Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų.
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
LR Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

           REKOMENDAVIMAS

     Siūlome Sesei Nijolei Sadūnaitei skirti 2016 metų Laisvės premiją


Vilnius, 2016-12-07
     Lietuvos sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba palaiko LR seimo grupės narių iniciatyvą skirti 2016 metų Laisvės premiją už nuopelnus ir ilgametę kovą už Lietuvos laisvę disidentei Nijolei Sadūnaitei. Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba, palaikydama šią iniciatyvą, atkreipia dėmesį į ypatingas aplinkybes, kuriose sesė Nijolė augo bei formavosi kaip itin brandi Asmenybė. Į sovietinio saugumo akiratį ji pateko 1970 m., kai ėmėsi užstoti valdžios persekiojamus kunigus. 1974 m. N. Sadūnaitė pradėjo dauginti bei platinti Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką. 1974-08-27 nuteista trejiems metams lagerio bei trejiems metams tremties . Grįžusi į Lietuvą 1980-07-09 ir toliau vykdė antisovietinę veiklą. Kelis kartus 1987 m. Bei 1988 m. buvo trumpam sulaikoma bei tardoma. 1987-08-23 ji buvo viena iš organizatorių paminint Ribentropo-Molotovo pakto metines prie A. Mickevičiaus paminklo. Šis mitingas buvo STARTAS Į LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ. 1988 rugpjūčio mėnesį dalyvavo bado streike Vilniaus Gedimino aikštėje bei nesuskaičiuojamose akcijose prieš sovietų valdžią. Sunkiame ir garbingame kelyje ji nepalūžo ir neatsisakė savo įsitikinimų ir kilniai vykdė amžinuosius įžadus.
      Jos įsitikinimai ir veikla žinomi daugybei žmonių. TAI TARNYSTĖ AUKŠČIAUSIAJAM IR BAŽNYČIAI, PAGALBA KENČIANČIAM IR IEŠKANČIAM. Ji aktyviai dalyvauja Lietuvos atgimimo įvykiuose. Labai įsimintinas Lietuvos Nepriklausomybės gynimas 1991 metų sausyje. Čia Sesė Nijolė buvo aktyvi ir pastebima. Ji apdovanota Lietuvos ir eilės valstybių garbingais apdovanojimais. Jos tarnystė Lietuvai akivaizdi. Todėl mes rekomenduojame jai skirti 2016 metų Laisvės premiją.
Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Socialinės ir ekonomikos grupės vadovė R. Jakučiūnienė
Tarybos narys V. Jakubonis
Tarybos nariai: G.Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, R. Arutiunianas, V. Augustinas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Martinkėnas, K. Milius, J. Parnarauskas, G. Rotomskienė, P. Sakalauskas, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, E. Švedienė, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius +370 5 231 8111 el.p.vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com