Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 14 metų

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

Sąjūdininkams
Sąjūdžio institucijoms
Žiniasklaidai

          Informuokime sąjūdininkus apie problemas ir atliekamus darbus

Vilnius, 2015-10-21

     1988-06-03 susikūrė Sąjūdis. Nuo tada kaimuose, miestuose ir miesteliuose buvo viešinama Sąjūdžio veikla žodžiu, raštu, telefonu, radijo ir televizijos priemonėmis. Informacija apie Sąjūdžio veiklą, uždavinius ir planus momentaliai pasiekdavo daugybę žmonių.
     1991 metų Rusijos agresijos metu – Sausio įvykių dienomis visa Lietuva operatyviai gaudavo informaciją apie įvykius prie televizijos, parlamento ir kitų svarbių Lietuvos objektų.
     Atkūrus ir apgynus Nepriklausomybę Sąjūdžio – kaip dominuojančios organizacijos veikla įgavo labai svarbų vaidmenį.
     Atkuriant ir kuriantis partijoms dalis Sąjūdžio uždavinių ir veiklos perėjo demokratinėms institucijoms.
     Nuo Sąjūdžio susikūrimo ir Nepriklausomybės apgynimo sąjūdininkai veiklą tęsia. Kas dveji metai vyksta Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimai. 2013-06-01 LR Seime vykęs XIV Sąjūdžio suvažiavimas numatė eilę labai svarbių darbų.
     Žinome, kad veikia sąjūdininkai, tačiau informacijos apie jų veiklą stokojama ir ne visada suprantama, kad šiuolaikinėje informacinių technologijų gausoje mažai skleidžiama informacijos apie sąjūdininkų veiklą.
     SIŪLOME, kad sąjūdininkai operatyviai skleistų informaciją apie savo veiklą. MANOME, kad Lietuvos Sąjūdžio internetinėje bazėje turėtų būti renkama sąjūdininkų veiklos informacija ir skleidžiama.
     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba kas mėnesį renkasi po 2 kartus ir savo tinklapyje www.sajudis.com operatyviai informuoja apie atliktus darbus. Mes džiaugiamės, kad ELTA ir kai kurios internetinės organizacijos viešina tarybos dokumentus. Gauname palankių atsiliepimų. Ypatingai svarbų vaidmenį atlieka puslapio viršuje pateikta informacija ir paskelbtas KALENDORIUS, kuriame yra daug istorinės informacijos, kuria gali naudotis ir pedagogai, ir studentai, ir moksleiviai, ir kiekvienas besidomintis.
     Kuo daugiau žinosime apie bendražygių veiklą, tuo lengviau bus koordinuoti darbus ir įveikti besikaupiančias problemas.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, R. Arutiunianas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, A. Baranauskienė, S. Boreika, A. Budriūnas, I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, J. Parnarauskas, V. Ramanauskas, G. Rotomskienė, P. Rutkauskas, P. Sakalauskas, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, E. Švedienė, L. Veličkaitė, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis. Telefonai: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius +370 5 231 8111, P. Rutkauskas +370 699 37691,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com