Pagrindinis

 

LT     EN     RU


      Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei D. Grybauskaitei
LR Kultūros ministrui Š. Biručiui

     LR Kultūros ministerija atsisako vykdyti Prezidentūros prašymą


Vilnius, 2014-10-15

    2014-09-17 rašėme Jums laišką „LR Kultūros ministerija neatsako į Prezidentūros prašymą“ (priedas Nr. 1). Prie šio laiško pridėjome LR prezidento kanceliarijos 2014-01-21 laišką Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybai Nr. (1D-4901)-2D-382 „Dėl Vilniaus Žaliojo tilto skulptūrų“, kuriame rašoma: „Reaguodami į Jūsų laišką, kreipėmės į Lietuvos Respublikos Kultūros ministeriją ir paprašėme apsvarstyti galimybę atšaukti valstybės saugomo paveldo statusą Vilniaus Žaliojo tilto skulptūroms“ (priedas Nr. 2). Taip pat pridėjome 2014-08-11 laišką LR Kultūros ministrui Š. Biručiui „Pakartotinis prašymas „Dėl LR prezidento kanceliarijos kreipimosi“ (priedas Nr. 3). Šiame laiške paaiškinome Kultūros ministrui, kad ministerija visiškai neatsakė į mūsų ne vieną kartą teiktą Kultūros ministerijai LR prezidento kanceliarijos 2014-01-21 laišką Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybai Nr. (1D-4901)-2D-382 „Dėl Vilniaus Žaliojo tilto skulptūrų“.
     2014-10-02 LR Kultūros ministerija parašė laišką Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybai „Dėl pakartotinio prašymo“ Nr. S2-2481 (priedas Nr. 4). Kultūros ministerija šiame rašte parašė, kad 2014-01-21 atsakė į Prezidento kanceliarijos raštą ir siuntė raštą Koordinacinei tarybai. 2014-01-14 rašto p. Vytautui Zabielskiui Nr. S2-100 kopiją pridedame (priedas Nr. 5). Taip pat pridedame 2006-11-24 LR valstybinės kultūros paveldo komisijos nutarimą Nr. N-5 (priedas Nr. 6).
     Primename, kad Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba 2014-02-26 aukštoms Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės institucijoms ir parlamentarams rašė pareiškimą „Dėl sovietinių skulptūrų ant Žaliojo tilto“, kuriame Vilniaus Sąjūdžio taryba dėkoja LR prezidento kanceliarijai už 2014-01-21 d. laišku Nr. (1D-4901)-2D-382 išsakytą aiškią nuomonę – „ ... Mes kreipėmės į Lietuvos Respublikos Kultūros ministeriją ir paprašėme apsvarstyti galimybę atšaukti valstybės saugomo paveldo objekto statusą Vilniaus Žaliojo tilto skulptūroms.“ (priedas Nr. 7). Tada į Prezidento kanceliarijos raštą niekas nereagavo.
     Atkreipiame dėmesį ir primename, kad į Vilniaus Sąjūdžio tarybos 2013-09-04 reikalavimą „Pašalinti sovietines skulptūras nuo Žaliojo tilto“ aukštos ir atsakingos institucijos nereagavo (priedas Nr. 8).
     Kultūros viceministras R. Jarockis 2014-10-02 rašte S2-2481 rašė: „Pakartotinai informuojame, kad jokio kito atsakymo į LR Prezidento kanceliarijos 2014-01-21 raštą Kultūros ministerija nerengė“.
      Pažymime, kad Kultūros ministerija nėra rašiusi Vilniaus Sąjūdžio tarybai jokio atsakymo į LR Prezidento kanceliarijos 2014-01-21 raštą apsvarstyti galimybę atšaukti valstybės saugomo paveldo statusą Vilniaus Žaliojo tilto skulptūroms.
Kelia didelį nerimą, kodėl Kultūros ministerija, daugelį kartų gavusi iš Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos LR prezidento kanceliarijos 2014-01-21 laišką Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybai Nr. (1D-4901)-2D-382 „Dėl Vilniaus Žaliojo tilto skulptūrų“, kuriame rašoma: „Reaguodami į Jūsų laišką kreipėmės į Lietuvos Respublikos Kultūros ministeriją ir paprašėme apsvarstyti galimybę atšaukti valstybės saugomo paveldo statusą Vilniaus Žaliojo tilto skulptūroms“, visiškai nereagavo.
     Pažymime, kad minimas Prezidentūros kanceliarijos raštas yra parašytas ant oficialaus blanko, turi registracijos numerį ir yra pasirašytas LR Prezidentės vyriausios patarėjos V. Būdienės.
     Mes manome, kad Prezidento kanceliarija, 2014-01-21 rašydama laišką Nr.(1D-4901)-2D-392 Vilniaus Sąjūdžio tarybai, vadovavosi daugelį metų trunkančiais laisvės kovotojų bei sąjūdininkų protestais ir 2006-11-24 d. LR Valstybinės kultūros paveldo komisijos nutarimu „Dėl sovietinio laikotarpio Lietuvos kultūros paveldo“ Nr. N-5, kurio 2 punkte rašoma: „Prašyti Kultūros paveldo departamentą nedelsiant peržiūrėti Lietuvos Respublikos registrą ir neturinčius vertės bei reikšmės sovietinio laikotarpio objektus neskelbti saugomais“ – apie tai rašoma priede Nr. 6. Vadovaujantis šiuo dokumentu, Kultūros ministerija, per įstatymu reglamentuojamą tvarką ir laiką, privalėjo vykdyti Prezidentės vyriausios patarėjos prašymą. TUO TARPU KULTŪROS MINISTERIJA STIPRINA SOVIETINIŲ SKULPTŪRŲ ANT ŽALIOJO TILTO POZICIJĄ.
     Daug mėnesių trunkantis LR Kultūros ministerijos atsakingų pareigūnų ignoravimas vykdyti prezidentūros kanceliarijos prašymą suprantamas kaip Kultūros ministerijos pagarba sovietinėms skulptūroms ant Žaliojo tilto ir patvirtina buvusio Kultūros viceministro D. Mažinto absurdišką aiškinimą, kad „... ŽALIOJO TILTO SKULPTŪROS ŠIANDIEN YRA PAMINKLAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI“.
     Manome, kad Kultūros ministerija specialiai ilgą laiką nevykdo LR Prezidentūros kanceliarijos prašymo apsvarstyti galimybę atšaukti valstybės saugomo paveldo statusą Vilniaus Žaliojo tilto skulptūroms.
Į LAISVĖS KOVOTOJŲ IR SĄJŪDININKŲ REIKALAVIMUS NUKELDINTI SOVIETINES SKULPTŪRAS NUO ŽALIOJO TILTO LIETUVĄ IR VILNIŲ VALDĘ, VALDANTIEJI IR OPOZICIONIERIAI NEREAGUOJA.
     Prašome gerbiamą Prezidentę įpareigoti Kultūros ministeriją įvykdyti prezidentūros kanceliarijos prašymą apsvarstyti galimybę atšaukti valstybės saugomo paveldo statusą Vilniaus Žaliojo tilto skulptūroms ir pateikti Vilniaus Sąjūdžio tarybai atsakymą į LR Prezidento kanceliarijos laišką Nr. (1D-4901)2D-382.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Istorinės grupės vadovas G. Adomaitis

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, A. Baranauskienė, S. Boreika, A. Budriūnas, I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, V. Ramanauskas, P. Rutkauskas, R. Simonaitis, P. Sakalauskas L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis,. Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius: +370 5 231 8111, P. Rutkauskas: + 370 699 37691. Adomaitis: + 370 611 30131
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com


 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com