Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 14 metų

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

Žiniai:
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
LR Krašto apsaugos ministrui Juozui Olekui
LR Vidaus reikalų ministrui Sauliui Skverneliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
Vilniaus savivaldybės merui Remigijui Šimašiui
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Vilniaus savivaldybės tarybos nariams

     K V I E T I M A S  Į  M I N Ė J I M Ą

Vilnius, 2016-01-06

     2014-02-16 d. ir 2015-02-16 d. Vilniuje nebuvo valstybiniame lygmenyje minimas 1949– 02–16 d. Deklaracijos pasirašymas prie generolo Jono Žemaičio paminklo.
     Atkreipiame dėmesį, kad Vilniaus Sąjūdžio taryba ne vieną kartą atsakingoms Lietuvos institucijoms rašė raštus dėl atsisakymo valstybiniame lygmenyje paminėti 1949– 02–16 d. Deklaracijos pasirašymą prie generolo Jono Žemaičio paminklo Vilniuje. 2015-05-13 dienos Vilniaus sąjūdininkų susirinkimas iškėlė reikalavimą „Reguliariai minėti 1949–02–16 Deklaracijos pasirašymą prie generolo Jono Žemaičio - Vytauto paminklo Vilniuje“.
     Pažymime, kad į daugelį mūsų prašymų nebuvo reaguota ir atsakingos Lietuvos institucijos į 2016 metų valstybinių renginių programą neįtraukė 1949– 02–16 d. Deklaracijos pasirašymo paminėjimą prie generolo Jono Žemaičio paminklo Vilniuje.
     Laisvės kovotojai, sąjūdininkai, jaunimas ir geros valios žmonės aktyviai dalyvauja renginiuose, lėmusiuose Lietuvos išsivadavimą iš komunizmo jungo. NELEISKIME VALDANTIESIEMS TRINTI ISTORINĖS ATMINTIES!
     NUOLATOS MINĖKIME VASARIO 16 d. 1949–02–16–sios Deklaracijos pasirašymo datą prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo, pastatyto Vilniuje prie Krašto apsaugos ministerijos.


LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

     K V I E Č I A

VISUS NEABEJINGUS ISTORINEI ATMINČIAI ŽMONES

PO 2016 m. VASARIO 16 - SIOS IŠKILMINGO MINĖJIMO

VILNIUJE PILIES GATVĖJE PRIE SIGNATARŲ NAMŲ

ATEITI PRIE GENEROLO JONO ŽEMAIČIO PAMINKLO

Į 1949-02-16 DEKLARACIJOS PAMINĖJIMĄ

ATSINEŠANT GĖLĘ AR ŽVAKUTĘ.

TOKIU BŪDU PAMINĖSIME ŠĮ REIKŠMINGĄ DOKUMENTĄ.


Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Istorinės grupės vadovas G. Adomaitis

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, R. Arutiunianas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, A. Baranauskienė, S. Boreika, A. Budriūnas, I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, J. Parnarauskas, V. Ramanauskas, G. Rotomskienė, P. Sakalauskas, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, E. Švedienė, L. Veličkaitė, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis. Telefonai: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius +370 5 231 8111, G. Adomaitiss + 370 611 30131
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com