Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 15 metų

VILNIAUS SĄJŪDININKŲ SUSIRINKIMAS
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

          P A R E I Š K I M A S

     Lenkiškoms raidėms dokumentuose – NE!


Vilnius, Mokslų Akademijos salė, 2015-05-13

     Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA) propaguodama savo veiklą ypatingai didelį dėmesį skiria lenkiškų raidžių rašymui Lietuvos Respublikos piliečių dokumentuose. Šių idėjų puoselėtojų yra Lenkijoje ir atsiranda Lietuvos Respublikos Seime, kurie jau kelinti metai teikia įstatymų pataisas dėl lenkiškų raidžių rašymo dokumentuose..

     Prisiminkime netolimą praeitį - lenkų okupaciją Vilniaus krašte 1919 m. Ką jie išdarinėjo okupuotame Vilniaus krašte? Želigovskio piktadariai vykdė genocidą, persirengę civiliais šaudė lietuvius, net šeimas. Vilniaus krašte nuo 1919 m. iki 1939 m. buvo totalus Lietuvos gyventojų lenkinimas. Į Lietuvos miestus miestelius ir kaimus buvo siunčiami mokytojai iš Lenkijos, kurie nė žodžio nemokėjo lietuvių kalbos, lietuvių vaikus mokė lenkiškai. Kai kurie vaikai nėjo į lenkiškas mokyklas ir mokėsi privačiai. Tokius mokinius persekiojo ir jų mokytojus sodindavo į kalėjimus. Bažnyčiose pamaldos buvo vykdomos lenkų kalba („Vilniaus Golgota”, 1992 m. liepos 2 d.).

     KONSTATUOJAME, kad pagal tarptautinius įstatymus lenkai, gyvenantys Lietuvoje, turi savo valstybę ir todėl nepriskiriami tautinėms mažumoms. Jie yra tiktai lenkų bendruomenės nariai ir negali pretenduoti į jokias tautinių mažumų privilegijas.

     Sąjūdininkai ir daugybė organizacijų, priešindamiesi lenkiškų raidžių įteisinimui, surinko beveik 100 tūkst. parašų, rašė daugybę kreipimųsi ir daugelį kartų protestavo prie Seimo. Tačiau kova dėl lenkiškų raidžių įteisinimo dokumentuose tebesitęsia. Lietuvių kalba yra labai vertinga kaip sena ir unikali, o raštija įteisinta įstatymuose.

     PRAŠOME NEPRITARTI JOKIOMS INICIATYVOMS LIETUVIŠKUS DOKUMENTUS PILDYTI LENKIŠKOMIS RAIDĖMIS.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Susirinkimo pirmininkai: A. Budriūnas
R. Jakučiūnienė
P. Rutkauskas

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis,. Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius:+370 5 231 8111, P. Rutkauskas: + 370 699 37691, R. Jakučiūnienė +370 5 242 34 48
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com