Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

          P A R E I Š K I M A S

     Dėl 2017-06-07 ATGIMIMO BANGOS


Vilnius, 2017-06-07
Vadovaujantis Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos 2017-04-19 priimtu nutarimu apie ATGIMIMO BANGOS organizavimą (žiūr. www.sajudis.com 2017-04-19 Atgimimo banga) 2017-06-07 Nepriklausomybės aikštėje vyko ATGIMIMO BANGA, kurios darbotvarkėje buvo:
1. Dėl mokslo metų trukmės.
2. Dėl alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos.
3. Dėl 1941-ųjų m. Birželio 23 d. Sukilimo Deklaracijos įteisinimo teisės aktu.
4. Dėl siūlymų naudoti lenkiškas raides dokumentuose. .
Vilniaus Sąjūdžio taryba, apsvarsčiusi 2017-06-07 ATGIMIMO BANGOS metu išsakytas nuomones, pateiktą vaizdinę medžiagą bei pasiūlymus KONSTATUOJA ir PAREIŠKIA:
1. Vadovaudamasi tuo, kad daugelis pedagogų profesinių sąjungų bei moksleivių tėvų organizacijų jau senai priešinasi Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymams ilginti mokslo metus PASIŪLYTA surengti Seime Švietimo ir mokslo ministerijos, mokslo institucijų ir įstaigų, profesinių sąjungų, mokinių ir mokinių tėvų organizacijų atstovų konferenciją dėl mokslo metų trukmės.
2. Alkoholizmas ir narkomanija LABAI PAVEIKĖ LIETUVOS ŽMONES. Atliekamos auklėjamosios ir prevencinės priemonės iki šiol nedavė reikiamų rezultatų. Iniciatyvinei grupei surinkus apie 70 tūkst. parašų, Seimo rinkiminės kampanijos metu politinių partijų ir organizacijų siekis blaivinti Lietuvą sudarė prielaidas blaivinti Lietuvą. PRIPAŽINTI YPATINGAI SVARBIAIS SEIMO ĮSTATYMUS DĖL ALKOHOLIO VARTOJIMO MAŽINIMO IR PREVENCIJOS. Kviesti visuomenę padėti įgyvendinti šiuos Seimo įstatymus.
3. 1941 metų birželio 22-28 dienomis vykęs sukilimas išlaisvino Lietuvą nuo sovietų. Birželio 23 dieną priimta DEKLARACIJA turi labai svarbią reikšmę. Todėl būtina ją įteisinti Seimo įstatyminiu aktu. Prašome Seimą ir jos narių imtis iniciatyvų Deklaracijos įteisinimo klausimu.
4. Seimo narių A. Kubiliaus, G. Landsbergio, G. Kirkilo ir kitų iniciatyva surinkti 70 parlamentarų parašai siekiantys naudoti lietuviškų dokumentų pirmame puslapyje lenkiškas raides prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Kai kas mano, kad 70 tautos išrinktųjų iniciatyva TURBŪT yra PADĖKA LENKIJAI už Vilniaus krašto okupaciją 1920-1939 metais, už armijos krajovos veiksmus, už bandymus sukurti Vilniaus krašto teritorinę autonomiją bei už tomaševskininkų žygius niekinant Lietuvą. Bandymai įteisinti 70-ties parlamentarų projektą pažeidžia visuomenės apie 70 tūkst. surinktų parašų bei daugelio parlamentarų Seimo rinkimų batalijose išsakytoms nuostatoms.
Prašyti LR Seimą PRIIMTI “TALKOS” iniciatyvinės grupės Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą Nr. XIIP-3796, o 70 iniciatorių projektą atmesti.
PRANEŠAME, kad su 2017-06-07 dienos ATGIMIMO BANGOS reportažu galima susipažinti https://www.youtube.com/watch?v=ZXgAspVz-uQ&feature=youtu.be
arba surinkus google atgimimo banga 3
INFORMUOJAME, kad
ATGIMIMO BANGA vyks birželio 21 . 1. Dėl išsivaikščiojančios Lietuvos. 2. Kaimo naikinimas – smūgis BALTŲ civilizacijai 3. Paralyžiuota medicina ir vaistininkų biznis. 4. Dėl siūlymų naudoti lenkiškas raides dokumentuose. Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Pasiteiravimui: L. Kerosierius 8 674 38465, Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com