Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 14 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

          P A R E I Š K I M A S

     Valstybės institucijos ignoruoja paminėti 1941-ųjų Birželio Sukilimo 75 m. jubiliejų


Vilnius, 2016-06-01

2016-03-16 kreipėmės į Jus „Dėl 1941-ųjų Birželio sukilimo Deklaracijos įteisinimo“. Kreipimesi rašėme:

2015 m. gegužės 13 d. Vilniaus sąjūdininkų susirinkimas atkreipė dėmesį į tai, kad:
- 2016 metais minėsime 1941 m. Birželio (22–28 d.) sukilimo 75 metų Jubiliejų;
- sukilėliai Birželio 23 d. paskelbė Lietuvos Laikinosios Vyriausybės PAREIŠKIMĄ „Nepriklausomybės atstatymo DEKLARAVIMAS“;
- sukilėliai išlaisvino Lietuvą nuo sovietų okupantų;
- Sukilimo metu žuvo apie 2000 sukilėlių;
- Sukilimo dvasia, ryžtas ir pasiaukojimas įkvėpė žmones kovoti dėl valstybingumo atkūrimo per sovietų ir fašistų okupacijas, partizaninio karo metu ir Sausio 13-osios barikadose.
Susirinkimas PRAŠO, kad Sukilimo Deklaracija būtų pripažinta kaip Lietuvos Respublikos teisės aktas – ĮSTATYMAS (priedas Nr. 1, www.sajudis.com 2015.05.13).
PABRĖŽIAME, kad daugelis organizacijų ne kartą kreipėsi į Jus dėl 1941 m. Birželio sukilimo Deklaracijos įteisinimo (priedas Nr. 2, www.sajudis.com 2013.04.10).
     Daugelis organizacijų iki šiol aktyviai agituoja, kad Sukilimo 75 metų Jubiliejaus proga Deklaracija būtų įteisinta kaip įstatymas. Darbai vilkinami, o iniciatyvos gniuždomos. Visuomenininkai - Laisvės kovotojai daug nuveikė ir pasirengę nuveikti dar daugiau, kad Sukilimo Deklaracija būtų įteisinta kaip įstatymas.
     Pastaraisiais metais Amžinybėn išėjo 1941 m. Birželio 22–28 dienų sukilėliai Pilypas Narutis Žukauskas, Rimantas Eigelis, Kazimieras Gediminas Ruzgys, Viktoras Ašmenskas, Mindaugas Bloznelis, Aleksandras Bendinskas. Amžinybėn išėję Laisvės kovotojai monsinjoras Alfonsas Svarinskas, Edvardas Burokas, akademikas Antanas Kudzys ir daugelis bendraminčių ragino Lietuvos institucijas ir politikus 1941 m. Birželio sukilimo Deklaraciją įteisinti kaip įstatymą.
     ATREIPIAME DĖMESĮ, kad 2015m. lapkričio 12 d. grupė Seimo narių įregistravo Rezoliuciją „Dėl 1941 m. Birželio 23-iosios sukilimo įvertinimo“, kurioje raginama 1941 m. birželio 23 d. paskelbtą Lietuvos laikinosios vyriausybės pareiškimą „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ įtvirtinti kaip teisės aktą - projektas Nr. XIIP-3328(2) (priedas Nr. 3). APGAILESTAUJAME, kad šio dokumento Seimas dar net nepradėjo svarstyti.
     Pateikiame NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO DEKLARAVIMAS Lietuvos vaizdo ir garso archyvo garso plokštelės tekstą:
„Dėmesio! Dėmesio! Kalba Kaunas! Nepriklausoma Lietuva!
Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas
Susidariusi Laikinoji ir naujai atgimstančios Lietuvos vyriausybė šiuo skelbia atstatanti laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę. Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę jaunoji Lietuvos valstybė entuziastingai pasižada prisidėti prie Europos organizavimo naujais pagrindais. Žiauraus bolševikų teroro iškankinta lietuvių tauta ryžtasi kurti savo ateitį tautiniais vienybės ir socialinio teisingumo pagrindais.
Pasirašė Ministeris Pirmininkas Škirpa
Krašto apsaugos ministeris brigados generolas Raštikis
Užsienio reikalų ministeris Sipaitis
Finansų ministeris Matulionis
Darbo ministeris daktaras Pajaujis
Pramonės ministeris daktaras inžinierius Damušis
Prekybos ministeris Vytautas Statkus
Žemės ūkio ministeris profesorius Vitkus
Komunalinio ūkio ministeris inžinierius Landsbergis
Valstybės kontrolės – Vainauskas
Skamba Lietuvos Respublikos himnas“.

     IKI 1941 m. BIRŽELIO SUKILIMO 75 metų JUBILIEJAUS LIKO 3 MĖNESIAI.
     PRAŠOME JŪSŲ imtis visų reikiamų priemonių, kad švenčiant 1941 m. Birželio sukilimo 75 metų JUBILIEJŲ, Lietuvos laikinosios vyriausybės pareiškimas „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ būtų įtvirtintas kaip ĮSTATYMAS (žiūr. www.sajudis.com 2016-03-16).
     Lietuvai šis SUKILIMAS ir priimta NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO DEKLARACIJA turėjo ypatingą reikšmę valstybei kovojusiai prieš komunistinę ir fašistinę diktatūras bei Sąjūdžio veikloje atkuriant ir ginant Lietuvos Nepriklausomybę.
     Valstybė – tai mes Lietuvos Respublikos žmonės. Valstybės valdymą ir savo likimus žmonės patikėjo Prezidento, Parlamento, Vyriausybės, Savivaldos ir Mero institucijoms.
     Apgailestaujame, kad iki šiol atsakingiausios valstybės institucijos ir valstybės švenčių dienų organizavimo komisija bei politikai nesureagavo į 1941 m. Birželio 22–28 d. SUKILIMO 75 metų Jubiliejaus minėjimą. Todėl darome prielaidą, kad valstybę valdantieji ignoruoja 1941 Birželio SUKILIMĄ ir bandoma trinti istoriją iš žmonių atminties.
     Dėkojame, kad Laisvės kovotojai, sąjūdininkai, baikeriai ir eilė institucijų ėmėsi iniciatyvos paminėti 1941 Birželio SUKILIMĄ: 2016-05-18 Obeliuose (žiūr. www.obeliupaminklas.lt), 2016-06-23 d. 12.00 val. Kaune, Vytauto Didžiojo (Karo) muziejaus sodelyje, Vilniuje 2016-06-23 d. 16 val. Nepriklausomybės aikštėje.
     Kviečiame Lietuvos žmones VISAME PASAULYJE aktyviai paminėti 1941 m. Birželio 22–28 d. SUKILIMO 75 metų Jubiliejų. Geri darbai visada pasilieka žmonių atmintyje ir istorijoje.

Tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius

1941 m. Birželio 22 -28 dienų Sukilimo dalyvis Jonas Algirdas Antanaitis

Atsakingasis sekretorius Algimantas Budriūnas

Pirmininko pavaduotoja Regina Jakučiūnienė

Tarybos narys Juozas Parnarauskas


Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, R. Arutiunianas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, J. Parnarauskas, V. Ramanauskas, G. Rotomskienė, P. Sakalauskas, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, E. Švedienė, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteirauti: A. Budriūnas 8 673 95837, L. Kerosierius 2318111, R. Jakučiūnienė 242 3428
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com
 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com