Pagrindinis

 

LT     EN     RU


 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarų klubo Prezidentei Birutei Valionytei

          P A R E I Š K I M A S

     Dėl Lietuvos partizano Antano Kraujelio šmeižimo


Vilnius, 2014-12-03

     1940 -1990 m. Lietuvoje vyko tautos ginkluotas ir neginkluotas pasipriešinimas sovietiniams okupantams.
     1997-01-23 įstatymu Nr.VIM-97 numatytas pasipriešinimo okupacijai dalyvių teisinis statusas. Lietuvos partizanų vadovybė tuomet buvo aukščiausia Lietuvos politinė ir karinė valdžia, besiremianti tautos duota teise į savigynos pasipriešinimą. Tuo remiantis pasipriešinimo dalyviai yra skelbiami Lietuvos kariais savanoriais, jiems pripažįstami kariniai laipsniai ir apdovanojimai. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) tarybos 1949-02-16 Deklaracija 1999-01-12 buvo paskelbta Valstybės teisės aktu .
     Lietuvos Respublikos 1998-07-16 įstatymo Nr. VIII-858 1 straipsniu SSRS Valstybės saugumo komitetas (NKVD, NKGB, MGB, KGB) pripažintas nusikalstama organizacija, vykdžiusia karo nusikaltimus, genocidą, represijas, terorą, politinį persekiojimą SSRS okupuotoje Lietuvos Respublikoje. Ši organizacija Lietuvoje vykdė Lietuvos partizano Antano Kraujalio sunaikinimo operaciją.
     A. Kraujalis , vadovaudamasis LLKS Deklaracija, buvo teisėtas karys, turėjo savo
vadus, vykdė jų užduotis. Partizanų Teismai galiojo tiek kolaborantams, tiek ir saviems kariams.
1965-03-17 KGB operacijos metu A.Kraujelis priešinosi ginklu ir gyvas nepasidavė.
     Krašto apsaugos ministras 1997-12-22 įsakymu Nr. 168 pripažino A.Kraujeliui Kario savanorio teisinį statusą (po mirties), o 1998-06-10 įsakymu Nr. 109-K suteikė vyresniojo leitenanto laipsnį, nes jis buvo Vytauto apygardos Liūto rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas.
     2014 m. lapkričio savaitraštis rusų kalba „Pensininkas“ (Pensioner) paskelbė Aloyzo Sakalo straipsnį „Palač“ („Budelis“) , kuriame paskutinis Lietuvos partizanas A.Kraujelis pavadintas budeliu. Neformaliai, bet akivaizdžiai A.Sakalas (kaip ir Jurgis Jurgelis) jungiasi į „frontininko“ Algirdo Paleckio ir jo bendražygio Giedriaus Grabausko ir kitų gretas, šmeižiančias Lietuvos partizanus ir tokiu būdu veikiančias prieš Lietuvą.
     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba, 2014-11-19 posėdyje apsvarsčiusi minėtą A.Sakalo straipsnį, prašo Jus atkreipti didesnį dėmesį į žiniasklaidoje vis dar pasitaikančius išsišokimus prieš Lietuvos valstybę ir nepriklausomybę, sutampančius su didėjančia tarptautine įtampa tarp Rytų ir Vakarų valstybių.
Pridedame 2 priedus

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Pirmininko pavaduotojas H. Martinkėnas
Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis. Telefonai: A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius: +370 5 231 8111, P. Rutkauskas: +370 699 37691, H. Martinkėnas: +370 620 85209
vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com