Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

L. e. p. LR Krašto apsaugos ministrui Juozui Olekui
L. e. p. LR Švietimo ir mokslo ministrei Audronei Pitrėnienei
L. e. p. LR Kultūros ministrui Šarūnui Biručiui
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriui Mindaugui Kvietkauskui
Vilniaus merui Remigijui Šimašiui
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
direktorei Dianai Varnaitei
Vilniaus savivaldybės tarybos nariams
Žiniasklaidai

            P A R E I Š K I M A S

     Remigijus Šimašius žino kokių lentų/lentelių reikia Vilniui


Vilnius, 2016-11-16
2015-08-05 eilei Lietuvos, tame tarpe ir Vilniaus miesto savivaldybei, rašėme laišką „Dėl Jono Noreikos – Generolo Vėtros niekinimo“. Laiško pabaigoje rašėme: „ ... Siūlome nuimti atminimo lentą (lietuvių ir rusų kalba) Jono Noreikos – Generolo Vėtros išdavikei poetei Valerijai Valsiūnienei, esančią prie namo Vilniuje Vytauto gatvė Nr. 3.
Papildomai informuojame, kad poetė V. Valsiūnienė buvo KGB agentė slapyvardžiu ,,Oras“. Jos dėka buvo sunaikinta Lietuvių Tautinės Tarybos vadovybė Vilniuje ir apie 40 žmonių buvo nuteisti, o Jonas Noreika – Generolas Vėtra ir Zigmas Šerkšnas – Laukaitis buvo sušaudyti … “.
2015-11-30 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė D. Varnaitė Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybai ir kopiją Vilniaus miesto savivaldybei laiške „Dėl atminimo lentos Valerijai Valsiūnienei nuėmimo“ Nr. (9.51)2-2771 rašė: „ ... Kultūros paveldo departamentas pritaria siūlymui nukabinti nuo namo Vytauto g. 3 Vilniuje atminimo lentą KGB agentei, išdavikei Valerijai Valsiūnienei, tačiau negali to padaryti, nes atminimo lentų uždėjimas bei nukabinimas yra Vilniaus savivaldybės kompetencija“.
Greitai sueis metai, tačiau lenta KGB agentei, išdavikei V. Valsiūnienei tebekabo. Susidaro nuomonė, kad Vilniaus merui reikalinga lenta Lietuvos žmonių naikintojams propaguoti.
Per tą laiką Vilniaus meras R. Šimašius sugalvojo naujadarus - iškabinėti lenteles nevalstybine kalba ant įvairių gatvių.
Manome, kad Vilniaus meras yra labai tolerantiškas lentoms ir lentelėms ir turbūt reikėtų tai suprasti kaip R. Šimašiaus politinę investiciją.
Prašome rašant ir ypatingai mokymo priemonėse apie V. Valsiūnienę skelbti informaciją kaip mūsų pateikta antroje pastraipoje.
Prašome skubiai nuimti lentą Jono Noreikos – Generolo Vėtros išdavikei, KGB agentei V. Valsiūnienei, esančią prie namo Vilniuje Vytauto gatvė Nr. 3.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Istorinės grupės vadovas G. Adomaitis
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, R. Arutiunianas, V. Augustinas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, J. Parnarauskas, G. Rotomskienė, P. Sakalauskas, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, E. Švedienė, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius +370 5 231 8111 , G. Adomaitis +370 611 30131
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com


 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com