Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 14 metų

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos 2016-05-18 dienos

         D A R B O T V A R K Ė


1988 birželio 3 dieną susikūrė SĄJŪDIS
Birželio 14 d. – Gedulo ir vilties diena (1941 m.) – 75 metai -1941 metais birželio 14-osios naktį prasidėjo pirmasis masinis Lietuvos gyventojų trėmimas į Rusijos gilumą.
Birželio 15 d. – Okupacijos ir genocido diena (1940 m.) - 1940 m. birželio 15 d., sulaužydama tarptautines sutartis Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvos -Respubliką.
Birželio 22 – 28 d. – Birželio sukilimas (1941 m.) – 75 metai

Gegužės mėnesio šventės ir trumpa istorinių įvykių apžvalga - G. Adomaitis
1. Apie valstybės ir politikos aktualijas,
2. Įvykiai Ukrainoje – H. Martinkėnas,
3. Dėl XV Sąjūdžio suvažiavimo viešinamo – tarybos nariai,
4. 1988-06-03 susikūrusio SĄJŪDŽIO misija ir pasekmės,
5. Apie dokumentų rengimą dėl problemų Vilniuje – tarybos nariai,
6. Dėl lenkiškų raidžių vartojimo – N. Balčiūnienė,
7. Apie iniciatyvinės grupės parašų rinkimo dėl alkoholio prevencijos bei apie Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos (NTAKKK) suvažiavimą – V. Jakubonis,
8. Dėl didžiųjų prekybos centrų boikoto gegužės 10 – 12 dienomis ir rekomendacijų pirkti prekes turguose ir mažose parduotuvėse PASEKMIŲ,
9. Siūlymas prekybai šviežiomis daržovėmis Lietuvos turguose – K. Balčiūnas (Projektas buvo pateiktas 2016-05-04),
10. Dėl dalyvavimo BIRŽELIO mėnesio renginiuose,
11. Dėl TARYBOS POSĖDŽIŲ ir atstovavimo - tarybos nariai,
12. Dėl žvakučių uždegimo Lukiškių aikštėje prie Nežinomo kareivio ir prie Tremtinių paminklų,
13. Dėl sušaudyto ministrų kabineto įamžinimo – G. Adomaitis,
14.Dėl Lietuvos Karaliaus Gedimino valdymo pradžios 1316-1341 – G. Adomaitis
15. Dėl Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininko, Lietuvos Prezidento generolo Jono Žemaičio-Vytauto palaikų perlaidojimo Vilniuje – raštas su atsakymu pridedamas,
16. 2016 m. gegužės 20 d. (penktadienį) 12 val. kviečiame dalyvauti minėjime, skirtame 1948 m. gegužės 22-23 d. trėmimo metinėms pažymėti
12.00 – Šv. Mišios. Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia. (Lukiškių g.10)
13.00 – minėjimas ir susikaupimo valandėlė prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms atminti. (Aukų g.)
17. Apie priimtų nutarimų vykdymą – tarybos nariai,
18. Apie Lietuvos Sąjūdžio tarybos veiklą – A. Budriūnas
19. Įvairūs

Tarybos posėdžiai 2016 m. vyks: gegužės . 18 d., birželio 1, 15 d. liepos 5, 20 d. rugpjūčio 3, 17 d., rugsėjo 7,21 d., spalio 5,19 d., Lapkričio 2. 16 d., gruodžio 7, 21 d. Pradžia 17 val. Posėdžiuose dalyvauja tarybos nariai bei kiti kviečiami asmenys.
Gerbiamieji tarybos nariai, turintys el. paštą, prašome pranešti grupių atstovams, kurie neturi interneto apie tarybos susirinkimo darbotvarkę.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Asakingasis sekretorius A. Budriūnas
Pasiteiravimui: A. Budriūnas tel.: +370 673 95 837, L. Kerosierius, tel. + 370 5 231 81 11,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com