Pagrindinis

 

LT     EN     RU


 Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 13 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranskiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

          P A R E I Š K I M A S

     Ar Lietuva jau sutinka būti sunaikinta?


Vilnius, 2017-03-23

Astravo atominės elektrinės projektas - tai projektas sunaikinti ne tik Vilnių ir
Vilniaus kraštą, bet ir visą Lietuvą. Tai šėtono projektas! (Iš Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos 2017-03-04 pareiškimo).
Pasipriešinimas Astravo AE projektavimui ir statyboms ankstyvajame etape apčiuopiamų rezultatų nedavė. Prieš Baltarusijos protestuotojus buvo taikomos sankcijos: vaikomos demonstracijos, daromos kratos namuose, taikomos baudos, žymesnieji kovotojai tremiami iš Baltarusijos. Lietuvoje protestuotojai tuo metu buvo paprasčiausiai ignoruojami.
2011-08-10 Baltarusija baigė paruošiamuosius darbus.
2011-11-25 Vladimiras Putinas AE statybai skyrė 10 milijardų eurų paskolą.
2012 m. lankydamasis Vilniuje pirmasis Nepriklausomos Baltarusijos Prezidentas Stanislavas Šuškevičius kalbėjo: ,,Atominė elektrinė Astrave yra skirta, esant reikalui, nušluoti Lietuvą nuo Žemės paviršiaus. Tai - politinis terorizmas“. Kitoje kalboje sakė: ,, ... Jie nori taip pastatyti elektrinę, kad jei kam ateis kvailystė į galvą, tai bus galima, atsiprašau, nuplauti nuo žemės paviršiaus ir Lietuvą. Ir tam reikia priešintis“. Taip kalbėjo Lietuvos draugas, Lietuvos valstybės apdovanotas už Lietuvos palaikymą 1991 metais, išvežęs iš Baltarusijos atominį ginklą, įrašęs į Baltarusijos Konstituciją - ,,Baltarusijos teritorija yra nebranduolinė zona“. Ar buvo išgirstas šis labai rimtas perspėjimas?
Tačiau nei 2016-01-22 buvusių Lietuvos Respublikos vadovų Valdo Adamkaus ir Vytauto Lansbergio Kreipimasis į Vyriausybę, nei 2016 m. gegužės mėnesį Tėvynės Sąjungos - Lietuvos Krikščionių Demokratų partijos pareiškimai, reikalaujantys nutraukti Astravo atominės elektrinės statybos darbus, nei parašų rinkimas, kad būtų priimtas įstatymas draudžiantis Lietuvos rinkoje prekiauti ,,nešvaria“ energija (Projektas iki šios dienos stumdomas po Seimo komitetus), nei Vytauto Lansbergio kalba 2017-02-16 iš Signatarų namų balkono, nei mūsų nerimas, išsakytas 2017-03-04 pareiškimu, jokių apčiuopiamų rezultatų nedavė.
Astravo atominės elektrinės statybos vyksta pagal numatytą planą.
Susidaro vaizdas, kad sumenko anksčiau buvusi retorika – kategoriškas reikalavimas sustabdyti Astravo atominės elektrinės statybą. Paskutiniu metu išsakomos nuomonės – pareiškimai, svarstymai, kaimynų kvietimas bendrai kovai, kreipimaisi į tarptautines organizacijas, komisijų sudarymai ir t.t. - yra geros, bet nepakankamos priemonės.
Siūlant sustabdyti AE statybas, aukščiausiu lygmeniu turėtų būti deklaruojama, kad nutraukus Astravo atominės elektrinės statybą visos likusios lėšos ir galimos subsidijos Astrave būtų nukreiptos įrengiant šiuolaikinį, modernų pramonės ir kultūros centrą.
Jeigu statybos nebus sustabdytos, jeigu, kaip rodo šėtoniški planai, elektrinės pirmasis blokas bus paleistas 2018 m., o antrasis – 2020 m. visi suminėti veiksmai bus nieko verti.
Paleidus AE atsiras rinkos, atsiras pirkimai ir pardavimai. Bus paaiškinta - rinkos dėsnių nesustabdysi.
Prasidėjus eksploatacijai – galima neabejoti – prasidės šantažas ir provokacijos. Ramus gyvenimas baigsis. Lietuva, o pirmiasia Vilnius ir Vilniaus kraštas, bus pasmerkti žiauriam likimui. Įsvaizduokime, kiek bus netikrų pavojaus signalų, kiek nerimo, nervų ligų ir t.t. Kiek bus suruošta pratybų, tikrų evakuacinių planų kai bus iškeldintas visas Vilniaus miestas ir t.t. Tada šėtono planas pildysis pagal pragaro scenarijų.
