Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos 2017-06-07 dienos

     D A R B O T V A R K Ė

PRISIMINSIME apie tai, kad sovietai 1940-06-15 įvedę 150 tūkst. kariuomenės okupavo Lietuvą - OKUPACIJOS IR GENOCIDO DIENA ir kad sovietai 1941-06-14 pradėjo Lietuvos žmonių masiškus areštus ir trėmimus – GEDULO IR VILTIES DIENA.
1941.06.22-28 BIRŽELIO SUKILIMAS
Birželio mėnesio šventės ir trumpa istorinių įvykių apžvalga - G. Adomaitis

1. Apie valstybės ir politikos aktualijas,
2. Įvykiai Ukrainoje – H. Martinkėnas,
2. 1. Dalyvaukime Ukrainos parėmimo akcijose,
3. Dėl lenkiškų raidžių vartojimo Lietuvos dokumentuose – N. Balčiūnienė,
4. Apie Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo išdavas:
4. 1. Organizacinės struktūros tvirtinimas,
4. 2. Dėl veiksmų programos,
4. 3. Dėl tarybos darbo reglamento projekto,
5. Dėl Rusijos hibridinio karo prieš Lietuvą,
6. Apie 2017-06-07 ATGIMIMO BANGOS išdavas,
7. Dalyvaukime 2017-06-21 d. ATGIMIMO BANGOJE,
8. Dėl artimiausių liepos 5, 19 d., rugpjūčio 2, 16 d. ATGIMIMO BANGŲ programos parengimo
9. Dėl leidinio apie Sušaudytą ministrų kabinetą – G. Adomaitis,
10. Apie nutarimų vykdymą,
11. Apie Lietuvos Sąjūdžio tarybos veiklą – A. Budriūnas,
12. Įvairūs.

Tarybos posėdžiai 2017 metais vyks: birželis 7, 21 d., liepa 5, 19 d., rugpjūtis 2, 16 d., rugsėjis 6, 20 d., spalis 4,18 d., lapkritis 8, 22., gruodis 6, 20. d.
Pradžia 16 val. Posėdžiuose dalyvauja tarybos nariai bei kiti kviečiami asmenys.
Gerbiamieji tarybos nariai, turintys el. paštą, prašome pranešti grupių atstovams, kurie neturi interneto apie tarybos susirinkimo darbotvarkę.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Pasiteiravimui: A. Budriūnas tel.: +370 673 95 837, L. Kerosierius, tel. + 370 5 231 81 11,


 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com