Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 14 metų
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos 2016-07-20 dienos

          D A R B O T V A R K Ė

     UŽUOJAUTA MIRUS KAZIMIERUI UOKAI


     Vilniaus sąjūdininkai nuoširdžiai užjaučia šeimos narius, gimines, artimuosius ir bendražygius
Mirus KAZIMIERUI UOKAI (1951.03.04-2016.07.16), Sąjūdininkui, Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signatarui, Tautininkų Sąjungos nariui, žinomam Lietuvos politiniam ir visuomenės veikėjui, tautinių vertybių puoselėtojui, aktyviam kovotojui prieš žmonių skurdinimą, neteisėtas institucijų veikas, atominių elektrinių statybą Baltijos regione, Kazokiškių sąvartyno neteisėtą statybą.

JIS ĖJO TARNYSTĖS LIETUVOS ŽMONĖMS KELIU. AKTYVIAI RĖMĖ BALTARUSIJOS IR UKRAINOS LAISVĖS KOVOTOJUS.

Pašarvotas laidojimo rūmuose Olandų gatvėje Vilniuje.
Lankymas liepos 18 d. nuo 10 val.
Karstas išnešamas liepos 19 d. 12 val. 30 minPrezidentė Valstybės dienos proga apdovanojo ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi Vilniaus Sąjūdžio tarybos narę NIJOLĘ BALČIŪNIENĘ ir habilituotą mokslų daktarą KAZIMIERĄ GARŠVĄ. Nuoširdžiai JUOS SVEIKINAME.

Liepos mėnesio šventės ir trumpa istorinių įvykių apžvalga - G. Adomaitis

1. Apie valstybės ir politikos aktualijas,
2. Įvykiai Ukrainoje – H. Martinkėnas,
3. Apie dokumentų rengimą dėl problemų Vilniuje – tarybos nariai,
4. Dėl lenkiškų raidžių vartojimo – N. Balčiūnienė,
5. Dėl žvakučių uždegimo Lukiškių aikštėje Nežinomo partizano ir prie Tremtinių paminklų,
6. Dėl 2016-07-05 Vyriausybės kanceliarijos protokolo Nr. NV-2187 dėl sovietų sušaudyto ministrų kabineto įamžinimo:
6.1. Dėl kreipimosi į valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo koordinavimo komisijos pirmininką A. Butkevičių dėl koordinavimo komisijos ir dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo darbo grupės papildymą Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos atstovais,
6. 2. Dėl kreipimosi į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo darbo grupės vadovą R. Vaitkų:
6. 2. 1. Dėl 1940-1945 m. sušaudytų LR Vyriausybės narių atminimo įamžinimo,
6. 2. 2. Dėl leidinio apie 1940 -1945 m. sušaudytų LR Vyriausybės narių parengimą ir išleidimą,
6. 3 Dėl kreipimosi į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą,
6. 4 Dėl kreipimosi į Vidaus reikalų, Teisingumo, Finansų, Užsienio reikalų, Švietimo ir mokslo, Krašto apsaugos, Susisiekimo ministrus dėl šių ministerijų sovietų sušaudytų ministrų bei nacių nužudyto ministro be portfelio žydų reikalams atminimo įamžinimo Atminimo lentomis prie Vilniuje esančių šių institucijų pastatų,
7. Apie 2016-08-06 Ariogaloje vyksiantį sąskrydį „SU LIETUVA ŠIRDY“,
8. Apie priimtų nutarimų vykdymą,
9. Apie Lukiškių aikštės rekonstrukciją,
10 Apie Lietuvos Sąjūdžio tarybos veiklą – A. Budriūnas,
11. Įvairūs.
Tarybos posėdžiai 2016 m. vyks: liepos 20 d. rugpjūčio 3, 17 d., rugsėjo 7, 21 d., spalio 5, 19 d., Lapkričio 2,. 16 d., gruodžio 7, 21 d. Pradžia 17 val. Posėdžiuose dalyvauja tarybos nariai bei kiti kviečiami asmenys.
Gerbiamieji tarybos nariai, turintys el. paštą, prašome pranešti grupių atstovams, kurie neturi interneto apie tarybos susirinkimo darbotvarkę.
Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Pasiteiravimui: A. Budriūnas tel.: +370 673 95 837, L. Kerosierius, tel. + 370 5 231 81 11,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com