Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 15 metų

VILNIAUS SĄJŪDININKŲ SUSIRINKIMAS

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

          P R A Š Y M A S

     Dėl laidos „Atgimimo banga“


Vilnius, Mokslų Akademijos salė, 2015-05-13
     Sąjūdžio apyaušryje veikė televizijos laida „Atgimimo banga“, kurioje galėjo dalyvauti daugelis žmonių. Ji suvaidino svarbų vaidmenį atkuriant ir apginant Nepriklausomybę bei dedant demokratijos pagrindus Lietuvos žmonių gyvenime. Primename, kad 1989-02-22 Lietuvos komunistų partijos CK biuras uždraudė televizijos laidą „Atgimimo banga“. Tada kompartija trenkė „Atgimimo bangai“ mirtiną smūgį. Ji įrodė, kad negalima leisti visų laikų populiariausiai televizijos laidai propaguoti išsilaisvinančių žmonių Laisvės kovotojų laisvo žodžio. Per 25 Nepriklausomybės metus nė viena valdančioji ar opozicinė partija nesiėmė iniciatyvos atkurti pasaulinę šlovę iškovojusią televizijos laidą „Atgimimo banga“. Į daugybės žmonių prašymus ir reikalavimus atgaivinti „Atgimimo bangą“ politikai ir valdininkija nereagavo ir nereaguoja, matyt, BIJO VIEŠINAMOS TEISYBĖS IR GERŲ PASIŪLYMŲ.
Daugybė žmonių geru žodžiu prisimena šias laidas ir jų dėka pasiektus rezultatus.
     Buvo daugelį kartų kreiptasi į Lietuvos valdžios institucijas ir LRT vadovybę, kad būtų atgaivinta „Atgimimo banga“ arba sukurta panaši. Valdžios institucijos kategoriškai ignoravo tokią laidą.
     Dabartinė žiniasklaida dažnai kritikuojama už žemą moralinį lygį, sekso, alkoholio ir net nusikaltimų reklamavimą. Joje trūksta aukštų idealų, patriotizmo, sąžinės ir savigarbos ugdymo.
     Vertindami daugelio žmonių pageidavimus, prašome:
1. Atstatyti (sukurti) savaitinę vienos valandos trukmės LRT laidą „Atgimimo banga“ po Panoramos;
2. Rengiant laidos koncepciją pakviesti Lietuvos partizanų, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių, Lietuvos laisvės kovotojų bei Lietuvos Sąjūdžio atstovus.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Susirinkimo pirmininkai: A. Budriūnas
R. Jakučiūnienė
P. Rutkauskas

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis,. Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius:+370 5 231 8111, P. Rutkauskas: + 370 699 37691, R. Jakučiūnienė +370 5 242 34 48
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com