Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 13 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranskiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

          P A R E I Š K I M A S

     GILTINĖS BIZNIS

      2014 metais kiekvienas Lietuvos pilietis
      vidutiniškai išgėrė po 17,8 l absoliutaus
      etilo alkoholio ir Lietuva tapo
      PASAULIO LYDERE
     Uždrausti kompensuoti alkoholio industrijos padarytą žalą.
     Prie Alkoholio kontrolės įstatymo pataisų projekto Nr. XIIP-4437

Vilnius, 2017-02-01
Visuomenininkai 2016 metais aktyviai ėmėsi kovoti su alkoholizmu -- jie surinko daugiau kaip 50 tūkst. parašų, o Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga paskelbė ir pradėjo įgyvendinti antialkoholinę doktriną. Tačiau čia ,,pakilo“ verslininkai. Alkoholizmo konglomerato verslininkai, kai kurie politikai ir žurnalistai ėmė aiškinti, esą, apribojus alkoholio pardavimą ir gamybą, biudžetas negaus apie 50 mln. eurų, be to, verslininkai būsią priversti atleisti darbuotojus, bus uždarytos kaimo parduotuvės, kuriose alkoholinių gėrimų apyvarta sudaro apie 30 procentų.
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba (toliau LSVST) daugiau kaip 10 metų kartu su kitomis visuomeninėmis organizacijomis, Lietuvos katalikų Bažnyčia ir įvairių sričių mokslininkais kovoja prieš alkoholizmą.
LSVST 2014-06-04 Jo Šventenybei Popiežiui Pranciškui, Jo Eminencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui bei Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės vadovams kreipimesi „ALKOHOLIS NAIKINA LIETUVĄ“ pateikė daugybę faktų, kokią žalą alkoholis daro Lietuvai, jos žmonėms, o jo vartojama vis daugiau: „Už kiekvieną iš alkoholio verslo į biudžetą patenkantį litą valstybė išleidžia apie 5 litus alkoholizmo pasekmėms panaikinti... Dar kartą atkreipiame dėmesį, kad visi alkoholiniai gėrimai, iš jų ir alus, yra narkotikai, turintys psichotropinių savybių. Alus priskiriamas prie pirminių narkotikų, nes juo nuo vaikystės, net nuo 7 metų vaikai pratinami prie alkoholio… ALUS YRA JAUKAS, KAD JAUNUOLIS PRADĖTŲ VARTOTI STIPRESNIUS ALKOHOLINIUS GĖRIMUS... Nėra Lietuvoje kitos organizacijos, kuri teisiškai ir visuotinai propaguotų smurtines mirtis ir amoraliausią gyvenseną, tačiau taip pasielgė Seimo nariai, 2011m. gruodžio 6 d. įteisinę alkoholio reklamą. Alkoholio daroma žala, užsienio specialistų skaičiavimu, Lietuvoje per metus sudaro apie 1,5 milijardo litų. Lietuva dėl alkoholizmo kasmet praranda apie 4,5 mlrd. litų BVP ... Alkoholio pramonė ir prekybininkai dirba pelningai. Kiekvienam yra aišku, kad nė vienas verslininkas nesiima nepelningos arba nuostolingos veiklos. Pastaruoju metu panašiai elgiasi ir mūsų valstybė: uždarinėja mokyklas, ligonines, bibliotekas, slaugos namus, skaityklas, socialinės rūpybos įstaigas, pašto skyrius. Politikai ir valdininkija visą šį genocidą veidmainiaudami vadina valstybei nepakeliamomis išlaidomis. Tačiau valstybė stengiasi padengti milžinišką alkoholio padarytą žalą Lietuvos žmonėms. Ir niekas nesugrąžins į normalų gyvenimą prasigėrusiųjų, nesugrąžins nusižudžiusių ir nužudytųjų, nepaguos ir neatjaus vaikų, praradusių tėvus, ir tėvų, praradusių vaikus. Alkoholio vartotojai viliojami su muzika. Linksmybės dažnai baigiasi visuomenei tragiškais, skaudžiais, nuostolingais ir nepataisomais