Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 14 metų

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos 2015-11-04 dienos

           D A R B O T V A R K Ė

     Mirus Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tauro apygardos partizanui dimsijos leitenantui, buvusiam gulagų kaliniui-tremtiniui, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos ilgamečiam nariui VYTUI MASIKONIUI (1927.01.04 – 2015.10.23) Vilniaus sąjūdininkai reiškia nuoširdžią užuojautą giminėms, artimiesiems ir bendražygiams.

Kam nusviro galva,
Tam Dangaus angelai
Vainiką iš deimantų pina.

Mirus Lietuvos Laisvės kovų dalyviui, buvusiam Lietuvos krepšinio rinktinės nariui, aktyviam sąjūdininkui, pasaulyje pripažintam mokslininkui, akademikui Antanui Kudziui (1925.05.19 – 2015.10.31) Vilniaus sąjūdininkai nuoširdžiai užjaučia gimines, artimuosius ir bendražygius.

Lapkričio mėnesio šventės ir trumpa istorinių įvykių apžvalga - G. Adomaitis

1. Apie valstybės ir politikos aktualijas,
2. Įvykiai Ukrainoje – H. Martinkėnas,
3. Parašų rinkimas dėl lenkiškų raidžių lietuviškuose dokumentuose - N. Balčiūnienė,
4. Lenkijos prezidento A Duda nuorodos dėl tautinių mažumų teisinių aktų įtvirtinimo – G. Songaila,
5. Dėl Europos žmogaus teismo verdikto dėl SSRS saugumo karininko V. Vasiliausko išteisinimo nužudžius partizanus – G. Songaila,
6. Akcija „Uždekime žvakutę“ – L. Kerosierius,
7. Apie atliekų deginimo įmonės statybą Vilniuje - H. Martinkėnas, J. Kuoras,
8. Apie nužudytų ministrų įamžinimą ir Vasario 16 dienos minėjimo prie Lietuvos Prezidento ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio prezidiumo pirmininko generolo Jono Žemaičio – Vytauto paminklo prie Krašto apsaugos ministerijos – G. Adomaitis,
9. Siūlymas 2015-12-16 d. suorganizuoti tarybos posėdį 2015 metų veiklos įvertinimui ir Šventų Kalėdų bei Naujųjų metų sutikimui,
10. Pasirengimas paminėti Lietuvos Nepriklausomybės apgynimo 25 metų jubiliejų,
10. 1. Sąrašo sudarymas dalyvauti Nepriklausomybės gynėjų konferencijoje Seime 2016-01-12 d.
10. 2. Sąrašo sudarymas dalyvauti Nepriklausomybės gynėjų posėdyje Seime 2016-01-13 d.
11. Apie 24 Kauno sąjūdininkų raštą Lietuvos Sąjūdžio vadovams ir tarybos nariams,
12. Apie 2015-10-29 d. susitikimą su Ala Dudajeva ir Aminat Saijeva,
13. Apie priimtų nutarimų vykdymą – tarybos nariai,
14. Apie Lietuvos Sąjūdžio tarybos veiklą – A. Budriūnas,
15. Įvairūs.
Tarybos posėdžiai vyks lapkričio 4 ir 18 d., gruodžio 2 ir 16 d., sausio 6 ir 20 d., Pradžia 17 val. Posėdžiuose dalyvauja tarybos nariai bei kiti kviečiami asmenys.
Gerbiamieji tarybos nariai, turintys el. paštą, prašome pranešti grupių atstovams, kurie neturi interneto apie tarybos susirinkimo darbotvarkę.
Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Asakingasis sekretorius A. Budriūnas

Pasiteiravimui: A. Budriūnas, Gedimino pr. 1, Vilnius, Lietuva, tel.: +370 673 95 837;
L. Kerosierius, tel. + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas, tel. +370 699 37691,
el. paštas: vilnius@sajudis.com www.sajudis.com.


 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com