Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranskiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

          Dėl sušaudytų, nužudytų ir represuotų ministrų atminimo įamžinimo

Vilnius, 2017-04-19

Nuo 2005-02-17 žiniasklaidoje viešinama žinia apie „Sušaudytą ministrų kabinetą“. Nuo tada Lietuvos žmonės papildomai sužinojo žiauriausią sovietų kompartijos ir KGB bei kolaborantų veiklą išžudant ir naikinant žymiausius Lietuvai nusipelniusius asmenybes. Po buvusio Lietuvos Sąjūdžio pirmininko Ryto Kupčinsko ir amžinybėn išėjusio Vyčio kryžiaus ordino kavalierių sąjungos pirmininko monsinjoro Alfonso Svarinsko 2012-08-09 bei kitų pasiūlymų buvo inicijuojama įamžinti šias iškiliausias ir Lietuvai nusipelniusias asmenybes.
Atkreipiame dėmesį, kad 2014-09-04 LR Prezidento kanceliarija Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybai laišku „Dėl pakartotinio prašymo priminimo“ Nr. (1D-3549)-2D-5215 rašė: „ ... Tikimės, jog Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo valstybinės programos rengimo darbo grupė aktyviai imsis priemonių iškiliausioms Lietuvos nepriklausomybę kūrusioms istorinėms asmenybėms įamžinti ir pagerbti bei tinkamai paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Šiai darbo grupei jau rekomenduota įtraukti į programą Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos prašymą. Norime pastebėti, jog Jūsų nuolatinis rūpinimasis tinkamu žuvusiųjų už Lietuvą atminimo įamžinimu yra labai vertinamas ...“.
2016-07-05 Vyriausybės kanceliarijai priėmus nutarimą (protokolas Nr. NV-2187) dėl sušaudyto Ministrų kabineto atminimo įamžinimo pastatant paminklą prie Vyriausybės rūmų ir išleidžiant leidinį buvo pradėta rengtis atminimų įgyvendinimui.
Mūsų manymu PAMINKLAS SAVO DIDINGUMU TURĖTŲ IŠREIKŠTI SUŠAUDYTŲ, NUŽUDYTŲ IR REPRESUOTŲ MINISTRŲ TARNYSTĘ LIETUVAI IR BAŽNYČIAI BEI PAGARBĄ IR PADĖKĄ JIEMS. LEIDINYJE TURI BŪTI KALBAMA IR APIE PAMINKLĄ, IR APIE APLINKYBES, IR APIE INICIATYVAS PAGERBTI KOVOJUSIUS IR PASMERKTUOSIUS. Knyga turėtų atitikti vyriausybės statusą. Didingą knygą TURĖTŲ DEDIKUOTI VALSTYBĖS VADOVAI IR BAŽNYČIOS HIERARKAI.
Vyksta paminklo projekto derinimo procedūros. Kilo klausimų dėl knygos leidybos.
2017-03-29 vykusiame LR Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos posėdyje komisijos nariams aiškinome, kad pagal 2016-07-05 d. vyriausybės kanclerio protokolą turi būti šimtmečio proga išleistas leidinys. LGRRTC atstovai aiškino, kad leidinį išleis 2019 m. birželio mėnesį. Komisijos posėdyje paaiškėjo, kad pinigų yra, tik reikia nustatyti prioritetus. Komisija rekomendavo knygą išleisti 2019 birželio mėnesį.
PRAĖJO 9 mėnesiai nuo PROTOKOLO PASIRAŠYMO, kuriame buvo NUMATYTA ŠIMTMEČIO PROGA pastatyti paminklą ir IŠLEISTI LEIDINĮ. Kyla klausimas, kas ir kodėl ignoruoja ar nenori ŠIMTMEČIO proga išleisti knygą?
Vilniaus Sąjūdžio taryba pasižada aktyviai dalyvauti, kad monumentas turi būti pastatytas ir knyga turi būti išleista iki jubiliejaus pradžios.

Prašome šiems darbams atlikti sutelkti reikiamas pajėgas ir skirti lėšų, nes tai yra LIETUVOS ir ATSAKINGŲ INSTITUCIJŲ PRESTIŽO REIKALAS. Knyga lietuvių-anglų kalbomis turėtų būti ir dovanų objektu Šimtmečio minėjime dalyvausiančioms užsienio delegacijoms.


Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Istorinės grupės vadovas G. Adomaitis

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, R. Arutiunianas, A. Augulis, V. Augustinas, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, J. Parnarauskas, G. Rotomskienė, P. Sakalauskas, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, E. Švedienė, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša.
Pasiteiravimui: A. Budriūnas 8 673 95837, L. Kerosierius 231 8111, G. Adomaitis 8 611 30131, Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com