Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 14 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Pasaulio lietuvių bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Valstybinių švenčių dienų minėjimo organizavimo komisijos Pirmininkui Šarūnui Biručiui
Žiniasklaidai

          Minėjimai tuštėjančiose salėse
 

Vilnius, 2016-07-06

     2016-06-01 Jums rašėme laišką „Nepaskelbti birželio 14 ir 15 dienų minėjimų reglamentai“, kuriame pareiškėme susirūpinimą, kad kvietimai į Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienų iškilmingą minėjimą organizuojami nesklandžiai. Laiške atkreipėme dėmesį, kad Seime patvirtinti minėjimų reglamentai ir sudarytos komisijos, tačiau nebuvo išsiųsti vardiniai kvietimai iškilmingo minėjimo dalyviams likus ne mažiau kaip 15 dienų iki minėjimo. Susirūpinimą kėlė, kad iki 2016-06-01 nebuvo parengtos minėjimo programos.
     KONSTATUOJAME, kad Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienų minėjime buvo apie 25 proc. tuščių vietų Kovo 11-osios Akto salėje.
PAREIŠKIAME, kad:
1. Mūsų nuogąstavimai ir pasiūlymai atsakingoms institucijoms pasitvirtino. Kvietimai dalyviams buvo pradėti siuntinėti birželio 6 dieną, o ne prieš 15 dienų – tai įstatyminės normos pažeidimas.
2. 2016-06-10 Seimo kanclerė laišku „Dėl iškilmingo minėjimų Seime organizavimo“ Nr. S-2016-4281, atsakydama į mūsų raštą, pacitavo eilę reglamentų punktų ir davė suprasti, kad pasirengimo darbai minėjimui vyksta gerai. Tačiau praktika parodė, kad 2016-06-14 d. iškilmingo minėjimo posėdžių salėje buvo labai daug tuščių vietų. Paaiškiname, kad iš Lietuvos Sąjūdžio buvo pakviesti tik 2 asmenys, kai ankstesniais metais pagarbos susilaukdavo net 20 asmenų, o kai kada ir papildomų kvietimų išskirdavo.
APGAILESTAUJAME, kad Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienų iškilmingame minėjime buvo apie 25 proc. tuščių vietų.
ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad asmenis į iškilmingą minėjimą prieš 15 dienų kviečia Seimo Pirmininkė pasirašydama kvietimą, tačiau šiais metais buvo vėluojama.
PRAŠOME išsiaiškinti, kodėl į 2016-06-14 d. iškilmingą minėjimą laiku nebuvo išsiųsti pakvietimai, kodėl laiku nebuvo parengtos renginių programos iškilmingam minėjimui.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Tarybos narys, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių
bendrijos Vilniaus skyriaus tarybos narys P. Dirsė
Tarybos narys, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių
sajungos Vilniaus skyriaus pirmininkas P. Gvazdauskas

Tarybos narys J. Česnavičius

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, R. Arutiunianas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, J. Parnarauskas, V. Ramanauskas, G. Rotomskienė, P. Sakalauskas, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, E. Švedienė, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius +370 5 231 8111,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com