Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

          P A R E I Š K I M A S

     Dėl 2017-05-03 ATGIMIMO BANGOS


Vilnius, 2017-05-03

Vadovaujantis Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos 2017-04-19 priimtu nutarimu apie ATGIMIMO BANGOS organizavimą (žiūr. www.sajudis.com 2017-04-19 Atgimimo banga) 2017-05-03 Nepriklausomybės aikštėje ATGIMIMO BANGA, kurios darbotvarkėje buvo:
1. Dėl siūlymų vartoti lenkiškas raides dokumentuose,
2. Dėl Astravo atominės elektrinės galimų incidentų,
3. Dėl atlyginimų ir didėjančios socialinės atskirties.
Vilniaus Sąjūdžio taryba, apsvarsčiusi 2017-05-03 ATGIMIMO BANGOS metu išsakytas nuomones, pateiktą vaizdinę medžiagą bei pasiūlymus NUTARĖ:
1.1. Prašyti Seimą ATMESTI Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą Nr. XIII-535, kurį inicijavo TS-LKD Seimo nariai A. Kubilius ir G. Landsbergis ir pasirašė 70 Seimo narių, kuris leidžia naudoti lietuviškų dokumentų pirmame puslapyje lenkiškas raides ir pagal Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos mašininio skaitymo kelionės dokumentų taisykles (ICAO taisyklės) anglų, prancūzų, ispanų, rusų, arabų ir kinų kalbų rašmenis. Šis įstatymo projektas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Konstitucinio teismo sprendimams, Valstybinės kalbos įstatymui, 2017-02-28 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarimui. Šiuo projektu būtų paneigtas Konstitucinis valstybinės kalbos statusas, sutrikdyta valstybės ir savivaldybių įstaigų, kitų įmonių bei organizacijų veikla, sudarytų prielaidas pažeisti Lietuvos Respublikos teritorijos vientisumą bei nacionalinį saugumą.
1.2. Prašyti LR Seimą PRIIMTI “TALKOS” iniciatyvinės grupės (pirmininkas akad. E. Jovaiša), kurį parėmė 70 000 piliečių, pateiktą Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą Nr. XIIP-3796, kuris siūlo nekeisti valstybinės lietuvių kalbos abėcėlės ir piliečių vardus bei pavardes dokumentuose rašyti tik valstybine kalba. Esant pagrįstiems prašymams, išimtis rašyti kitais rašmenimis leisti tik papildomų įrašų puslapyje, šių pavardžių neįtraukiant į valstybinį registrą bei naudojimą.
2. Po Fukušimos atominės elektrinės katastrofos (2011-03-11) visuomeninių organizacijų pasipriešinimas Astravo atominės elektrinės statybai turi būti iškeltas į Lietuvos valstybės lygmenį ir prašyti Jos Ekscelenciją LR Prezidentę Dalią Grybauskaitę, LR Seimo Pirmininką Viktorą Pranckietį, LR Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį kelti Astravo elektrinės statybų sustabdymo klausimą Europos Sąjungos institucijose bei organizuoti masinį Lietuvos žmonių žygį Astravo kryptimi, kaip buvo organizuojamas Baltijos kelias.
3. Prašome Lietuvos Respublikos Seimą priimant naująjį Darbo kodeksą užtikrinti socialinį teisingumą, apginti dirbančiųjų teisinę apsaugą, mažinti vis gilėjančią socialinę atskirtį.

Prašome Seimo frakcijas, komitetus ir komisijas pakviesti mūsų atstovus į posėdžius ir sudaryti sąlygas pasisakyti aukščiau paminėtais klausimais.
Dėkojame Seimo vicepirmininkei Rimai Baškienei už dalyvavimą ATGIMIMO BANGOJE, pasisakymą, palinkėjimus ir pasižadėjimą skirti dėmesį ATGIMIMO BANGOJE keltoms problemoms spręsti. Apgailestaujame, kad į kvietimą dalyvauti ATGIMIMO BANGOJE tinkamai nesureagavo premjeras Saulius Skverelis, bet tikimės, kad ateityje dalyvaus.
INFORMUOJAME, kad
ATGIMIMO BANGA vyks Gegužės 17 d. 12 – 13.30 val. Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje. Programoje: 1. Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus beatifikacijos bylos. 2. Dėl Rusijos ir Baltarusijos karinių pratybų Zapad 2017 rugsėjo mėnesyje prie Lietuvos sienų. 3. Dėl monumento Lukiškių aikštėje. KVIEČIAME DALYVAUTI.
VILNIAUS SĄJŪDŽIO TARYBA PASTEBI, kad A. Kubiliaus iniciatyva sukurta Gegužės 3-iosios laikinoji grupė inicijuoja gegužės 3-iosios įteisinimą Darbo įstatymo kodekse. Todėl PAŽYMI ir ATKREIPIA DĖMESĮ, kad 1791 m. gegužės 3-iosios Abiejų tautų Respublikos Seimo priimta Konstitucija sunaikino Lietuvos Didžiąją kunigaikštystę, neįrašant net žodžių Lietuva arba lietuviai. PRAŠOME Lietuvos Respublikos Prezidentę, Lietuvos Respublikos Seimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybę šiam LIETUVOS VALSTYBĖS SUNAIKINIMO AKTUI nesuteikti Valstybinės šventės statuso, nes Lietuvos žmonės tai vertintų, kaip Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės pakasynų teisinį įteisinimą ir tą dieną gedulingų vėliavų visoje Lietuvoje iškėlimo procedūrų organizavimą.


Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, R. Arutiunianas, A. Augulis, V. Augustinas, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, J. Parnarauskas, G. Rotomskienė, P. Sakalauskas, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, E. Švedienė, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.

Pasiteiravimui: A. Budriūnas 8 673 95837, L. Kerosierius 8 674 38465, Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com