Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranskiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
LR Krašto apsaugos ministrui Raimundui Karobliui
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininkui dimisijos
pulkininkui Jonui Čeponiui
Valstybės švenčių dienų minėjimo organizavimo komisijos Pirmininkei Lianai
Ruokytei - Jonsson
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

          P A R E I Š K I M A S

Dėl 1949– 02–16 Deklaracijos pasirašymo reguliaraus minėjimo prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio - Vytauto paminklo Vilniuje
Vilnius, 2017-03-15
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba ( LSVST) 2014-02-26 pareiškimu atkreipė dėmesį, kad grubiai nutrauktas 1949-02-16 Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Deklaracijos pasirašymo iškilmingas paminėjimas prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio – Vytauto paminklo Vilniuje.
LR Krašto apsaugos ministerija 2014-03-24 raštu atsakė, kad 1994 metai yra jubiliejiniai, todėl iškilmingas minėjimas perkeliamas į Radviliškio rajoną, Minaičius, kur buvo pasirašytas Deklaracijos aktas.
Grubus šios svarbios valstybės priemonės nutraukimas vertė tokiu paaiškinimu abejoti. Mūsų abejonės pasitvirtino, kai 2015 ir 2016 metais buvo aiškiai pademonstruota, kad ši priemonė atšaukta visiems laikams. Minėjimas 2017 metais dar kartą patvirtino mūsų nuogąstavimus. Buvęs iškilmingas Deklaracijos pasirašymo paminėjimas suvestas į minimalias gėlių padėjimo apeigas prie paminklo.
Kad šis minėjimas menkinamas akivaizdžiai demonstruoja kai kurios žiniasklaidos priemonės, yra visa eilė kitų, šalutinių požymių. Menkinamas ir generolas Jonas Žemaitis – Vytautas – vengiama jį vadinti Prezidentu, nors jis žiauriausiomis okupacijos sąlygomis valstybės vadovu buvo ilgiau nei A. M. Brazauskas ir 10 kartų ilgiau kaip K. Grinius IR BUVO SUŠAUDYTAS.
LSVST grįžta prie klausimo iškelto mūsų 2014-02-26 pareiškime ir prašo atsakyti:
1. Kokia žinyba (asmenys) priėmė sprendimą atsisakyti iškilmingo 1949.02.16 Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Deklaracijos pasirašymo paminėjimo prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio – Vytauto paminklo Vilniuje?
2. Kokie tokio atsisakymo motyvai?

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Istorinės grupės vadovas G. Adomaitis
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, R. Arutiunianas, A. Augulis, V. Augustinas, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, J. Parnarauskas, G. Rotomskienė, P. Sakalauskas, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, E. Švedienė, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius +370 5 231 8111, G. Adomaitiss + 370 611 30131, Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com


 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com