Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 15 metų
VILNIAUS SĄJŪDININKŲ SUSIRINKIMAS

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
Vilniaus merui Remigijui Šimašiui
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

          P A R E I Š K I M A S

     Dėl Laisvės monumento Lukiškių aikštėje


Vilnius, Mokslų Akademijos salė, 2015-05-13
     1995 05 20 dieną partizanai, tremtiniai, politiniai kaliniai, Nepriklausomybės kovų dalyviai, sąjūdininkai Lukiškių aikštėje padėjo akmenį būsimo Nepriklausomybės kovų monumento vietoje. Akmenyje parašyta: ‚ŠIOJE AIKŠTĖJE BUS ĮAMŽINTAS NEŽINOMOJO PARTIZANO IR KOVOTOJO DĖL LIETUVOS LAISVĖS ATMINIMAS “. Laisvės kovotojų nuomone, sostinėje esanti istorinė Lukiškių aikštė ir jos prieigos turi tapti visų laikų Lietuvos kovų už Nepriklausomybę įamžinimo vieta. Vilniaus sąjūdininkai kasdien prie akmens uždega atminimo žvakutę.
LR Seimas 1999 02 11 priėmė nutarimą Nr. VIII – 1070 „Dėl valstybės sostinėje esančios Lukiškių aikštės funkcijų“. Tačiau ir Seimas, ir Vyriausybė, ir Vilniaus savivaldybė vilkina šio nutarimo įgyvendinimą.
     Kelia susirūpinimą tai, kad Lukiškių aikštės paminklo konkurse nugalėjo projektas „Tautos dvasia“, vaizduojantis stilizuotą skrendantį paukštį. Daugybė žmonių projektą supranta kaip metalinį skliautą, kirminą, geometrinį lankstytą skliaustelį. Toks postmodernizmas negali reprezentuoti Lietuvos istorijos, garbingiausių Lietuvos karalių, kunigaikščių ir karžygių, daugelį metų vykusias išsivaduojamąsias kovas bei sudėtų aukų ant Lietuvos Nepriklausomybės aukuro. Šio paminklo visiškai nesupras daugelis žmonių, užsienio turistų ir svečių. Klausimas, ar atsiras norinčių prie to paminklo nusilenkti, pasimelsti ar padėti gėlių?
     Žmogus, pamatęs Vytauto Didžiojo paminklą Perlojoje ar 1941 metų sukilėliams paminklą Obeliuose, Gedimino ar Trakų pilį arba tų paminklų ir pilių nuotraukas, supranta jų esmę, didybę ir paskirtį, laikmečių epochos svarbą Lietuvos istorijoje ir žmonių, dalyvavusių darbuose ir išsilaisvinimo žygiuose, meilę, pagarbą ir auką ginant valstybę. Tačiau stilizuotą skrendantį paukštį pamatęs be gido, komentatoriaus ar psichologo neapsieis, o kaip suprasti be pagalbininkų pamačius tą paminklą nuotraukoje ar filme?
     Vilnius yra viena iš nedaugelio pasaulio valstybių sostinių, neturinčių Laisvės monumento. Lietuvą ir Vilnių valdė įvairios partijos ir koalicijos – nieko nedarė, kad būtų statomas Laisvės monumentas. Monumento statybos klausimai įvelti į įvairiausių diskusijų ir rutinos ratą. Politikai, valdžiažmogiai ir jų parankiniai stengiasi trinti iš žmonių atminties Lietuvos istoriją ir visokeriopai trukdo pastatyti Laisvės monumentą Lukiškių aikštėje.
     Prašome IMTIS NEATIDĖLIOTINŲ VEIKSMŲ, KAD BŪTŲ PARENGTAS TINKAMAS PROJEKTAS IR PASTATYTAS LAISVĖS MONUMENTAS. TIKIMĖS PAGALBOS.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Susirinkimo pirmininkai: A. Budriūnas
R. Jakučiūnienė
P. Rutkauskas

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis,. Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius:+370 5 231 81 11, P. Rutkauskas: + 370 699 37691, R. Jakučiūnienė +370 5 242 34 48 el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com