Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 13 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
LR Teisingumo ministrui Juozui Bernatoniui
LR Vidaus reikalų ministrui Tomui Žilinskui
LR generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui
Policijos generaliniam komisarui Linui Pernavui
Vyriausybės atstovei Vilniaus apskrityje Vildai Vaičiūnienei
Vilniaus merui Remigijui Šimašiui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Vilniaus savivaldybės tarybos nariams
Vilniečiams
Žiniasklaidai

     Dėl Vilniaus mero R. Šimašiaus įstatymų nesilaikymo

Vilnius, 1016-10-19

     Visiems žinoma, kad įstatymų nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.
     Dažnas ir pasikartojantis prasižengimas ar nusikaltimas užtraukia didesnę atsakomybę arba bausmę.
     Vilniaus meras R. Šimašius, pažeisdamas įstatymines normas, kabina gatvių pavadinimus ne valstybine Lietuvių kalba. Naujus užrašus pritvirtina ir atidengia iš anksto rengdamasis tai misijai ir prisikviesdamas žmonių bei žiniasklaidos atstovų.
     Daugeliui žinoma, kad R. Šimašius yra dirbęs Lietuvos laisvos rinkos instituto prezidentu, buvo Seimo nariu, dirbo Teisingumo ministru, buvo išrinktas Vilniaus meru ir Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio pirmininku.
Reikia manyti, kad atlikdamas aukščiau paminėtas funkcijas visus mokė laikytis įstatyminių normų ir ko gero pats dalyvavo kuriant įstatymines normas ir jas propaguodavo.
     Nesuprantama, kodėl toks išprusęs žmogus ne pirmą kartą pažeidinėja įstatymines normas, iškabinėdamas gatvių pavadinimų lenteles ne valstybine Lietuvių kalba.
     Lietuvoje yra daugybė institucijų, kurios prižiūri įstatyminių normų laikymąsi, organizuoja prevenciją. Dirba specialūs agentai, kurie aiškinasi apie galimus įstatyminių normų pažeidimus ir užkirstų kelią incidentams. Visi stengiasi užkirsti kelią pražangoms ir nusikaltimams, išlaikyti valstybėje rimtį.
     Apdergęs sieną arba tvorą skubiai areštuojamas ir nubaudžiamas. R. Šimašiui viskas leidžiama – net nereaguojama.
Susidaro įspūdis, kad visos Lietuvos institucijos taikstosi su R. Šimašiaus teisės aktų pažeidimais ir sukelia kitiems žmonėms precedentą nesilaikyti įstatyminių normų.
     Nesuprantama, kuo R. Šimašius yra nusipelnęs, kad nebaudžiamam leidžiama jam daryti ką jis nori. Vilniečiai turi daug klausimų ir pretenzijų merui ir valdančiai daugumai.
     Kyla klausimas - kaip meras elgiasi/elgsis su viešosios tvarkos pažeidėjais, objektų teplioriais ir spręs Vilniuje organizuojamus mitingus, žmonių savigynos akcijas arba galimus provokacinius incidentus. Būtų įdomu žinoti, kaip tada elgsis atsakingiausios institucijos, lig šiol pasyviai stebėjusios ir toleravusios R. Šimašiaus įstatymų pažeidinėjimus.
     Prašome Jūsų ginti visuomenės interesą ir ištirti R. Šimašiaus nuolatinius teisės aktų pažeidinėjimus, patraukti jį atsakomybėn ir priversti jį su visa jo komanda panaikinti neteisėtais veiksmais atliktus darbus.
     Prašome Vilniaus merą ir tarybos narius imtis aktyvių veiksmų, kad būtų išvengtas miestą gresiantis bankrotas ir sumažintas virš 300 mln. eurų įsiskolinimas. PASTEBIME, kad šiais klausimais Vilniaus vadovai nebuvo susitikę su visuomene, kaip tai reguliariai daro prikabinėjant naujas gatvių pavadinimų lenteles.
     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba stebės R. Šimašiaus ir Vilniaus savivaldybės valdančiosios daugumos veiksmus bei opozicijos iniciatyvas ir apie negeroves informuos vilniečius bei atsakingas institucijas.
     Prašome vilniečių laikytis rimties, teisės aktų reikalavimų, būti santūriais, aktyviais ir patikimais Lietuvos Respublikos piliečiais ir aktyviai kovoti prieš negeroves.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Socialinės ir ekonomikos grupės vadovė R. Jakučiūnienė

Tarybos narys V. Jakubonis

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, R. Arutiunianas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, J. Parnarauskas, V. Ramanauskas, G. Rotomskienė, P. Sakalauskas, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, E. Švedienė, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius +370 5 231 8111,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com