Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
LR Krašto apsaugos ministrui Juozui Olekui
LR Užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui
LR Švietimo ir mokslo ministrui Dainiui Pavalkiui
LR Kultūros ministrui Šarūnui Biručiui
Valstybės kultūros paveldo komisijos pirmininkei Gražinai Drėmaitei
Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos direktorei Dianai Varnaitei
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

         K R E I P I M A S I S

     Dėl Žaliojo tilto skulptūrų nukeldinimo


Vilnius, 2015-02-04

     LR Prezidento kanceliarijos 2014-01-21 prašymas apsvarstyti galimybę atšaukti valstybės saugomo paveldo statusą Vilniaus Žaliojo tilto skulptūroms atidėtas. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba pavedė specialistams įvertinti šių skulptūrų menines savybes.
Absurdo teatras tęsiasi.
     Tenka tik stebėtis, koks gilus sovietinis įšalas mūsų visuomenėje, o ypač kai kurių aukštai sėdinčių politikų, valdininkų ir inteligentų galvose. Nors gal stebėtis labai ir nereikėtų – Stalino saulę parvežti 1940 – siais važiavo inteligentai ir kultūros veikėjai - kolaborantai P. Cvirka, S. Nėris, L. Gira. P. Cvirkai didžiausias paminklas ir šiandien stovi Lietuvos sostinėje Vilniuje, S. Nėries ir L.Giros vardais pavadintos virš dviejų km. ilgio gatvės Vilniuje. Didžiausi partizaninio pasipriešinimo naikintojai ir išdavikai – J. Markulis, K. Kubilinskas, V. Valsiūnienė ir kiti taip pat buvo inteligentijos atstovai. Pažymėtina, kad apie V. Valsiūnienę rašoma – poetė, prozininkė, pedagogė, tačiau mažai kam žinoma, kad ta pati poetė buvo KGB agentė slapyvardžiu ,,Oras“. Jos dėka buvo sunaikinta Lietuvių Tautinės Tarybos vadovybė Vilniuje ir apie 40 žmonių buvo nuteisti, o Jonas Noreika – Generolas Vėtra ir Zigmas Šerkšnas – Laukaitis buvo sušaudyti.
     Dar neseniai kai kas ,,žavėjosi“ Kultūros viceministro D. Mažinto ,,genialiais“ svaičiojimais apie tai, kad ,,Žaliojo tilto skulptūros šiandien yra paminklas Lietuvos nepriklausomybei“.
     Neseniai stebėjome debatus televizijoje. Ir vėl tos pačios kalbos: - ,, Tai mūsų istorija, kurios mes negalim išbraukti“,, Skirkit ideologiją nuo istorijos “, ,,Čia lankosi užsienio turistai, kurie tas skulptūras giria“ ir t. t ir t. t.
Švietimo ir mokslo viceministras R. Vaitkus išsakė originalią mintį – ,,Tų skulptūrų turbūt bijo buvę komunistai?“.
Tiems, kurie neskiria ideologijos nuo istorijos norime priminti – Žaliojo tilto skulptūros yra sovietinės komunizmo statybos ideologiniai stabai: sovietinis jaunimas – studentai, žemės ūkio ir pramonės darbuotojai stato komunizmą, o sovietinė kariuomenė saugo SSRS sienas nuo priešų ir palaiko vidaus tvarką. Susidaro nuomonė, kad Žaliasis tiltas su skulptūromis tampa žaliųjų žmogeliukų inkubatoriumi.
     Neliko sovietinės sistemos ir jos sienų - baigėsi ir šių skulptūrų ideologinė misija.
Vilniaus m. Sąjūdžio taryba pasilieka prie savo nuomonės – sovietinės skulptūros turi būti pašalintos nuo Žaliojo tilto.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Istorinės grupės vadovas G. Adomaitis

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas


Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, A. Baranauskienė, S. Boreika, A. Budriūnas, I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, V. Ramanauskas, P. Rutkauskas, R. Simonaitis, P. Sakalauskas L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša


Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis,.Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius: +370 5 231 8111, P. Rutkauskas: +370 699 37691, G. Adomaitis, + 370 611 30131 el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com