Pagrindinis

 

LT     EN     RU


 Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 13 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

LR Ministrui Pirmininkui p. Sauliui Skverneliui
LR Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos pirmininkui Juozui Olekui
Lietuvos gyventojų genocide ir rezistencijos tyrimų centro generalinei direktorei Birutei Teresei Burauskaitei

          P A R E I Š K I M A S

     Dėl sušaudytų ministrų atminimo įamžinimo.


Vilnius, 2017-04-19
Šių metų kovo mėn. 29 d. LR Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos posėdyje svarstyta sušaudytų, nužudytų ir represuotų ministrų atminimo įamžinimo klausimai (protokolas Nr. 1). Iš protokolo išrašo supratome, kad:
1. 2018-02-16 d. bus atidengtas planuojamas paminklas nužudytiems ministrams Vilniuje Kudirkos aikštėje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmų.
2 Pagal 2015-08-19 nutarimą Nr. 904 2018 m. birželio mėnesį bus visuomenei pristatyta kilnojama paroda, o 2019 m. birželio mėn. visuomenei bus pristatytas leidinys.
ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad pagal 2016-07-05 vyriausybės kanceliarijos protokolą Nr. NV-2187 turėjo būti pastatytas paminklas ir išleistas leidinys (priedas Nr. 2).
2017-03-27 Komisijos pirmininkui J. Olekui ir nariams pateikėme raštą „Dėl sušaudytų, nužudytų ir represuotų ministrų įamžinimo“ (priedas Nr. 3).
PASTEBIME, kad Komisijos protokolo išraše nieko nekalbama apie leidinio, skirto šios kategorijos asmenų įamžinimui pagal vyriausybės kanclerio protokolą Nr. NV-2187, bet kalbama tik apie LGGRTC kilnojamą parodą, kuri bus pristatyta 2018 m. birželio mėnesį ir apie leidinį, kuris visuomenei bus pristatytas 2019 m. birželio mėnesį.
Čia prasilenkiama ir su pokalbiais, ir su pažadais, ir aplamai su Ministrų kabineto išsakyta nuomone dėl leidinio išleidimo ŠIMTMEČIO PROGA.
SUPRANTAME, kad Lietuvos Ministrų kabinetas suinteresuotas, daro žygius, finansuoja ir pritaria nuomonei atskiru leidiniu iki 2018-02-16 įamžinti sušaudytus Ministrų kabineto narius. LGGRTC tam prieštarauja, o Seimo komisija pritaria LGGRTC nuomonei.
Į iškeltus klausimus mūsų 2017-03-27 rašte liko neatsakyta. Laukiame, kad Ministrų kabineto sprendimas dėl leidinio būtų įgyvendintas iki 2018-02-16.
PASTEBIME, kad pagal vyriausybės protokolą statomas paminklas, o išleisti leidinio nenorima.
Manome, kad LEIDINYJE TURI BŪTI KALBAMA IR APIE PAMINKLĄ, IR APIE APLINKYBES, IR APIE INICIATYVAS PAGERBTI KOVOJUSIUS IR PASMERKTUOSIUS. Knyga turėtų atitikti vyriausybės statusą. Didingą knygą TURĖTŲ DEDIKUOTI VALSTYBĖS VADOVAI IR BAŽNYČIOS HIERARKAI.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Istorinės grupės vadovas G. Adomaitis
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, R. Arutiunianas, A. Augulis, V. Augustinas, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, J. Parnarauskas, G. Rotomskienė, P. Sakalauskas, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, E. Švedienė, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša.
Pasiteiravimui: A. Budriūnas 8 673 95837, L. Kerosierius 231 8111, G. Adomaitis 8 611 30131, Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com