Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų.
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinei direktorei Teresei Birutei Burauskaitei

           P A R E I Š K I M A S

     Dėl sušaudyto Ministrų kabineto įamžinimo


Vilnius, 2017-01-18

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba (LSVST) 2016-09-21 rašė pareiškimą LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) generalinei direktorei Teresei Birutei Burauskaitei (laišką pridedame).
Atkreipiame dėmesį, kad vadovaudamiesi šiuo dokumentu LSVST ir LGGRTC vykdo darbus.
Pažymime, kad monumento projektas rengiamas Gedimino stulpų fone, kurio pagrindas 4 metrai. Jame bus išvardyti 18 sušaudytų ir 22 represuoti ministrai. Leidinio koncepcijoje numatyta aprašyti aplinkybes, paskatinusias pastatyti monumentą ir išleisti leidinį, visų vyriausybių iki sovietams okupuojant Lietuvą veiklą, pristatyti medžiagą apie sovietų nužudytus ir represuotus ministrus bei tyrinėtojų ir mokslininkų pasisakymus.
Atkreipiame dėmesį, kad į eilę mūsų 2016-09-21 dienos pasiūlymą nebuvo atsižvelgta.
Apgailestaujame, kad į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programą nebuvo įtrauktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos 2016 liepos 05 d. (protokolas Nr. NV-2187) pasiūlymas įtraukti 1940-1945 metais sušaudytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių atminimo įamžinimo Vilniuje projektą ir leidinio apie 1940-1945 metais sušaudytus Lietuvos Respublikos vyriausybės narius parengimą ir išleidimą bei nenumatytas finansavimas šiems svarbiems darbams atlikti. Mus glumina tai, kad į komisijų sudėtį nebuvo įtraukti LSVST rekomenduoti asmenys. Pastebime, kad jeigu būtų į komisijas įtraukti mūsų atstovai, darbai vyktų sparčiau ir galimai būtų buvę sprendžiami finansavimo klausimai.
Prašome Jūsų priimti LSVST ir LGGRTC atstovus pokalbiui apie monumento statybą ir leidinio rengimą bei finansavimą.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Istorinės grupės vadovas G. Adomaitis

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, R. Arutiunianas, A. Augulis, V. Augustinas, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, J. Parnarauskas, G. Rotomskienė, P. Sakalauskas, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, E. Švedienė, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius 231 8111, Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com


 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com