Pagrindinis

 

LT     EN     RU


 Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 13 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranskiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

          P A R E I Š K I M A S

     Garsus aktorius Gediminas Adomaitis sutinka su Vilniaus Sąjūdžio tarybos nuomone


Vilnius, 2017-04-19
Portalas ,, www.15min.lt (2017.04.07 8:55) Vilniaus sąjūdiečiai nori...Gediminas Adomaitis..“ informavo, kad Londone gyvenantis garsus lietuvių aktorius Gediminas Adomaitis
(naujajame Džeimso Bondo filme ,,Spektras“ jam pavyko priartėti prie legendinio Džeimso Bondo personažo) yra kartu su Vilniaus miesto sąjūdiečiais, t.y. pritaria nuomonei, kad iš Vilniaus į Minaičius perkėlus 1949 m. Vasario 16 – osios Deklaracijos pasirašymo minėjimą, jis nebeteko valstybinės reikšmės ir tokiai šventei derančio iškilmingumo.
Vilniaus Sąjūdžio taryba vertina tokią nuomonę ir tikisi, kad į šią problemą bus atkreiptas ir valstybės vadovų dėmesys.
Iš ,,Lietuvos žinių“ (2017.04.07 Nr. 67) publikacijos ,,Deklaracijos minėjimas prie bunkerio netenkina“ supratome, kad šventės perkėlimo iš Vilniaus į Radviliškio raj., Minaičius vienas iš iniciatorių yra LGGRTC generalinė direktorė T. Burauskaitė. Išsakyta nuomonė ,,jau tapo gražia tradicija ją švęsti būtent Minaičiuose“ yra išvis šventvagiška – grubiai nutrauktą gražią iškilmingą tradiciją švęsti Vilniuje norima pavaizduoti kaip kažkokį privalumą.
Įdomi ir Radviliškio vicemero K. Augulio nuomonė: ,, ...minėjimo perkėlimą iš Radviliškio į Vilnių vertintų kaip akibrokštą ...“ Čia pirmą kartą viešai pripažįstama, kad šventė iš Vilniaus buvo perkelta į Radviliškio rajoną. Ir vėl – akibrokštas ne klastingai įvykdytas šventės perkėlimas iš Vilniaus į Radviliškio rajoną, bet atvirkščiai? Kokia morale čia vadovaujamasi?
Mes džiaugiamės, kad Radviliškio rajone švenčiamas 1949 m. Vasario 16 Deklaracijos pasirašymas (nesuprantama tik kodėl švenčiama Vasario 15 d.?). Tačiau mes nesutinkame, kad šis iškilmingas šventinis minėjimas panaikintas Vilniuje. Kodėl šią šventę stengiamasi sumenkinti?
1949.02.16 Deklaracija yra dokumentas tolygus 1918.02.16 Nepriklausomybės Aktui. Dar daugiau – jis pasirašytas žymiai žiauresnės okupacijos sąlygomis nei 1918 metais.
Atitinkamai iškilmingai turi būti ir švenčiama. Taip ir buvo švenčiama iki 2014 metų.
Todėl mes 2017.03.15 pareiškime klausėme ir klausiame:
1. Kokia žinyba (asmenys) priėmė sprendimą atsisakyti iškilmingo 1949.02.16 LLKS Deklaracijos pasirašymo paminėjimo prie Lietuvos Respublikos Prezidento, LLKS Tarybos Prezidiumo Pirmininko, generolo Jono Žemaičio – Vytauto paminklo Vilniuje?
2. Kokie tokio atsisakymo motyvai?

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Istorinės grupės vadovas G. Adomaitis
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, R. Arutiunianas, A. Augulis, V. Augustinas, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, J. Parnarauskas, G. Rotomskienė, P. Sakalauskas, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, E. Švedienė, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: A. Budriūnas 8 673 95837, L. Kerosierius 231 8111, G. Adomaitis 8 611 30131, Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com