Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 14 metų

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Žiniasklaidai

         Dėl alkoholio vartojimo pasekmių

Vilnius, 2016-04-06
     Vyskupas Motiejus Valančius ir kunigai 19 šimtmečio antroje pusėje išblaivino Lietuvą.
     Pastaraisiais metais Lietuvos žmonės pasiekė rekordinį alkoholio suvartojimą – Europos Sąjungoje pirmoje vietoje, o pasaulyje – 3 vietoje.
     Tokį žymų valstybės nugirdymą pasiekė Lietuvą valdančiųjų institucijų, politikų ir verslininkų KONGLOMERATAS.
Atsakingiausių institucijų priimtos Lietuvą blaivinančios programos mažai turėjo įtakos alkoholio vartojimui.
Visuomeninės organizacijos, Bažnyčia, mokslininkai nebuvo pajėgūs susidoroti su KONGLOMERATO iššūkiais – alkoholio pasekmės jaudina nukentėjusius, aukas ir artimuosius. KONGLAMERATO pajamos ir įtaka alkoholio suvartojimui didėja.
     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba, kaip ir daugelis kitų organizacijų, skyrė daug dėmesio KOVAI PRIEŠ ALKOHOLIZMĄ. 2014-06-04 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba kreipėsi į JO ŠVENTENYBĘ POPIEŽIŲ PRANCIŠKŲ RAŠTU „ALKOHOLIS NAIKINA LIETUVĄ“ (raštą pridedame). Manome, kad vyriausybės archyvuose dar yra saugomi mūsų oficialiai skelbti dokumentai.
     SU DIDELIU NERIMU ir APGAILESTAVIMU KONSTATUOJAME, KAD KONGLOMERATAS BUVO SUSITELKĘS ir 2011-12-06 PRIĖMĖ PATĮ ANTIŽMOGIŠKIAUSIĄ ALKOHOLIO REKLAMOS ĮSTATYMĄ. DAUGYBĖ ORGANIZACIJŲ IR ŽMONIŲ STENGĖSI PADĖTI ALKOHOLIZMO AUKOMS.
     Pastebėta, kad pastaraisiais mėnesiais, kai kurie Seimo nariai skelbia įvairiausių iniciatyvų alkoholio vartojimo mažinimui. Džiugina, BET KUR JŪS BUVOTE ANKSČIAU – kai 2011-12-06 buvo patvirtinta ŽMONIŲ ŽUDYMO DOKTRINA ir kai žmonių masinio žudymo mašina ėmė dirbti didesnėmis apsukomis ??? Malonu, kad į tą kovą įsiliejo ir TS-LKDP, kurios kai kurių narių iniciatyva ir veiksmai lėmė, kad 2011-12-06 buvo priimtas ŽIAURUS alkoholio reklamos įstatymas.
     Mūsų gyvenime yra įvairiausių paradoksų. Už gyvūnų nepriežiūrą ir kankinimą teismai skelbia nuosprendžius. Tačiau už privilegijuotų įstatymų kūrimą ALKOHOLIZMO INDUSTRIJAI DAR NENUKENTĖJO NĖ VIENAS POLITIKAS. Jie yra aukščiausiose valdymo ir politikos viršūnėse ir reitinguose.
     Prašome gerbiamą premjerą deleguoti į Vilniaus Sąjūdžio tarybos posėdį atsakingus vyriausybės atstovus, kurie išsakytų Vyriausybės poziciją mažinant ALKOHOLIZMĄ. Mums labai rūpi Vyriausybės ir Sveikatos apsaugos ministerijos deklaruojama pozicija dėl alkoholio reklamos draudimo žurnalų bei knygų išorinėse viršelio pusėse.

Tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius

Atsakingasis sekretorius Algimantas Budriūnas

Pirmininko pavaduotoja Regina Jakučiūnienė

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, R. Arutiunianas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, A. Baranauskienė, S. Boreika, A. Budriūnas, . J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, J. Parnarauskas, V. Ramanauskas, G. Rotomskienė, P. Sakalauskas, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, E. Švedienė, L. Veličkaitė, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteirauti: A. Budriūnas 8 673 95837, L. Kerosierius 2318111, R. Jakučiūnienė 242 3428
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com


 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com