Ar dar galima ką nors padaryti padėčiai išgelbėti? Situacija labai sudėtinga. Dabar viskas priklauso nuo to, kokios pozicijos laikysis aukščiausieji mūsų valstybės vadovai. Jeigu nors vienas vadovas galvos, kad mus apsaugoti turi kažkas kitas (kaip galvojo premjeras A.Butkevičius) – reikalas žlugęs. Nerimą kelia ir mūsų Prezidentės D. Grybauskaitės pozicija: ,,Astravo AE saugumas – visos ES rūpestis”. ES atstovas sako: ,,Dėsime visas pastangas, kad būtų užtikrinti saugumo reikalavimai.” Esant tokiai situacijai galime teigti, kad Astravo AE bus pastatyta ir paleista nustatytais terminais (gal kokius metus vėluos) su visomis pragaištingomis pasekmėmis Lietuvai.
Mes negalvojame, kad Astravo AE statybas sustabdys gerbiamieji Prezidentė, Seimo Pirmininkas ar Ministras Pirmininkas, bendraudami ir šią problemą keldami su savo užsienio kolegomis. Tokia praktika – praeitas etapas. Buvo daug kalbų, o rezultatas – Astravo AE statyba eina į pabaigą. Ryškus to pavyzdys - mūsų premjero S. Skvernelio pokalbis su Vokietijos kanclere A. Merkel – žada paramą saugumo klausimais, bet klausimo apie blokavimą ES mastu net nesvarstė.
Tačiau yra dar viena, ir šiam momentui, matomai, vienintelė išeitis.
Ta išeitis - masinis, daugiatūkstantinis mitingas prie Baltarusijos sienos. Teisingai numato šį išsigelbėjimą prof. V. Lansbergis. Tai paskutinė viltis. Ši gerai paruošta akcija, pasieks Europos gyventojų ir vadovų ausis. Visi turi suprasti ir matyti, kokia provokacija suruošta prieš mūsų valstybę. Du – tris kartus pakartota akcija garantuotai duotų pageidautiną rezultatą - Atominės elektrinės statyba būtų sustabdyta. Reikia tik ryžtingų veiksmų.
Kad ši priemonė būtų sėkmingai įvykdyta, reikalingas visų Lietuvos žmonių susitelkimas. Niekas šios priemonės nesuorganizuos, jeigu nebus valstybinio palaikymo, jeigu nuo šios veiklos nusišalins nors vienas aukščiausias vadovas – Prezidentė, Seimo Pirmininkas ar Ministras Pirmininkas. Šioje akcijoje turėtų dalyvauti visi Seimo nariai, visi ministrai su pavaldžiomis institucijomis, visos mokymo įstaigos, mokytojai, žemdirbiai, įmonių darbuotojai, visuomeninės ir partinės organizacijos ir t.t. – VISA LIETUVA.
Suprantame, bus tokių, kuriems kils abejonių dėl tokios akcijos tikslingumo. Tenka priminti, kad vien tik sukurta galimybė sunaikinti mūsų valstybę verčia mus veikti, kovoti už savo ir savo vaikų ateitį. Mes neturime pasirinkimo. Mes galėsime būti ramūs tik vienu atveju, jeigu Astravo AE statybos darbai bus sustabdyti. Kito varianto nėra.
Bus kas priešinsis šiai akcijai. Tai penktoji kolona, kuri visur egzistuoja. Mes juos nesunkiai atpažinsime organizuojant šią nepaprastai svarbią priemonę.
Tai paskutinė viltis.
Gyvenimo ironija – Astravo rajone yra kaimas Bistryčia, kuris, pagal Motiejaus Strijkovskio (1547–1593) ir Alberto Kojalavičiaus (1609–1677) kronikas, buvo pirmoji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinė.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Istorinės grupės vadovas G. Adomaitis

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, R. Arutiunianas, A. Augulis, V. Augustinas, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, J. Parnarauskas, G. Rotomskienė, P. Sakalauskas, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, E. Švedienė, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius 231 8111,
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com