.
Prašome ŽINIASKLAIDOS atstovus dalyvauti ir skleisti visuomenei žinią apie ATGIMIMO BANGOS aktualijas.
Renginys bus filmuojamas. Su parengtu reportažu galima bus susipažinti JAV lietuvių internetiniame laikraštyje www.biciulyste.com laikraštyje Lietuvos aidas ir jo svetainėje www.aidas.lt arba surinkus google Atgimimo banga 4 Prašome savanorių viešinti renginį.
Kviečiame aktyviai dalyvauti.


 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com