Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

     Vyriausybės kanclerio pavaduotojui Alminui Mačiuliui
          Dėl susitikimo


Vilnius, 2017-03-09
2016-07-05 Vyriausybės kanceliarijai priėmus nutarimą (protokolas Nr. NV-2187) dėl sušaudyto Ministro kabineto atminimo įamžinimo pastatant paminklą prie Vyriausybės rūmų ir išleidžiant leidinį buvo pradėti įgyvendinti buvusio Lietuvos Sąjūdžio pirmininko Ryto Kupčinsko ir amžinybėn išėjusio monsinjoro Alfonso Svarinsko bei kitų pasiūlymai.
Esame dėkingi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui (LGGRTC) už iniciatyvas pagerbti visus ir darbus įgyvendinant Vyriausybės kanceliarijos pasiūlymus. Susitikimuose su LGGRTC vadovais ir specialistais supratome, kad Centras darbus atlieka entuziastingai iš savo turimų lėšų.
Buvo numatyta, kad šių darbų atlikimas turėtų būti remiamas šimtmečio fondo lėšomis. Mūsų žiniomis jokių papildomų lėšų šiems projektams įgyvendinti iki šiol nenumatyta skirti.
2016-02-02 apie numatomą statyti paminklą ir leidinį informavome Vyskupą A. Poniškaitį.
2017-02-08 LGGRTC laiške Vyriausybės kanclerei ir kopija Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybai (LSVST) „Dėl leidinio, skirto 1918-1940 metų Vyriausybės narių, sovietų nužudytų 1941-1945 metais, atminimo įamžinimo“ Nr. I IR-2 rašoma: „LGGRTC rengia leidinį, skirtą sovietinės okupacijos metu visiems represuotiems ir sušaudytiems 1918-1940-ųjų metų LR Vyriausybės kabineto nariams atminti (lietuvių/anglų kalbomis, numatoma išleisti 2018 m. pabaigoje). Manome, kad Centrui išleisti dar vieną leidinį ta pačia tema yra netikslinga“ (priedas Nr.1).
PAAIŠKINAME, kad 2017-01-20 d. laišku Vyriausybės ir LGGRTC vadovams teikdami ir aiškindami leidinio koncepciją manėme ir nurodėme, kad pagrindinius leidybos darbus turėtų atlikti LGGRTC, nes iš patirties žinojome ir papildomai buvome supažindinti su LGGRTC veikla (priedas Nr. 2).
Aukščiau paminėtą LGGRTC teiginį LSVST suprato kaip Centro institucijos planinį darbą, o tai paliudija, kad leidinį numatoma išleisti 2018 metų pabaigoje, bet ne ŠIMTMEČIO jubiliejaus proga. LSVST suglumino Centro teiginys: „Manome, kad Centrui išleisti dar vieną leidinį ta pačia tema yra netikslinga“. Mums kilo klausimai ar šiuo teiginiu nebus bandoma įrodinėti, kad nebūtina vykdyti Vyriausybės priimtą nutarimą. Manome, kad LEIDINYJE TURI BŪTI KALBAMA IR APIE PAMINKLĄ IR APIE APLINKYBES, IR APIE INICIATYVAS PAGERBTI KOVOJUSIUS IR NUŽUDYTUS. Didingą knygą TURĖTŲ DEDIKUOTI VALSTYBĖS VADOVAI IR BAŽNYČIOS HIERARKAI.
Sąryšyje su paminėto LGGRTC laiško pabaiga mums pradėjo kilti klausimai, kad gal LGGRTC pagal savo vidinius planus ir turimas kuklias lėšas parengs 2018 metų pabaigoje ar dar vėliau pastatys miniatiūrinį paminklėlį sušaudyto Ministrų kabineto įamžinimui, nes mums ne vieną kartą buvo aiškinama, kad labai daug laiko gali užimti projektavimo, derinimo ir paminklo statybos darbai ir kad trūksta lėšų.
Atkreipiame dėmesį, kad 2014-09-04 LR Prezidento kanceliarija LSVST laišku „Dėl pakartotinio prašymo priminimo“ Nr. (1D-3549)-2D-5215 rašė: „ ... Tikimės, jog Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo valstybinės programos rengimo darbo grupė aktyviai imsis priemonių iškiliausioms Lietuvos nepriklausomybę kūrusioms istorinėms asmenybėms įamžinti ir pagerbti bei tinkamai paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Šiai darbo grupei jau rekomenduota įtraukti į programą Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos prašymą. Norime pastebėti, jog Jūsų nuolatinis rūpinimasis tinkamu žuvusiųjų už Lietuvą atminimo įamžinimu yra labai vertinamas ...“ (priedas Nr. 3).
LGGRTC atsakymas mus labai glumina, nes tai, mūsų manymu, nesiderina su aukščiau pateiktu Prezidentūros laišku ir Vyriausybės priimtais sprendimais dėl sušaudyto Ministrų kabineto atminimo įamžinimu. Dažnai mąstėme gal priimtas Vyriausybės nutarimas buvo keičiamas arba tikslinamas, gal nerandama lėšų įamžinimo klausimams spręsti, gal iškilo kokių kitų naujų aplinkybių. Todėl nutarėme kreiptis į Jus prašydami priimti mūsų atstovus pokalbiui Jums tinkamu laiku. Dėkojame gavę patikinimą apie priėmimą ir prašome priimti šiuos asmenis:
Gediminą Adomaitį, LSVST pirmininko pavaduotoją,
Algimantą Budriūną LSVST pirmininko pirmąjį pavaduotoją,
Reginą Jakučiūnienę, LSVST pirmininko pavaduotoją,
Leoną Kerosierių LSVST pirmininką (vadovas),
Rytą Kupčinską, iniciatorių, buvusį Seimo narį ir daugkartinį Lietuvos Sąjūdžio pirmininką,
Juozą Oleką, LR Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos pirmininką.
Pirmininkas L. Kerosierius
Tel. 8674 38465 El. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com