Pagrindinis

 

LT     EN     RUIki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 14 metų

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos 2016-09-07 dienos

     D A R B O T V A R K Ė

Rugsėjo mėnesio šventės ir trumpa istorinių įvykių apžvalga - G. Adomaitis
RUGSĖJO 8 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo diena (Šilinės) Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena
1. Apie valstybės ir politikos aktualijas,
2. Įvykiai Ukrainoje – H. Martinkėnas,
3. Susitikimas su Sveikatos apsaugos ministru Juru Požėla ir Ministro pirmininko patarėju sveikatos klausimais Antanu Vinkumi dėl alkoholizmo problemų. Vilniaus Sąjūdžio taryba daugelį metų aktyviai kovoja dėl alkoholizmo žalos, keliamų grėsmių ir neigiamų pasekmių. Kova paaštrėjo, kai 2011-05-10 Seime buvo pradėta alkoholio reklamos panaikinimo procedūros. Nuo tada buvo paskelbta daugelis laiškų atsakingoms institucijoms dėl alkoholio žalos. Buvo parengti straipsniai „Ką pasakytų Vyskupas Motiejus Valančius“, „Budelių galerija“, kreiptasi į Šventąjį Tėvą ir t.t. Seimo iniciatoriai nugalėjo – LIETUVA PAGAL ALKOHOLIO VARTOJIMĄ PIRMAUJA EUROPOS SĄJUNGOJE (informacija skelbiama www.sajudis.com). Į mūsų skelbtus dokumentus buvo reaguojama, tačiau alkoholizmo plėtra didėja. Todėl Vilniaus Sąjūdžio taryba 2016-04-06 kreipėsi į Ministrą Pirmininką A. Butkevičių ir prašė, kad deleguotų atsakingus pareigūnus į Sąjūdžio tarybos posėdį,
4. Probleminių klausimų pateikimas atsakingoms institucijoms,
5. Dėl 2016-07-05 Vyriausybės kanceliarijos protokolo Nr. NV-2187 dėl sovietų sušaudyto ministrų kabineto įamžinimo – G. Adomaitis,
6. Dėl Karaliaus Gedimino 700 metų valdymo jubiliejaus minėjimo – G. Adomaitis,
7. Apie Nacionalinį susitarimą, kad Lietuva neišsivaikščiotų – R. Jakučiūnienė, V. Jakubonis,
8 Dėl neteisėto Kazokiškių sąvartyno pasekmių apskundimo Jungtinių Tautų Organizacijos ORHUS konvencijos priežiūros komitetui Ženevoje bei gyventojų ieškinių teikimo dėl moralinės ir materialinės žalos atlyginimo – L. Kerosierius,
9. Apie dokumentų rengimą dėl problemų Vilniuje – tarybos nariai,
10. Dėl lenkiškų raidžių vartojimo dokumentuose – N. Balčiūnienė,
11. Apie Vilniaus savivaldybės sprendimą Varšuvos gatvę Vilniuje rašyti ir lenkiškais rašmenimis ulica Warszawska – N. Balčiūnienė,
12. Apie Seimo rinkimus, partijas ir koalicijas,
13. Apie skautų stovyklą Kurmiškių kaime Varėnos rajone, skirtą Vytauto Didžiojo krepšinio taurei laimėti minint Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejų – R. Simonaitis,
14. Apie priimtų nutarimų vykdymą,
15. Apie Lietuvos Sąjūdžio tarybos veiklą – A. Budriūnas,
16. Įvairūs.
Tarybos posėdžiai 2016 m. vyks: rugsėjo 7, 21 d., spalio 5, 19 d., Lapkričio 2,. 16 d., gruodžio 7, 21 d. Pradžia 17 val. Posėdžiuose dalyvauja tarybos nariai bei kiti kviečiami asmenys.
Gerbiamieji tarybos nariai, turintys el. paštą, prašome pranešti grupių atstovams, kurie neturi interneto apie tarybos susirinkimo darbotvarkę.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Pasiteiravimui: A. Budriūnas tel.: +370 673 95 837, L. Kerosierius, tel. + 370 5 231 81 11,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com


 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com