Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų

2016 metai – LIETUVOS KARALIAUS GEDIMINO METAI

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos 2016-12-07 dienos

     D A R B O T V A R K Ė

Gruodžio mėnesio šventės ir trumpa istorinių įvykių apžvalga - G. Adomaitis 1994-12-11 Rusija pradeda karą prieš Čečėnijos Respubliką

1 . Minėjimas dėl Rusijos 1994-12-11 karo pradžios Čečėnijoje – minėjime dalyvaus Nepriklausomybės akto signataras Algirdas Endriukaitis, Čečėnijos Respublikos Ičkerijos atstovė Baltijos valstybėse Aminat Saijeva, Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas 2001-2013 metais Rytas Kupčinskas. Kreipimosi priėmimas,
2. Apie valstybės ir politikos aktualijas,
3. Įvykiai Ukrainoje – H. Martinkėnas,
4. Probleminių klausimų pateikimas atsakingoms institucijoms,
5. SEIMO RINKIMAI,
6. Dėl lietuviško raidyno – N. Balčiūnienė,
7. Apie Vilniaus mero R. Šimašiaus sistemiško įstatymų nesilaikymo,
8. Dėl dalyvavimo Sausio 12 ir 13 –sios renginiuose,
9. Apie 2016-11-26 d. vykusį Vyskupo M. Valančiaus blaivystės Sąjūdžio X kongresą. – V. Jakubonis,
10. Apie žvakučių uždegimą prie Tremtinių paminklo,
11. Vilniaus Sąjūdžio tarybos 2016-11-30 d. spaudos konferencija ELTA-oje „Dėl Lietuvos Karaliaus Gedimino 700 metų valdymo jubiliejaus paminėjimo“,
12. 2016-12-21 tarybos posėdis skiriamas Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų pasitikimui,
13. Dėl sesės Nijolės Sadūnaitės rekomendavimo 2016 metų Laisvės Premijai – V. Jakubonis,
14. Dėl alkoholizmo padarinių,
15. Dėl bandymų pakeisti Kazio Škirpos alėjos pavadinimą - V. Jakubonis, K. Milius,
16. Apie Vilniaus tarybos veiklą 2017 m. ir dalyvavimą priemonėse,
17. Apie priimtų nutarimų vykdymą,
18 Apie Lietuvos Sąjūdžio tarybos veiklą – A. Budriūnas,
19. Įvairūs.

Tarybos posėdžiai 2016 m. vyks: gruodžio 7, 21 d., sausis 4, 18 d., vasaris 1, 15 d., kovas 1, 15 d. balandis 5, 19 d, gegužė 3, 17 d., birželis 7, 21 d. Pradžia 16 val. Posėdžiuose dalyvauja tarybos nariai bei kiti kviečiami asmenys.
Gerbiamieji tarybos nariai, turintys el. paštą, prašome pranešti grupių atstovams, kurie neturi interneto apie tarybos susirinkimo darbotvarkę.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Pasiteiravimui: A. Budriūnas tel.: +370 673 95 837, L. Kerosierius, tel. + 370 5 231 81 11,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com


 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com