Pagrindinis

 

LT     EN     RUIki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 14 metų
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba
Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Arkivyskupui Gintarui Grušui
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

          K R E I P I M A S I S

     Apie Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II kilmę


Vilnius, 2015-12-02

     Kiekvienam mums yra labai svarbi pagarba tėvams, vedantiems mus gyvenimo keliais. Garbiname AUKŠČIAUSIĄJĮ, lydintį mus žemiškoje kelionėje.
     Kiekvienas mūsų, giminės, artimieji, kaimynai pagerbiame išėjusius amžinybėn ir prisimename juos žodžiu, raštu ar kitaip įamžindami.
     Laiko tėkmė, susidariusios aplinkybės dažnai nuneša į nežinomybę daugelio žmonių gyvenimus, likimus ir istorinę atmintį.
     Giminaičiai, artimieji, kaimynai, parapijiečiai, pareigūnai, politikai, mokslininkai, istorikai dažnai bando išsiaiškinti kai kurių asmenybių genealogiją, jų nuveiktus darbus, patikslinti įvairias datas, ištaisyti netikslumus.
     Daug neaiškumų, klausimų, samprotavimų iškyla aiškinantis Palaimintojo Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II biografinius duomenis, ypač atstatant popiežiaus Motinos genealogiją ( jos tėvus, santuoką, mirties aplinkybes ir kt.)
     Išsamią ir patikimą popiežiaus Jono Pauliaus II Motinos biografiją pateikia publicistė Sofija Šviesaitė savo knygoje „Šaknys“, (Jonava, 2009, 347 puslapiai). Popiežiaus Motina Emilija Kačerauskaitė gimė Mažeikių apskrityje Leckavos parapijoje. Emilija mokėsi Vilniuje Mokytojų seminarijoje, o baigusi pasiliko ten mokytojauti. Autorė nurodo, kad Mažeikių rajone gyveno daug Kačerauskų giminaičių. Šioje knygoje labai daug argumentų apie Popiežiaus Motinos LIETUVIŠKĄ kilmę.
     PRISIMINKIME, KAD ŠVENTASIS TĖVAS, YPATINGAI DIDELĮ DĖMESĮ SKYRĖ LIETUVAI.
     MUMS BŪTINA IŠKELTI POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II LIETUVIŠKĄ KILMĘ Į AUKŠČIAUSIĄ VALSTYBĖS LYGĮ IR TAI PASKELBTI PASAULIUI.
     ŠI VEIKLA – LIETUVOS VALSTYBĖS GARBĖS REIKALAS.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Istorinės grupės vadovas G. Adomaitis
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, R. Arutiunianas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, A. Baranauskienė, S. Boreika, A. Budriūnas, I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, J. Parnarauskas, V. Ramanauskas, G. Rotomskienė, P. Sakalauskas, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, E. Švedienė, L. Veličkaitė, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis. Telefonai: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius +370 5 231 8111, G. Adomaitiss + 370 611 30131
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com