Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 14 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
LR Seimo nariams
Valstybinių švenčių dienų minėjimo organizavimo komisijos Pirmininkui Šarūnui Biručiui

          Nepaskelbti birželio 14 ir 15 dienų minėjimų reglamentai

Vilnius, 2016-06-01
     Nesenoje praeityje Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos atstovai keletą savaičių prieš iškilmingus minėjimus LR Seime gaudavo iškilmingų minėjimų renginių programų (spausdintų arba elektroniniame formate).
2016-06-01 paprašius programų gerbiama A. Rupšytė pareiškė, kad dar jų nėra. Ryšių su visuomene skyriaus specialistai nesurado programų elektroniniame formate. Pasiteiravus apie oficialios Valstybės švenčių dienų minėjimo organizavimo komisijos patvirtintą 2016 birželio 14 ir 15 dienų programą paaiškino, kad tokios programos nėra.
2016-01-15 d. LR Prezidentė dekretu patvirtino Valstybės švenčių dienų minėjimo organizavimo komisiją Nr. 1K-532.
2016-02-24 LR Seimo valdyba NUSPRENDĖ „Patvirtinti Iškilmingų minėjimų Lietuvos Respublikos Seime reglamentą“ Nr. SV-S-1388.
     2016-05-11 d., vadovaudamasi patvirtintu reglamentu, LR Seimo kanclerė Daiva Raudonienė įsakymu „Dėl nuolatinės komisijos iškilmingiems minėjimams rengti sudarymo“ Nr. 400-ĮVK-136 sudarė nuolatinę Iškilmingų minėjimų Lietuvos Respublikos Seime komisiją. Šiuo įsakymu pavedė Komisijai rengti, organizuoti ir koordinuoti iškilmingus minėjimus ir su jais susijusius renginius Seime.
     Reglamento 12-ame punkte rašoma: „Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamentas parengia galutinį vardinį iškilmingą minėjimą Seime kviečiamų asmenų sąrašą ir likus ne mažiau kaip 15 dienų iki iškilmingo minėjimo išsiunčia vardinius kvietimus ir iškilmingo minėjimo renginių programą. Tokia pati tvarka 14-ame punkte nustatyta ir Lietuvos Respublikoje reziduojantiems užsienio šalių diplomatams.
     ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad sudarytos naujos Valstybinė ir Seimo komisijos. Patvirtinti komisijų reglamentai.
PAŽYMIME, kad iki šiol nepatvirtintos Birželio 14 d. – Gedulo ir vilties dienos bei Birželio 15 d. – Okupacijos ir genocido dienos minėjimų programos.
     NEPAVYKO SUŽINOTI, kas gavo kvietimus su programomis dalyvauti Seimo iškilmingame posėdyje birželio 14 d.
APGAILESTAUJAME, kad iškilmingiems renginiams organizuoti neparengti svarbiausi norminiai dokumentai ir kad Lietuvos visuomenė negali savalaikiai sužinoti apie būsimus VALSTYBINIUS RENGINIUS.
     PRAŠOME išsiaiškinti, kodėl taip įvyko, kas kaltas, skubiai taisyti padėtį, o kaltininkus patraukti atsakomybėn.
Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Pasiteiravimui: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius +370 5 231 8111,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com