Pagrindinis

 

LT     EN     RUIki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranskiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

             P R A Š Y M A S

      Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos metais

Vilnius, 2017-01-04

2019 m. sukanka 100 metų, kai buvo išrinktas pirmasis po ilgų amžių atkurtos Lietuvos valstybės - Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona.
Antanas Smetona visą savo gyvenimą pašventė Lietuvos valstybei: 1905 m.dalyvavo Lietuvių suvažiavime Vilniuje, pirmojo pasaulinio karo metais buvo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komiteto I vicepirmininkas, pirmininkas, 1917 m. dalyvavo Lietuvių konferencijoje Vilniuje, kur buvo išrinktas Lietuvos Tarybos, vėliau Valstybės Tarybos pirmininku, 1918.02.16 pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą, redagavo įvairius - ,, Viltį“,
,, Vairą“, ,, Lietuvos Aidą“ ir kt. leidinius, Lietuvos universitete dėstė etiką, senovės filosofiją, lietuvių kalbos stilistiką, Lietuvos universitetas docentas, Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras. Po nevykusio Prezidento K. Griniaus valdymo ir kilusios bolševikinės anarchijos, 1926.12.19 vėl išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu, juo perrenkamas 1931 ir 1938 metais. Prezidentu išbuvo iki sovietinės okupacijos 1940.06.15.
Antano Smetonos veikla Lietuvos valstybei 1917 – 1940 m. buvo išskirtinė.
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba prašo Seimo paskelbti 2019 metus Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos metais, parengti valstybinę programą ir numatyti lėšas programai įgyvendinti.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Istorinės grupės vadovas G. Adomaitis

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Sąjūdžio narys R. Kupčinskas

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, R. Arutiunianas, A. Augulis, V. Augustinas, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, J. Parnarauskas, G. Rotomskienė, P. Sakalauskas, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, E. Švedienė, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius 231 8111, G. Adomaitiss 611 30131, Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com