Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 15 metų

VILNIAUS SĄJŪDININKŲ SUSIRINKIMAS
Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konfederacijos Pirmininkui Gintarui Grušui
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

         K R E I P I M A S I S

     Ar Lietuva nesipriešindama išmirs?!


Vilnius, Mokslų Akademijos salė, 2015-05-13
     KONSTATUOJAME, kad žmonija didėja tik ten, kur viena moteris pagimdo daugiau kaip 2 vaikus. Pagal JAV CŽV 2014 metais paskelbtus duomenis, Lietuva tarp 224 valstybių yra 217 vietoje – čia vienai moteriai tenka 1,29 vaiko, Ukraina – 215 vieta – 1,30 vaiko, Latvija – 211 vieta - 1,35 vaiko, Estija – 196 vieta – 1,46 vaiko. Europos valstybės, išskyrus Prancūziją 112 vieta – 2,08 vaiko ir Airiją 125 vieta – 2,00 vaiko, yra pasmerktųjų tarpe.Valstybių sąraše Japonija - 208 vieta – 1,40 vaiko, Kinija, kur taikomos įvairiausios gimstamumą mažinančios priemonės, -185 vieta – 1,56 vaiko. Nigeris užima 1 vietą - 6,89, Malis 2 vietą - 6,16, Indija – 81 vieta – 2,51 vaiko, Turkmėnistanas 108 vietą 2,10 vaiko, JAV – 123 vietą 2,01 vaiko. Pagal mokslininkų prognozes Lietuvos kaip valstybės gali nebelikti žemėlapyje, o šią teritoriją apgyvendins svetimšaliai. Panašūs likmai laukia ir kitų mažesnių valstybių.
     Mus, Lietuvos piliečius, labai domina mūsų valstybės ir Lietuvių ateitis. Gyventojų kiekį Lietuvoje ir už jos ribų fiksuoja statistika. Tačiau aukščiau pateikti GIMSTAMUMO DUOMENYS TURĖTŲ PRIBLOKŠTI KIEKVIENĄ LIETUVOS PILETĮ. Šią lūdną žinią dalinai galima būtų paaiškinti totaline girtuoklyste, masišku rūkymu, psichotropinių medžiagų vartojimu, prostitucija, bedarbyste, 25-iais procentais žmonių, gyvenančių žemiau skurdo ribos, darželių stygiumi, kaimų tuštėjimu, mokyklų uždarinėjimu, socialinės atskirties didėjimu.
     Atkreiptinas dėmesys, kad į šį skaudų sąrašą daugiausia papuolė baltosios rasės žmonės. Pažymėtina, kad gimdymų mažėja aukštą civilizacijos lygį pasiekusiose valstybėse.
     TEIGIAME, KAD NIEKAS NETURI TEISĖS KALTINTI MOTERŲ DĖL VALSTYBIŲ NYKIMO – JOS IR TAIP LAIKO 3 NAMO KAMPUS!!! DIDŽIAUSIA KALTĖ TENKA VYRAMS, NES JIE UŽIMA AUKŠČIAUSIUS VALDYMO IR POLITIKOS POSTUS, SAVO RANKOSE TURI SUKONCENTRAVĘ MILŽINIŠKUS TURTUS IR YRA VADINAMI ŠEIMOS GALVOMIS. PARADOKSALUS PAMĄSTYMAS IR KLAUSIMAS – JEIGU GALVA NESUGEBA UŽTIKRINTI IŠPLĖSTINĖS REPRODUKCIJOS, TAI SU JA REIKIA KAŽKĄ DARYTI???
     Lietuvai gręsia išmirimo pavojus! O gal Lietuvos teritoriją rengiamasi panaudoti kitų valstybių piliečių apgyvendinimui!
     Kreipdamiesi į Jus viliamies, kad šiems klausimams skirsite išskirtinį dėmesį. Manome, kad turėtų būti parengta LIETUVOS IŠLIKIMO STRATEGIJA. Prašome Gerbiamą Prezidentę būti šios STRATEGIJOS GLOBĖJA.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Susirinkimo pirmininkai: A. Budriūnas
R. Jakučiūnienė
P. Rutkauskas
Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis,. Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius:+370 5 231 8111, P. Rutkauskas: + 370 699 37691, R. Jakučiūnienė +370 5 242 34 48 el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com