Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų

VILNIAUS SĄJŪDININKŲ SUSIRINKIMAS

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

          K R E I P I M A S I S

     2018 metus skelbkime SĄJŪDŽIO METAIS Vilnius, Mokslų Akademijos salė, 2017-05-17


1988 birželio 3 d. susirinkę Lietuvos Laisvės siekėjai įkūrė Sąjūdį.
Į Nepriklausomybę ėjome pasmerkti 1939-08-23 Stalino ir Hitlerio suokalbio, tremti, kankinti ir žudyti kalėjimuose ir gulaguose, kovoję sukilėlių ir partizanų gretose iš mitingo prie Adomo Mickevičiaus 1987-08-23, iš sąjūdininkų susirinkimų ir konferencijų, iš didžiųjų Sąjūdžio mitingų ir Baltijos kelio 50 metų sovietų vykdyto genocido.
Į Nepriklausomybę ėjome su plevenančiomis Trispalvėmis, aidint Tautinei giesmei ir maldoms, gaudžiant Bažnyčių varpams ir sklindant aplodismentams. Visi dirbome Tėvynės gerovei.
Siekdami prisiminti žygį į Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę, sukilėlių ir partizanų kovas dėl Nepriklausomybės ir taikią antisovietinę rezistenciją, aukas bei netektis, sugrįžimą į demokratinę Europą ir naujus iššūkius, prašome 2018 metus paskelbti SĄJŪDŽIO METAIS ir patvirtinti veiklos programą. Programoje reikėtų numatyti atskleisti ir paviešinti Sąjūdžio veiklą nuo jo įsisteigimo. Reikėtų numatyti renginius visoje Lietuvos teritorijoje ir užsienyje. Reikėtų pagaminti jubiliejinį ženklą, išleisti leidinį, pašto ženklą, voką ir apdovanoti valstybės apdovanojimais nusipelniusius sąjūdininkus.
Pagrindiniai renginiai 2018-06-03 galėtų būti:
Iškilmingas LR Seimo posėdis,
Vėliavų pakėlimas Nepriklausomybės aikštėje,
Eisena iš Nepriklausomybės aikštės į Arkikatedrą,
Šventos Mišios Arkikatedroje,
Sąjūdininkų susitikimas ir pagerbimas svarbiausiuose miestų rūmuose, arenose,
Koncertas Katedros aikštėje 20 val.
2018 birželio 3-oji bus sekmadienis. Todėl renginiai įgaus ir šventinį, ir jubiliejinį pakylėjimą. Manoma, kad Sąjūdžio jubiliejiniai renginiai skatins žmones daugiau bendrauti, sulauks pagarbos ir susiklausymo.
Prašome Lietuvos Sąjūdžio tarybą įstatų nustatyta tvarka iki 2018-02-20 organizuoti ataskaitinį – rinkiminį Sąjūdžio suvažiavimą ir 2018 metais surengti Sąjūdžio 30-ties metų jubiliejaus paminėjimą.

Susirinkimo pirmininkai:
Leonas Kerosierius
Nijolė Balčiūnienė
Regina Jakučiūnienė
Hubertas Martinkėnas

Pasiteiravimui: L. Kerosierius 8 674 38465, Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com