Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
LR Krašto apsaugos ministrui Juozui Olekui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

          P A R E I Š K I M A S

     Dėl 1949– 02–16 Deklaracijos pasirašymo reguliaraus minėjimo
     prie generolo Jono Žemaičio - Vytauto paminklo Vilniuje.


Vilnius, 2015-02-18

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba PAREIŠKIA, kad:
1. 2014-02-16 d. ir 2015-02-16 d. Vilniuje nebuvo valstybiniame lygmenyje minimas 1949– 02–16 d. Deklaracijos pasirašymas prie generolo Jono Žemaičio paminklo.
2. 2014-02-26 d. ir 2015-02-04 d. Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba kreipėsi į Jus, prašydama paaiškinti, kodėl buvo atšauktas tradicinis 1949–02–16 Deklaracijos paminėjimas prie generolo Jono Žemaičio paminklo Vilniuje.
3. 2015-02-12 LR Krašto apsaugos viceministras M. Velička dėl mūsų kreipimosi rašo: šių metų Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventinių renginių programa sudaryta glaudžiai bendradarbiaujant su LR Prezidento kanceliarija, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru, Radviliškio rajono savivaldybe, Kauno miesto savivaldybe, LR Kultūros ministerija ir kitomis valstybinėmis institucijomis. Jis aiškina apie renginius kino teatre „Pasaka“, apie vasario 15 d. minėjimą Minaičių kaime, S. Daukanto aikštėje ir kai kuriuose kariniuose daliniuose. Apie iškilmingo minėjimo atšaukimo motyvus atsakymo negauta.
     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba KONSTATUOJA, kad 1944 – 1953 metais Lietuvoje vyko pasaulyje neturintis analogų partizaninis karas. Karo metu žuvo apie 20 tūkst. partizanų ir rėmėjų, dešimtys tūkstančių buvo areštuoti, nuteisti, ištremti. Per 50 sovietinio genocido metų, Lietuva prarado apie 1 mln. žmonių ir buvo padaryta žalos maždaug už 830 mlrd. JAV dolerių.
     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba PRIMENA, kad nuo 1999 metų reguliariai valstybės institucijos organizuodavo 1949– 02–16 d. Deklaracijos pasirašymo paminėjimą prie generolo Jono Žemaičio paminklo. Tuose renginiuose aktyviai dalyvaudavo partizanai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, Laisvės kovotojai, jaunimas, studentai, moksleiviai, užsienio svečiai, sąjūdininkai, kariūnai, kareiviai, jūrininkai, karininkai bei aukščiausieji Lietuvos pareigūnai ir politikai.
     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba MANO, kad aukščiausios Lietuvos institucijos ir politikai, uždraudę minėjimą prie generolo Jono Žemaičio paminklo, žemina partizaninio karo dalyvius, jų iškovojimus ir šlovę.
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba PASTEBI, kad Lietuvoje yra išvešėjusios institucijos, kurios stengiasi trinti istorinę, ypač rezistencinio pasipriešinimo atmintį.
     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba ATKREIPIA DĖMESĮ, kad Vilniuje, vienoje iš nedaugelio pasaulio sostinių nėra LAISVĖS MONUMENTO, tačiau milžiniškos jėgos stengiasi išlaikyti sovietines skulptūras ant Žaliojo tilto ir nukelti nuo Gedimino pilies bokšto TRISPALVĘ.
     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba PAŽYMI, kad 2015-02-16 d. po iškilmingo minėjimo Vilniuje Pilies gatvėje prie Signatarų namų, geros valios žmonės susirinko prie generolo Jono Žemaičio paminklo ir paminėjo 1949-02-16 dieną pasirašytą DEKLARACIJĄ.
     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba PRAŠO reguliariai minėti 1949–02–16–sios Deklaracijos pasirašymo datą ir Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto atminimą.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Istorinės grupės vadovas G. Adomaitis

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, A. Baranauskienė, S. Boreika, A. Budriūnas, I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, V. Ramanauskas, P. Rutkauskas, R. Simonaitis, P. Sakalauskas L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis,. Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius: +370 5 231 8111, P. Rutkauskas: + 370 699 37691. Adomaitis: + 370 611 30131 el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com