Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 15 metų

Vilniaus sąjūdininkų susirinkimas
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

          R E I K A L A V I M A S

     Reguliariai minėti 1949– 02–16 Deklaracijos pasirašymą prie
     generolo Jono Žemaičio - Vytauto paminklo Vilniuje


Vilnius, Mokslų Akademijos salė, 2015-05-13
     PAŽYMIME, kad 2014-02-16 d. ir 2015-02-16 d. Vilniuje nebuvo valstybiniame lygmenyje minimas 1949– 02–16 d.     Deklaracijos pasirašymas prie generolo Jono Žemaičio paminklo.
     PAREIŠKIAME, kad buvo prašoma paaiškinti, kodėl buvo atšauktas tradicinis 1949–02–16 Deklaracijos paminėjimas prie generolo Jono Žemaičio paminklo Vilniuje. Apie iškilmingo minėjimo atšaukimo motyvus atsakymo negauta.
KONSTATUOJAME, kad 1944 – 1953 metais Lietuvoje vyko pasaulyje neturintis analogų partizaninis karas. Karo metu žuvo apie 20 tūkst. partizanų ir rėmėjų, dešimtys tūkstančių buvo areštuoti, nuteisti, ištremti, nužudyti. Per 50 sovietinio genocido metų Lietuva prarado apie 1 mln. žmonių ir buvo padaryta žalos maždaug už 830 mlrd. JAV dol.
PRIMENAME, kad nuo 1999 metų reguliariai valstybės institucijos organizuodavo 1949– 02–16 d. Deklaracijos pasirašymo paminėjimą prie generolo Jono Žemaičio paminklo. Tuose renginiuose aktyviai dalyvaudavo partizanai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, Laisvės kovotojai, jaunimas, studentai, moksleiviai, užsienio svečiai, sąjūdininkai, kariūnai, kareiviai, jūrininkai, karininkai bei aukščiausieji Lietuvos pareigūnai ir politikai.
     MANOME, kad aukščiausios Lietuvos institucijos ir politikai, uždraudę minėjimą prie generolo J. Žemaičio paminklo, žemina partizaninio karo dalyvius, jų iškovojimus ir šlovę.
     PASTEBIME, kad Lietuvoje yra išvešėjusios institucijos, kurios stengiasi trinti istorinę, ypač rezistencinio pasipriešinimo atmintį.
     ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad Vilniuje, vienoje iš nedaugelio pasaulio sostinių, nėra LAISVĖS MONUMENTO, uždraustas LAISVĖS KOVŲ MINĖJIMAS prie generolo J. Žemaičio paminklo, tačiau milžiniškos jėgos stengiasi išlaikyti sovietines skulptūras ant Žaliojo tilto ir rengiasi nukelti nuo Gedimino pilies bokšto TRISPALVĘ.
     REIKALAUJAME reguliariai VASARIO 16 d. minėti prie generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo 1949–02–16–sios Deklaracijos pasirašymo datą ir Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Pirmininko generolo Jono Žemaičio-
Vytauto atminimą.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Susirinkimo pirmininkai: A. Budriūnas
R. Jakučiūnienė
P. Rutkauskas

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis,. Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius:+370 5 231 8111, P. Rutkauskas: + 370 699 37691, R. Jakučiūnienė +370 5 242 34 48
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com