padariniais. Atkreipiame dėmesį, kad ES kompensuoja apie 50 proc. tikslinių investicijų. Už broką ir blogą darbą nemokama. TAČIAU valstybė padengia alkoholio pramonės PADARYTĄ MILŽINIŠKĄ ŽALĄ LIETUVAI. Štai ką reiškia VALDŽIOS ORGANIZUOTAS ALKOHOLIO VERSLAS. Alkoholio pramonė su savo partneriais ir vykdytojais džiūgauja... Todėl dar kartą prašome Seimo narių skubiai priimti alkoholio reklamos draudimo įstatymą ir imtis efektyvių Lietuvos žmonių blaivinimo priemonių ... PRISIMINKIME, KAD CARIZMO PRIESPAUDOS LAIKAIS VYSKUPAS M. VALANČIUS IR KUNIGAI GELBĖJO ŽEMAIČIUS NUO SVAIGALŲ. KAS APGINS LIETUVĄ NUO ALKOHOLIO?”
Nuo 2014 metų Lietuvą VALDANTIEJI pasiekė ABSOLIUTŲ GIRTAVIMO REKORDĄ ir LIETUVA PIRMAUJA PASAULYJE. Milžiniškus valstybei ir visuomenei darančius nuostolius ir pasekmes alkoholio pramonė yra tiesiogiai pavaldi Lietuvą valdantiesiems. Politikai, propaguojantys alkoholizmą, yra labai aukštai kotiruojami ir dažnai tampa atsakingais politikais ar valdininkais. LSVST 2011 metais paskelbė „Budelių galeriją“, žr. www.viasarmatas.lt budelių galerija. Daugelį dokumentų dėl alkoholio vartojimo mažinimo teikėme Jums ir skelbėme LSVST tinklapyje www.sajudis.com Susiradę Budelių galeriją pastebėsite, kad daugelis jų aktyviai dalyvavo ir dalyvauja didžiojoje politikoje, valstybės valdyme, pramogų pasaulyje, yra tapę ministrais šešėliniuose kabinetuose, net Europos Parlamente - ĮSIŽIŪRĖKITE į jų veidus ir spręskite, kiek jie yra padėję pražudyti suaugusiųjų ir VAIKŲ. Išrinktieji sutartinai su verslininkais, kaip „Alfos“ smogikai 1991 Sausį, naikina žmones. Vadinanti save nepriklausoma ir laisva žiniasklaida dažnai paprastai dirba kartu su alkoholio verslo organizacijomis IR SUKA ŽMONIŲ ŽUDYMO SMAGRATĮ.
KONSTATUOJAME, kad verslininkų bauginimas biudžeto sumažėjimu 50 mln. eurų dėl alkoholio ribojimo FAKTIŠKAI SUMAŽIINTŲ BIUDŽETO IŠLAIDAS apie 250 mln. eurų ALKOHOLIZMO PASEKMĖMS LIKVIDUOTI, nes žymiai mažiau bus alkoholizmo INCIDENTŲ ir padidėtų BVP.
Manome, kad išgydyti Lietuvą yra labai sunku.
Alkoholio vartojimas yra laisvų žmonių laisvas apsisprendimas.
Kova prieš alkoholizmą turėtų būti įvardijama kaip kova prieš pasikėsinimą į savo ir kitų žmonių sveikatą ar net gyvybę. Kova prieš alkoholį turėtų būti traktuojama kaip karo laiko įstatymų vykdymas.
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba siūlo:
padidinti iki 10 kartų baudas už įvykius, kurie įvyko dėl alkoholį vartojusio kaltės;
padidinti iki 10 kartų paslaugų kainas vartojusiems alkoholį sveikatos priežiūros ir išblaivinimo įstaigose;
padidinti iki 5 kartų baudas už vaikų nepriežiūrą alkoholį vartojantiems tėvams;
traukti atsakomybėn politikus, merus ir pareigūnus už alkoholio grėsmių toleravimą.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Ekonomikos ir socialinių reikalų grupės pirmininkė R. Jakučiūnienė
Tarybos narys V. Jakubonis
Tarybos narė G. Rotomskienė
Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, R. Arutiunianas, A. Augulis, V. Augustinas, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, J. Parnarauskas, G. Rotomskienė, P. Sakalauskas, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, E. Švedienė, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteirauti: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius 231 8111,
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com