Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     Jos Didenybei Elžbietai II Dievo valia
     Anglikonų Bažnyčios Vadovei
     Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės
     ir Jos kitų karalysčių bei teritorijų Karalienei


     Jūsų Didenybę garbingo Jubiliejaus proga sveikina Vilniaus sąjūdininkai
     ir linki geros sveikatos, taikos ir ramybės Jums ir Jūsų Šeimos nariams, Jūsų
     vadovaujamos Jungtinės Didžiosios   Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, visos
     Sandraugos šalių žmonėms.

     Jūsų patirtis ir išmintis šiandien ypač reikalinga ne tik Jūsų Valstybei, bet
     taip pat Europos ir viso pasaulio tautoms.

     Dėl to Jums visų žmonių Pagarba ir Meilė.

     Tepadeda Jums Dievas.
Pagarbiai,

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas   Leonas Kerosierius

Pirmininko pavaduotojas   Gediminas Adomaitis

Pirmininko pavaduotojas   Algimantas Budriūnas

Pirmininko pavaduotoja   Regina Jakučiūnienė


Tarybos nariai: Gediminas Adomaitis, Antanas Akelaitis, Ruslanas Arutiunianas, Alfonsas Augulis, Aldona Bagdanavičienė, Kęstutis Balčiūnas, Nijolė Balčiūnienė, Albina Baranauskienė, Sigitas Boreika, Algimantas Budriūnas, Jonas Česnavičius, Povilas Dirsė, Stasys Eidukonis, Petras Gvazdauskas, Vaidotas Jakubonis, Regina Jakučiūnienė, Viktoras Jankūnas, Arūnas Juknevičius, Algirdas Kaziukonis, Leonas Kerosierius, Juozas Kuoras, Antanina Markūnienė, Hubertas Martinkėnas, Kęstutis Milius, Juozas Parnarauskas, Vytautas Ramanauskas, Genovaitė Rotomskienė, Petras Sakalauskas, Mindaugas Sidaravičius, Ričardas Simonaitis, Elena Švedienė, Lidija Veličkaitė, Bronius Zaviša, Stanislovas Žilinskas

Vilnius,
2016 m. balandžio 6 d.


 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com